PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


ZBIORY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

 

 

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu: ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonometrii, polityki ekonomicznej, historii i geografii gospodarczej poszczególnych

krajów, prawa gospodarczego, statystyki, demografii, rachunkowości, finansów i bankowości, pracy i polityki społecznej, przedsiębiorstwa, przemysłu, handlu, transportu, usług, zarządzania i marketingu, ochrony środowiska oraz informatyki i cybernetyki. 
Biblioteka WZ dysponuje ponad 58,6 tys. woluminów książek. Prenumeruje 101 tytułów czasopism, w tym 85 prasy polskiej i 16 zagranicznej. Łącznie z zasobami archiwalnymi daje to: 124 tytuły prasy polskiej i 20 zagranicznej. 

 

 

W RAMACH BIBLIOTEKI WZ DZIAŁAJĄ


Informatorium 

 

To miejsce, po lewej stronie od głównego wejścia, gdzie Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące nie tylko ogólnych podstaw funkcjonowania Biblioteki, takich jak zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczalni, warunki zapisania się do Biblioteki i korzystania z jej usług zarówno nieodpłatnych, jak i płatnych, ale również szczegółową informację naukową oraz o sposobach samodzielnego jej pozyskiwania. W Informatorium Użytkownik uzyska również dostęp do księgozbioru podręcznego, w którym może skorzystać z encyklopedii, słowników językowych i tematycznych, najnowszych obowiązujących przepisów prawnych oraz materiałów dydaktycznych zalecanych przez wykładowców.  

Zobacz też: Wyszukiwanie literatury
 

Czytelnia Czasopism Bieżących

 

Jest tą agendą, gdzie przechowywane i udostępniane są aktualnie czasopisma

prenumerowane od początku bieżącego roku przez Bibliotekę, otrzymywane przez nią w darze z innych bibliotek oraz instytucji pozabibliotecznych, bądź znalazły się w zbiorach dzięki wymianie z poszczególnymi bibliotekami. Czasopisma wyłożone są na specjalnych regałach, alfabetycznie wg tytułów. 


Czytelnia Ogólna

 

To największa oraz najchętniej odwiedzana agenda Biblioteki. Znajduje się w niej księgozbiór w tzw. wolnym dostępie z podziałem na część polsko- i obco-języczną, który Użytkownik przeszukuje samodzielnie oraz czasopisma archiwalne a więc takie, które Biblioteka przechowuje do końca ub.r. W razie jakichkolwiek wątpliwości korzysta On z pomocy dyżurującego bibliotekarza. W Czytelni znajdują się również komputery podłączone do Internetu, z których ma prawo korzystać każdy Użytkownik Biblioteki, pod warunkiem, że jest to praca o charakterze naukowo-dydaktycznym - nie zaś rozrywkowym. W Czytelni istnieje również możliwość korzystania z własnych komputerów, które można podłączyć do Internetu.

 

Wypożyczalnia Miejscowa

 

W tej agendzie Biblioteki istnieje możliwość wypożyczenia książki do domu. Prawo do wyp

ożyczeń ma każdy pracownik i student Wydziału Zarządzania lub którego Biblioteka należy do SWM (systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych), dysponujący ważnym kontem w Bibliotece Uniwersyteckiej. Studenci Wydziału Zarządzania (jeżeli NIE MOGĄ założyć konta poprzez stronę internetową BUW) powinni zgłosić się w tym celu bezpośrednio do BUW-u.  

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

To agenda Biblioteki zajmująca się udostępnianiem książek z innych bibliotek wydziałowych oraz sprowadzaniem i udostępnianiem książek z bibliotek spoza Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku, gdy Użytkownik nie znalazł w księgozbiorze Biblioteki interesującej go książki a wie, że książka znajduje się w innej bibliotece wydziałowej, może on poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną uzyskać prawo do jej wypożyczenia na zasadach określonych przez inną bibliotekę wydziałową– pod warunkiem, że posiada ważne konto w Bibliotece Uniwersyteckiej. Użytkownik posiada również możliwość uzyskania w Bibliotece dostępu do książki z biblioteki pozawydziałowej, w takim jednak przypadku nie może jej wypożyczyć, lecz może z niej korzystać wyłącznie na miejscu na terenie Czytelni Ogólnej.

Zobacz też: Korzystanie z Wypożyczalni Międzybibliotecznej 

 

Dział Opracowania Zbiorów 

 

Agenda Biblioteki zajmująca się kompleksowym opracowaniem księgozbioru, zanim zostanie on udostępniony Czytelnikom. Do zadań działu należy formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów, tworzenie katalogu kartkowego i współtworzenie katalogu komputerowego w systemie VTLS, udział w pracach związanych z selekcją i ubytkowaniem zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

 

 

 

 

Pracownia Zabezpieczania i Konserwacji Zbiorów 

 

Tutaj książka poddawana jest technicznemu opracowaniu. Oznacza to, że zbiorom nadawane są sygnatury i w pełni się je zabezpiecza. Naprawia się tu również uszkodzone egzemplarze.

 

 

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników