PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


Zakładanie konta lub zamiana karty bibliotecznej

Zakładanie kont czytelniczych oraz zamianę dokumentów uprawniających do korzystania z bibliotek UW z kart bibliotecznych BUW na Elektroniczne Legitymacje Pracownicze prowadzi WYŁĄCZNIE BUW.

Przetrzymanie książki z Biblioteki WZ

Przypominamy, że za  przetrzymanie książek, po wyznaczonym terminie zwrotu, system komputerowy automatycznie nalicza kary. Ich wysokość jest zgodna z obowiązującym Cennikiem usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnionych przypadkach można występować o umorzenie kary, które następuje wyłącznie za pisemną zgodą Dziekana WZ. Prosimy o sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego: zwracanie książek w terminie lub prolongowanie terminu ich zwrotu.
Przypominamy również, że obowiązkiem każdego pracownika odchodzącego z Wydziału Zarządzania jest rozliczenie się z Biblioteką WZ oraz BUW.

Zamówienia na materiały biblioteczne do zbiorów Biblioteki WZ

Podstawowymi sposobami zgłoszenia propozycji zakupu materiałów bibliotecznych do zbiorów Biblioteki WZ są: literatura wskazana w sylabusie, elektroniczne konto czytelnicze, e-mail z zapotrzebowaniem czytelniczym lub inna pisemna forma (uwaga: nie realizujemy dezyderatów ustnych).

 

Terminy zgłoszeń zapotrzebowania czytelniczego na zakup książek i czasopism są związane z zasadami przyznawania środków finansowych oraz kalendarzem przeprowadzanych postępowań przetargowych. 

 

Przyjmujemy zamówienia na: 

  • książki zagraniczne (realizacja 2014 r.) do końca września, 
  • czasopisma polskie (realizacja 2014 r.), czasopisma zagraniczne (realizacja 2015 r.) i bazy danych (realizacja 2014 r.) do końca czerwca, 
  • książki polskie (realizacja 2013 r. do wyczerpania środków finansowych) bezterminowo.  

 

Dezyderaty zgłoszone po terminie zostaną zaopiniowane do ewentualnego zakupu na rok następny.

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników