PL EN RU

Konkurs Przedsiębiorca Roku UW


***

 

Master of Business

przedsiębiorstwo, które zostało założone przez Studenta lub Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat.

 

Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego

przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku nie mniej niż rok i nie więcej niż cztery lata.

 

Start-up Roku Wydziału Zarządzania

przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku nie mniej niż rok i nie więcej niż cztery lata.

 

Innowacja/Innowator Roku

przedsiębiorcy oferujący innowacyjne produkty, rozwiązania. Przedsiębiorstwa istnieją na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przedsiębiorca Społeczny

przedsiębiorca, który wspiera działania na rzecz społeczeństwa. Przedsiębiorstwa istniejące na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

***

Laureaci

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Przedsiębiorca Roku 2017

 

START-UP WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
LUCID GROUP (Project Unified Api) - przyznano wyróżnienie
Iwuc sp. z o.o - przyznano wyróżnienie

 

MASTER OF BUSINESS
K2Internet S. A.- przyznano wyróżnienie
La-sad TRADE sp. z o. o. - przyznano wyróżnienie

 

START-UP UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
BACTrem sp. z o.o.- przyznano nagrodę głowną
Higher sp. z o.o. - przyznano wyróżnienie

 

INNOWACJA ROKU
Warsaw Genomics - przyznano nagrodę główną
Phenicoptere sp. z o.o.-przyznano wyróżnienie

 

Dodatkowo przyznano nagrodę specjalną za rozwijanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem dla dr Grzegorza Brony z Creotech Instruments S. A.

 

W Kategorii Przedsiębiorca Społeczny nie przyznano nagrody - ani wyróżnienia.

***

Laureaci

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Przedsiębiorca Roku 2018
 

FINALIŚCI

 

START-UP WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
React Risk Advisory sp. z o.o. - przyznano wyróżnienie
Gameset sp. z o.o. - przyznano nagrodę główną

 

MASTER OF BUSINESS
Laurens Coster sp. z o.o. - przyznano wyróżnienie
Medincus sp. z o.o. - przyznano nagrodę główną

 

START-UP UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Fine Bubble Technologies sp. z o.o.- przyznano wyróżnienie
MDBootstrap - przyznano nagrodę głowną

 

INNOWACJA ROKU
BACTRem sp. z o.o. - przyznano wyróżnienie
RDLS sp. z o.o - przyznano wyróżnienie

 

PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY
Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką - przyznano nagrodę główną

 

PRZEŁAMYWANIE BARIER
Blumil - przyznano nagrodę specjalną

***

Jak zgłosić się do konkursu?

 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz
Będziemy prosić przedsiębiorców o wskazanie ukończonego Wydziału.
Formularz może wypełnić także pracownik Uniwersytetu, który chce zgłosić znane sobie przedsiębiorstwo.
W takim przypadku będziemy kontaktować się z Przedsiębiorcą, by uzyskać zgodę na udział w konkursie.
Do wybranych przedsiębiorców organizatorzy mogą zwracać się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

Zgłoszenia do konkursu w 2018 roku zostały zamknięte.

 

Terminy zgłoszeń do konkursu w 2019 roku zostaną podane wkrótce.

***

  5 października

  Na nadsyłanie zgłoszeń
  czekamy do 5 października 2018 r.


.

  10 listopada

  O wynikach poinformujemy
  uczestników do 10 listopada.


.

 15 listopada

 Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 15.11.2018 roku podczas kolacji towarzyszącej Konferencji  „Przedsiębiorczość w XXI wieku”.
.

 

Szczegółowy Regulamin konkursu można znaleźć poniżej :

 
więcej
***

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska. Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku do 2013 był członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na kolejną 5-letnią kadencję. W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Partnerów.

 

Grzegorz Bielowicki

Założyciel i Partner Zarządzający Tar Heel Capital, funduszu zarządzającego od ponad 20 lat inwestycjami Private Equity, funduszem inwestującym w globalne spółki technologiczne - THC Globalnych Inwestycje FIZ oraz w projekty na wczesnym etapie rozwoju (VC) za pośrednictwem wehikułu Path Finder. Prezes, Przewodniczący i członek rad nadzorczych kilkudziesięciu spółek prywatnych i publicznych, między innymi: LiveChat Software, FAM, Radpol, Euroad, Rockfin, fru.pl. W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a w 2002, również z wyróżnieniem, University of Chicago the Booth School of Business. Posiada uprawnienia pilota zawodowego i jest aktywnym lotnikiem.

 

Robert Dwiliński

Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. W 1999 roku współtworzył firmę AMMONO specjalizującą się w produkcji monokryształów azotku galu (GaN), w oparciu o oryginalną metodę amonotermalną, chronioną wieloma międzynarodowymi patentami. Do 2013 roku pełnił funkcję prezesa (CEO) tej spółki. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Marek Dziubiński

Naukowiec, wynalazca i biznesmen; prezes założonej w 2005 roku firmy Medicalgorithmics. Jest pomysłodawcą systemu PocketECG, wiodącej na świecie, unikatowej, nieinwazyjnej technologii do diagnozy zaburzeń pracy serca. Jest również twórcą wszystkich rozwiązań algorytmicznych, które są używane w Medicalgorithmics do analizowania i przetwarzania sygnałów w systemie PocketECG. Doktorat obronił z wyróżnieniem na wydziale elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Beata Glinka

Profesor nauk ekonomicznych jest prodziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Była założycielką Centrum Przedsiębiorczości działającego na tym Wydziale. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości. Poza jest także aktywnym członkiem społeczności akademickiej (obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Centralnej komisji ds. Stopni i Tytułów).

 

Jerzy M. Gumowski

First Vice President, Banque Internationale a Luxembourge (Suisse) SA. Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w zagranicznej bankowości prywatnej i inwestycyjnej (m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii). Jest także członkiem Rady Nadzorczej Forum TFI S.A.

 

Remigiusz Lewandowski

Absolwent Aarhus School of Business (obecnie: Aarhus University) w Danii, doktor nauk ekonomicznych, Executive MBA, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zagadnieniach corporate governance i bezpieczeństwie ekonomicznym. W swojej karierze zawodowej wiązany m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA, Polskimi ePłatnościami SA i innymi spółkami z branży IT oraz e-payments, gdzie zajmował stanowiska zarządcze. Obecnie prezes zarządu start-up’u z branży nowych technologii medycznych, Glucotronic Sp. z o.o.

 

Katarzyna Łomnicka

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w asset management oraz bankowości wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, zdobyte w wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburgu oraz Szwajcarii. Zarządzała projektami polskimi w Credit Suisse, UBS a obecnie zajmuje pozycję First Vice President w Banque International de Luxembourg w Szwajcarii.

 

Wojciech Mąka

Przedsiębiorca, absolwent Politechniki Warszawskiej i EMBA UW, członek zarządu założonej w 1988 r. firmy Topsil Global. W rodzinnej firmie pod swoimi skrzydłami ma działy produkcji, logistyki, R&D i IT. Jego pasją jest rozwój organizacji, nowych technologii oraz zarządzania kompleksową jakością. Chętnie angażuje się w ciekawe projekty akademickie. Członek zarządu stowarzyszenia absolwentów EMBA UW.

 

Alojzy Z. Nowak

Ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości oraz zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych i kapitałowym. Zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, a także Radach Nadzorczych, m.in. PZU.

 

Sebastian Podkański

Jest prezesem lubelskiej Grupy Żagiel, prowadzącej zdywersyfikowaną działalność. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Management 2005® organizowanego przez Canadian International Institute Sp. z o.o. Jest założycielem i prezesem Fundacji im. Leszka Podkańskiego, wspierającej chore dzieci oraz uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Jego pasje to lotnictwo samolotowe (PPL IR) oraz żeglarstwo.

 

Marta Postuła

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości, Kierownikiem Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członekiem zespołu badawczego TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz ponad innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych. Była przedstawicielem  Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej. Bierze także udział w pracach grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

1 2
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników