PL EN RU

Rok akademicki 2019/2020 stypendia socjalne

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW  

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony:

w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy

na Wydział Zarządzania : redman@wz.uw.edu.pl

do 20 kwietnia 2020 r., stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca.

Złożenie wniosku między 21 kwietnia 2020 r. a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

AKTUALIZACJA / 20.03.2020 / godz. 13:40

 

 

 

 

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pracami nad przygotowaniem nowych zasad dotyczących przyznawania stypendium socjalnego, za zgodą Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika,  wypłata stypendiów  prawdopodobnie zostanie zrealizowana 28 listopada 2019 r.

 

Ważne informacje   można odnależć  na stronie:  www.bss.uw.edu.pl lub www.oks.uw.edu.pl

Numer konta do wypłaty stypendium
Numer konta bankowego student wpisuje osobiście, należy  wejść za pomocą swojego hasła do USOSweb UW w zakład
kę "Dla studentów -> Moje studia -> Stypendia -> Konto bankowe studenta."

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW   każdy Wydział na UW   posiada własną KOMISJĘ  STYPENDIALNĄ  

Stypendia socjalne: wnioski o stypendia wraz z kompletem wymaganych dokumentów na semestr letni, należy złożyć/dostarczyć do 20 marca 2020 r.

Wysłać pocztą na adres: Wydział Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. C223.

Na kopercie proszę dopisać "Wniosek o stypendium".  lub w kopercie  wrzucić do skrzynki podawczej, która jest ustawiona w siedzibie WZ UW

 

DYŻURY  KOMISJI STYPENDIALNEJ  ZOSTAŁY ODWOŁANE 

 

 

 

 

 

 

Na semestr letni 2019/2020 – wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium w semestrze letnim jest możliwe od 10 lutego 2020 r.; żeby otrzymać wypłatę stypendium za marzec, należy złożyć wniosek do 20 marca 2020 r.

W kolejnych miesiącach do 20. dnia danego miesiąca (w czerwcu: do 22 czerwca 2020 r.);

 

 

 

 

Stypendia na rok akademicki 2019/2020

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW  

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony:

w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy

na Wydział Zarządzania : redman@wz.uw.edu.pl

do 20 kwietnia 2020 r., stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca.

Złożenie wniosku między 21 kwietnia 2020 r. a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

AKTUALIZACJA / 20.03.2020 / godz. 13:40

 

 

 

 

WAŻNA  INFORMACJA MAMY NOWE ZARZĄDZENIE  NR 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Warszawskiego

 

Stypendia socjalne: wnioski o stypendia wraz z kompletem wymaganych dokumentów na semestr letni, należy złożyć/dostarczyć do 20 marca 2020 r. na adres:

Wydział Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. C223. Na kopercie proszę dopisać "Wniosek o stypendium".

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników