PL EN RU

Organizacja życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW

Szanowni Państwo, (aktualizacja z 3 kwietnia)

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, informujemy Państwa o wdrożeniu następujących rozwiązań, dotyczących życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW.  
 

Information about coronavirus-related matters and restrictions at the Faculty of Management University of Warsaw - at this link

 

 • Aktualizacja z 19 marca (zajęcia w trybie zdalnym):

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczenia w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym, wynikające z koronawirusa, zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W tym celu korzystamy między innymi z platformy ZOOM, gdzie pierwsze zajęcia odbyły się 15 marca i od tego dnia platforma ta posłużyła do przeprowadzenia wielu kolejnych. Ze względu na konieczność merytorycznego i technicznego przygotowania zajęć realizowanych przy użyciu tej platformy, mogą wystąpić pewne opóźnienia, w czasie których Wydział Zarządzania UW korzysta również z innych metod komunikacji on-line. Będą one sukcesywnie udoskonalane. Za zaistniałe niedoskonałości przepraszamy.

Ewentualne uwagi dotyczące trybu prowadzenia zajęć proszę kierować na adres mailowy: karas@wz.uw.edu.pl


prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Kierownik Jednostki Dydaktycznej WZ UW
 

 

 • Strona internetowa Uniwersytetu Warszawskiego z komunikatami w sprawie koronawirusa - tutaj
   

 • W okresie od 11.03.2020 - 14.04.2020 odwołane są stacjonarne, dydaktyczne dyżury wykładowców. Konsultacje ze studentami będą odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem: poczty elektronicznej (u-mail - USOS) lub Skype.  Wykładowca może wyznaczyć dyżur telefoniczny (telefon służbowy), informując studentów poprzez pocztę elektroniczną (u-mail –USOS) o numerze telefonu, terminach i  godzinach dyżuru.
   
 • Nowe terminy zaliczeń i egzaminów, które były wyznaczone w okresie do 14 kwietnia 2020 r., zostaną ustalone w terminie późniejszym, po zakończeniu kwarantanny uniwersyteckiej.
   
 • Wszystkich studentów WZ UW będzie obowiązywało rozliczenie roczne.
   
 • Podania studenckie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system USOS. Podania będą rozpatrywane w normalnych terminach a decyzje umieszczane w USOS.
  Aktualizacja z 16 marca: od 17 marca 2020 do odwołania, pracownicy wszystkich biur WZ UW, załatwiają sprawy wyłącznie drogą mailową; pracują zdalnie.
   
 • W czasie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych, zawieszona jest również stacjonarna obsługa spraw studenckich.
  Pracownicy dziekanatów załatwiają sprawy studenckie mailowo oraz podczas dyżurów telefonicznych. Godziny tych dyżurów oraz numery telefonów są podane pod poniższym linkiem - tutaj.
  Aktualizacja z 16 marca: od 17 marca 2020 do odwołania, pracownicy wszystkich biur WZ UW, załatwiają sprawy wyłącznie drogą mailową; pracują zdalnie.
   
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania UW zostaje zamknięta do 14 kwietnia 2020 r. Termin zwrotu książek zostaje ustalony na 18 kwietnia 2020 r. Kary za przetrzymanie książek do 17 kwietnia 2020 r. nie będą naliczane.
   
 • Zasoby biblioteczne online. Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do książek i czasopism elektronicznych, będących w subskrypcji UW. Dostęp jest możliwy pod poniższym linkiem – tutaj.
  Aktualizacja z 25 i 30 marca: Pracownicy Biblioteki WZ UW pomagają w uzyskaniu dostępu do zbiorów on-line: książek, czasopism, baz danych i innych. Ta informcja oraz inne, dotyczące Biblioteki WZ UW - dostępne są na stronie Biblioteki WZ UW, pod poniższym linkiem - tutaj
   
 • Ważność legitymacji ma zostać automatycznie przedłużona do 31 maja 2020 r. Czekamy na rozporządzenie właściwego ministra. Nie trzeba będzie przedłużać ważności legitymacji w dziekanacie, indywidualnie.
  AKTUALIZACJA Z 13 marca 2020: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja.
   
 • Stypendia socjalne: wnioski o stypendia wraz z kompletem wymaganych dokumentów na semestr letni, należy złożyć/dostarczyć do 20 marca 2020 r. na adres: Wydział Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. C223. Na kopercie proszę dopisać "Wniosek o stypendium". Wnioski można: przywieźć osobiście i złożyć w pok. C223 lub w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej, która jest ustawiona w siedzibie WZ UW, w budynku C, na parterze - w łączniku, lub w kopercie zaadresowanej jak wyżej, wysłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem.
  AKTUALIZACJA z 13 marca 2020: Wniosków nie można składac osobiście w pok. C223. Można je wysłać pocztą, kurierem lub wrzucić kopertę do skrzynki podawczej, która jest ustawiona przy wejściu C.
   
 • Praktyki studenckie: wniosek o zaliczenie praktyk studenckich można będzie złożyć do końca roku akademickiego. Wnioski można: przywieźć osobiście i złożyć w pok. C223 lub w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej, która jest ustawiona w siedzibie WZ UW, w budynku C, na parterze - w łączniku, lub w kopercie zaadresowanej jak wyżej, wysłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Na kopercie proszę dopisać "Praktyki studenckie".
  AKTUALIZACJA z 13 marca 2020: Wniosków nie można składac osobiście w pok. C223. Można je wysłać pocztą, kurierem lub wrzucić kopertę do skrzynki podawczej, która jest ustawiona przy wejściu C

  UWAGA: Informacje dotyczące życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW, będą na bieżąco aktualizowane.

 

Program stypendialny dla studentów i doktorantów WZ UW

W ramach współpracy Wydziału Zarządzania UW oraz Banku Santander Polska, zrealizowany zostanie program stypendialny, skierowany do studentów i doktorantów WZ UW. Stypendia przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką. 

więcej
Dobra kondycja fizyczna - ćwiczenia do wykonania w domu

Szanowni Państwo,

w związku z długotrwałym pozostawaniem w naszych domach i z koniecznością wykonywania pracy zdalnej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW, proponuje wykonanie kilku prostych ćwiczeń rozciągających mięśnie i rozluźniających kręgosłup, zastałych podczas dłogotrwałego przebywania w pozycji siedzącej. Jest sprawą niezmiernie ważną, abyśmy pamiętali o aktywności fizycznej, która wpływa nie tylko na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, ale również na pozytywny nastrój.

więcej
Wypowiedź prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka, dziekana WZ UW, na temat m.in. zajęć zdalnych

Szanowni Państwo,

publikujemy kolejną wypowiedź prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania UW, skierowaną do społeczności akademickiej naszego Wydziału. Dotyczy ona, między innymi, zajęć zdalnych. Film jest dostępny pod poniższym linkiem.

więcej
Wypowiedź dziekana WZ UW, prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka

Szanowni Państwo,

publikujemy wypowiedź prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania UW, skierowaną do społeczności akademickiej naszego Wydziału. Film jest dostępny pod poniższym linkiem.

więcej
Prof. dr hab. Marta Postuła i dr Rafał Cieślik realizują projekt edukacyjny

Pracownicy Wydziału Zarządzania UW, prof. dr hab. Marta Postuła i dr Rafał Cieślik, realizują projekt „Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP - mów swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

więcej
List prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,

ruszyły zajęcia zdalne na Uniwersytecie Warszawskim, w tym na Wydziale Zarządzania. Należy być bardzo wdzięcznym wykładowcom,  obsłudze technicznej i studentom, za duży wysiłek, solidarność, odpowiedzialność i cierpliwość.

więcej
Wyróżnienie dla pracowników Wydziału Zarządzania UW

Szanowni Państwo,

z radością i dumą informujemy, że w gronie pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodzonych w tym roku przez Rektora naszej Uczelni, znaleźli się pracownicy Wydziału Zarządzania:  dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Marta Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski oraz prof. ucz. dr hab. Tomasz Zalega.

więcej
Informacje dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego od prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka

Szanowni Państwo,

mija kolejny tydzień nadzwyczajnej sytuacji, z jaką nieoczekiwanie przychodzi nam się zmagać.

Mam nadzieję, że udało się Państwu choć trochę przyzwyczaić do nowych, ciężkich warunków pracy i nauki w okresie, w którym wszyscy solidarnie: wykładowcy, administracja i studenci, uczymy się funkcjonować w zmienionej rzeczywistości. 

Wiem, że każdy dzień przynosi nowe, smutne wieści i nowe strapienia dla każdego z nas.

więcej
Spotkanie on-line z Panią prof. dr hab. Jolantą Choińską-Miką

Drodzy Studenci i Doktoranci,
2 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie on-line z Panią prof. dr hab. Jolantą Choińską-Miką, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu i zadawania pytań, które mogą dotyczyć między innymi spraw związanych z tokiem nauki, rekrutacji na studia czy pobytu w akademikach.

więcej
Kontakt on-line z prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem, kandydatem na rektora UW

Pytania do prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka, kandydata na rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczące między innymi funkcjonowania Uczelni w obecnych, trudnych warunkach i odpowiedzi, jakich na nie udzielił, można przeczytać na stronie internetowej, pod poniższym linkiem - tutaj. Udostępniony formularz on-line daje możliwość bezpośredniego i szybkiego kontaktu z kandydatem. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi są publikowane na stronie internetowej, pod adresem: alojzynowak.pl

więcej
Korespondencja mailowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszyscy pracownicy Wydziału Zarządzania UW w korespondencji mailowej posługują się adresem z domeną: @wz.uw.edu.pl

Prosimy o ignorowanie maili wysyłanych z adresu: anowak.wz.uw.edu.pl@gmail.com

więcej
Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.
Zarządzenie dotyczy m.in.:

 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.
więcej
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników