PL EN RU

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to silna i prężnie działająca jednostka naukowo-badawcza. Działalność Wydziału w tym zakresie obejmuje szerokie spectrum o interdyscyplinarnym charakterze, w zakresie takich dyscyplin jak: nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse czy prawo. Efektem aktywności naukowej pracowników są m.in. uzyskane stopnie i tytuły, liczne publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych.

 

Corocznie pracownicy Wydziału wydają kilkaset publikacji naukowych oraz artykułów w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. W 2013 roku było ich ponad 200, w bieżącym roku ponad 180. Część z nich wydawana jest w Wydawnictwie Naukowym WZ UW, którego stałymi pozycjami są również: kwartalnik „Problemy Zarządzania” oraz półrocznik „Studia i materiały”. Międzynarodowemu upowszechnieniu dorobku naukowego pracowników wydziału służą powołane do życia w ostatnim czasie, anglojęzyczne tytuły wydawnicze: „Journal of Banking and Financial Economics” oraz „Faculty of Management Working Paper Series”.

 

Popularyzacja działalności badawczej odbywa się również poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach  naukowych w Polsce i za granicą.  Część z organizowanych na Wydziale Zarządzania UW konferencji międzynarodowych, ma już charakter cykliczny; wśród nich wymienić można: „Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych” (FUROG), „Ochrona zdrowia i gospodarka”, konferencje poświęcone informatycznym aspektom zarządzania. W ubiegłym roku Wydział zorganizował 19 międzynarodowych i krajowych konferencji, w 2014 roku – 14.

 

Pracownicy Wydziału realizują obecnie następujące granty Narodowego Centrum Nauki:

  • „Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków” w ramach konkursu SONATA 
  • "Granice oceny sądu w prawie konkurencji" w ramach konkursu SONATA 
  • „Wprowadzenie euro a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych” w ramach konkursu SONATA
  • „Uwarunkowania rozwoju gospodarki doświadczeń w Polsce w aspekcie wirtualnym i realnym” w ramach konkursu OPUS
  • "Źródła i mechanizmy powstania  innowacji produktowych w przedsiębiorstwach - dostawcach technologii środowiskowych” w ramach konkursu ETIUDA

oraz międzynarodowy projekt MUNROS – „Health Care Reform: the iMpact on practice, outcomes and costs of New roles for health professionals”, realizowany w ramach Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

 

Ponadto na Wydziale Zarządzania prowadzone są także projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, wśród których możemy wymienić edukacyjne, badawcze czy wspierające rozwój przedsiębiorczości. Do tych ostatnich możemy zaliczyć m.in. inicjatywy: „Adaptacja modelu Wellbox” oraz „Zmiana myślenia kluczem do integracji społecznej”, których celem są badania nowych metod aktywizacji osób bezrobotnych w Polsce.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego!

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników