PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


Kalendarium

 • 1974 – powstanie Biblioteki jako jednostki organizacyjnej Instytutu Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka mieściła się wówczas w gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Długiej i prowadzona była przez pracowników Biblioteki WNE. Do dnia 7.08.1978 r. placówką kierowała mgr Irena Głowacka - kierownik Biblioteki WNE.
 • VI 1978 – utworzenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a wraz z nim formalne powołanie do życia Biblioteki WZ jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Wydziału podlegającej Dziekanowi.
 • VIII 1978 – kierownikiem Biblioteki zostaje mgr Irena Małuszyńska.
 • XI 1978 – przeprowadzka Biblioteki wraz z całym Wydziałem Zarządzania do nowego lokalu na Służewcu przy ul. Szturmowej 3 i otwarcie prowizorycznej Wypożyczalni. Biblioteka liczyła wówczas 5 tys. woluminów.
 • XI/XII 1978 – przekazanie w depozycie Bibliotece WZ liczącego ponad 6 tys. woluminów księgozbioru Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa celem poszerzenia kręgu czytelników specjalistycznej biblioteki TNOiK, a przede wszystkim – ułatwienia korzystania z jej zbiorów także studentom i pracownikom Wydziału Zarządzania.
 • 5.XII.1978 – oficjalne otwarcie Czytelni i Wypożyczalni dla użytkowników w nowej lokalizacji.
 • XII 1996 – księgozbiór Biblioteki liczył ponad 38 tys. woluminów książek, 2 tys. roczników czasopism oraz 3 tys. jednostek zbiorów specjalnych, w skład których wchodziły prace magisterskie i doktorskie.
 • II 1997 – kierownikiem Biblioteki zostaje mgr Irena Mrozowska.
 • V 2004 - zbiory Biblioteki wzbogaciły się o kolejnych 11 tys. woluminów książek, 400 roczników czasopism oraz 2,5 tys. prac ze zbiorów specjalnych.
 • VII 2004 -  kierownikiem Biblioteki zostaje mgr Ewa Florek.
 • IX 2004 – otwarcie Biblioteki po kolejnej przeprowadzce do nowej siedziby, znajdującej się w zmodernizowanym gmachu Wydziału Zarządzania UW (budynek „C” piętro V).
 • 2006 - wejście Biblioteki WZ do elektronicznego systemu zamawiania książek.
 • 2008 - w Bibliotece uruchomiono: 
  • sieć Internetu bezprzewodowego (WiFi) , 
  • nową stronę internetową prowadzoną przez pracowników Biblioteki WZ, 
  • multimedialne kioski internetowe przeznaczone do przeszukiwania „Katalogu online bibliotek UW", oraz do zamawiania książek.
 • 2009 – rozpoczęcie budowy pierwszej elektronicznej bazy danych Katalogu prac dyplomowych Wydziału Zarządzania UW.
 • VIII 2009 - likwidacja zamówień na książki poprzez rewersy papierowe. Od tego czasu zamówienia na książki w Bibliotece WZ składa się wyłącznie online. 
 •  2012 – uzyskanie certyfikatu jakości procesu obsługi klienta w Bibliotece WZ UW (zgodnego z normą PN-EN-ISO 9001).
 • VI 2012 – zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy, którego tematem były problemy zarządzania nowoczesną biblioteką.  
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników