PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


Kalendarium

 • 1974 – powstanie Biblioteki jako jednostki organizacyjnej Instytutu Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka mieściła się wówczas w gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Długiej i prowadzona była przez pracowników Biblioteki WNE. Do dnia 7.08.1978 r. placówką kierowała mgr Irena Głowacka - kierownik Biblioteki WNE.
 • VI 1978 – utworzenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a wraz z nim formalne powołanie do życia Biblioteki WZ jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Wydziału podlegającej Dziekanowi.
 • VIII 1978 – kierownikiem Biblioteki zostaje mgr Irena Małuszyńska.
 • XI 1978 – przeprowadzka Biblioteki wraz z całym Wydziałem Zarządzania do nowego lokalu na Służewcu przy ul. Szturmowej 3 i otwarcie prowizorycznej Wypożyczalni. Biblioteka liczyła wówczas 5 tys. woluminów.
 • XI/XII 1978 – przekazanie w depozycie Bibliotece WZ liczącego ponad 6 tys. woluminów księgozbioru Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa celem poszerzenia kręgu czytelników specjalistycznej biblioteki TNOiK, a przede wszystkim – ułatwienia korzystania z jej zbiorów także studentom i pracownikom Wydziału Zarządzania.
 • 5.XII.1978 – oficjalne otwarcie Czytelni i Wypożyczalni dla użytkowników w nowej lokalizacji.
 • XII 1996 – księgozbiór Biblioteki liczył ponad 38 tys. woluminów książek, 2 tys. roczników czasopism oraz 3 tys. jednostek zbiorów specjalnych, w skład których wchodziły prace magisterskie i doktorskie.
 • II 1997 – kierownikiem Biblioteki zostaje mgr Irena Mrozowska.
 • V 2004 - zbiory Biblioteki wzbogaciły się o kolejnych 11 tys. woluminów książek, 400 roczników czasopism oraz 2,5 tys. prac ze zbiorów specjalnych.
 • VII 2004 -  kierownikiem Biblioteki zostaje mgr Ewa Florek.
 • IX 2004 – otwarcie Biblioteki po kolejnej przeprowadzce do nowej siedziby, znajdującej się w zmodernizowanym gmachu Wydziału Zarządzania UW (budynek „C” piętro V).
 • 2006 - wejście Biblioteki WZ do elektronicznego systemu zamawiania książek.
 • 2008 - w Bibliotece uruchomiono: 
  • sieć Internetu bezprzewodowego (WiFi) , 
  • nową stronę internetową prowadzoną przez pracowników Biblioteki WZ, 
  • multimedialne kioski internetowe przeznaczone do przeszukiwania „Katalogu online bibliotek UW", oraz do zamawiania książek.
 • 2009 – rozpoczęcie budowy pierwszej elektronicznej bazy danych Katalogu prac dyplomowych Wydziału Zarządzania UW.
 • VIII 2009 - likwidacja zamówień na książki poprzez rewersy papierowe. Od tego czasu zamówienia na książki w Bibliotece WZ składa się wyłącznie online. 
 •  2012 – uzyskanie certyfikatu jakości procesu obsługi klienta w Bibliotece WZ UW (zgodnego z normą PN-EN-ISO 9001).
 • VI 2012 – zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy, którego tematem były problemy zarządzania nowoczesną biblioteką.  
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników