PL EN RU

Konkurs Przedsiębiorca Roku UW


***

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska. Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku do 2013 był członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na kolejną 5-letnią kadencję. W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Partnerów.

 

Grzegorz Bielowicki

Założyciel i Partner Zarządzający Tar Heel Capital, funduszu zarządzającego od ponad 20 lat inwestycjami Private Equity, funduszem inwestującym w globalne spółki technologiczne - THC Globalnych Inwestycje FIZ oraz w projekty na wczesnym etapie rozwoju (VC) za pośrednictwem wehikułu Path Finder. Prezes, Przewodniczący i członek rad nadzorczych kilkudziesięciu spółek prywatnych i publicznych, między innymi: LiveChat Software, FAM, Radpol, Euroad, Rockfin, fru.pl. W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a w 2002, również z wyróżnieniem, University of Chicago the Booth School of Business. Posiada uprawnienia pilota zawodowego i jest aktywnym lotnikiem.

 

Robert Dwiliński

Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. W 1999 roku współtworzył firmę AMMONO specjalizującą się w produkcji monokryształów azotku galu (GaN), w oparciu o oryginalną metodę amonotermalną, chronioną wieloma międzynarodowymi patentami. Do 2013 roku pełnił funkcję prezesa (CEO) tej spółki. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Marek Dziubiński

Naukowiec, wynalazca i biznesmen; prezes założonej w 2005 roku firmy Medicalgorithmics. Jest pomysłodawcą systemu PocketECG, wiodącej na świecie, unikatowej, nieinwazyjnej technologii do diagnozy zaburzeń pracy serca. Jest również twórcą wszystkich rozwiązań algorytmicznych, które są używane w Medicalgorithmics do analizowania i przetwarzania sygnałów w systemie PocketECG. Doktorat obronił z wyróżnieniem na wydziale elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Beata Glinka

Profesor nauk ekonomicznych jest prodziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Była założycielką Centrum Przedsiębiorczości działającego na tym Wydziale. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości. Poza jest także aktywnym członkiem społeczności akademickiej (obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Centralnej komisji ds. Stopni i Tytułów).

 

Jerzy M. Gumowski

First Vice President, Banque Internationale a Luxembourge (Suisse) SA. Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w zagranicznej bankowości prywatnej i inwestycyjnej (m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii). Jest także członkiem Rady Nadzorczej Forum TFI S.A.

 

Remigiusz Lewandowski

Absolwent Aarhus School of Business (obecnie: Aarhus University) w Danii, doktor nauk ekonomicznych, Executive MBA, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zagadnieniach corporate governance i bezpieczeństwie ekonomicznym. W swojej karierze zawodowej wiązany m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA, Polskimi ePłatnościami SA i innymi spółkami z branży IT oraz e-payments, gdzie zajmował stanowiska zarządcze. Obecnie prezes zarządu start-up’u z branży nowych technologii medycznych, Glucotronic Sp. z o.o.

 

Katarzyna Łomnicka

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w asset management oraz bankowości wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, zdobyte w wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburgu oraz Szwajcarii. Zarządzała projektami polskimi w Credit Suisse, UBS a obecnie zajmuje pozycję First Vice President w Banque International de Luxembourg w Szwajcarii.

 

Wojciech Mąka

Przedsiębiorca, absolwent Politechniki Warszawskiej i EMBA UW, członek zarządu założonej w 1988 r. firmy Topsil Global. W rodzinnej firmie pod swoimi skrzydłami ma działy produkcji, logistyki, R&D i IT. Jego pasją jest rozwój organizacji, nowych technologii oraz zarządzania kompleksową jakością. Chętnie angażuje się w ciekawe projekty akademickie. Członek zarządu stowarzyszenia absolwentów EMBA UW.

 

Alojzy Z. Nowak

Ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości oraz zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych i kapitałowym. Zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, a także Radach Nadzorczych, m.in. PZU.

 

Sebastian Podkański

Jest prezesem lubelskiej Grupy Żagiel, prowadzącej zdywersyfikowaną działalność. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Management 2005® organizowanego przez Canadian International Institute Sp. z o.o. Jest założycielem i prezesem Fundacji im. Leszka Podkańskiego, wspierającej chore dzieci oraz uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Jego pasje to lotnictwo samolotowe (PPL IR) oraz żeglarstwo.

 

Marta Postuła

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości, Kierownikiem Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członekiem zespołu badawczego TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz ponad innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych. Była przedstawicielem  Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej. Bierze także udział w pracach grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników