PL EN RU

Ważne informacje w roku akademickim 2019/2020

 

 • Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 •  DO 6.12.2019R  MOGĄ SPRAWDZIĆ, CZY WYLICZONA ŚREDNIA OCEN JEST PRAWIDŁOWA
 •  

 •  

 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; www.oks.uw.edu.pl  termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

Wyjazdy jesienią 2019 r. a wnioski o stypendium rektora na 2019/2020.

 
 

Studentki i studenci, które chcą składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020, a na początku października będą przebywać poza granicami Polski z jakichkolwiek powodów, powinny upoważnić zaufaną osobę do złożenia wniosku w ich imieniu.

Proces składania wniosku – krok po kroku

 1. Sporządzenie „zwykłego” upoważnienia: kto, kogo – z podaniem danych dokumentu tożsamości – i do czego upoważnia. Nie ma potrzeby zgłaszać się do notariusza. Osoba upoważniona musi dysponować oryginalnym upoważnieniem z własnoręcznym podpisem osoby upoważniającej. Kopia, wydruk skanu, skan ani zdjęcie nie będą akceptowane. Razem z upoważnieniem trzeba przekazać tej osobie załączniki, potwierdzające wpisane do wniosku osiągnięcia*.
 2. Gdy otworzymy turę składania wniosków w USOSweb (najpewniej będzie to 1-2 października), należy zarejestrować wniosek, wygenerować PDF-a i przesłać go elektronicznie osobie upoważnionej.
 3. Osoba upoważniona drukuje wniosek, podpisuje go swoim imieniem i nazwiskiem, dodając przy podpisie „z upoważnienia”. Dołącza do wniosku upoważnienie, potrzebne załączniki i zanosi go do odpowiedniej jednostki w terminie, mając przy sobie dokument tożsamości.

Upoważniona osoba musi przekazać wniosek do jednostki w terminie (który ogłosimy również jesienią, ale najprawdopodobniej będzie to – jak co roku – 15 października). Jeśli przegapi termin, nic nie będzie można z tym zrobić.

W tym roku nie polecamy składania z wyprzedzeniem samodzielnie napisanych wniosków. Z powodu zmiany Regulaminu, na podstawie którego przyznajemy stypendium rektora zmieni się również zakres oświadczeń. Właśnie dlatego nie możemy na razie podać pełnej treści wniosku. A to oznacza, że i tak konieczne byłoby dosyłanie podpisanych wniosków z zagranicy, co zawsze wydłuża i komplikuje proces rozpatrzenia wniosku.

*Należy przekazać osobie upoważnianej dokumenty dotyczące wszystkich osiągnięć z poprzedniego roku akademickiego.

Pytania? Prosimy pisać na oks@uw.edu.pl, najlepiej z maila w domenie uw.edu.pl, podając numer albumu oraz kierunek i rok studiów. Przyspiesza to załatwienie sprawy. (Po mailu nie można nikogo wyszukać w USOS, a osób o tym samym imieniu i nazwisku bywa wiele).

 

Proszę pamiętać,  że jest tylko jeden termin do złóżenia wniosku o stypendium Rektora

na rok akademicki   2019/2020

ostatecznie należy wniosek złożyć w pok 223 II piętro budynek C    /9-ta 16-ta/

lub budynek B zejść poniżej parteru pokój nr: BP-14

W CZASIE DYŻURU KOMISJI STYPENDIALNEJ WZ

Prosimy o zapoznanie się z Załącznikiem nr 3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW oraz z poniższymi odnośnikami do informacji ze strony Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW:
 

 

 poniżej znajdują się informacje archiwalne

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODBIÓR DECYZJI W WYZNACZONYM TERMINIE.

 

Przed złożeniem wniosku należy uzupełnić numer konta. Można to zrobić w USOSweb w zakładce

Dla studenta - Moje studia - Płatności - Konto bankowe

lub w dziekanacie/sekretariacie właściwym dla kierunku studiów.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020

 

 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.
 • WNIOSKI SKŁADAĆ NALEŻY W KOMISJI STYPENDIALNEJ  BUDYNEK B poniżej parteru pok. nr: BP-14
 • LUB Budynek C pok. .223.  9-ta -15-ta

 

 

Wyjazdy jesienią 2019 r. a wnioski o stypendium rektora na 2019/2020.

 
 

Studentki i studenci, które chcą składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020, a na początku października będą przebywać poza granicami Polski z jakichkolwiek powodów, powinny upoważnić zaufaną osobę do złożenia wniosku w ich imieniu.

Proces składania wniosku – krok po kroku

 1. Sporządzenie „zwykłego” upoważnienia: kto, kogo – z podaniem danych dokumentu tożsamości – i do czego upoważnia. Nie ma potrzeby zgłaszać się do notariusza. Osoba upoważniona musi dysponować oryginalnym upoważnieniem z własnoręcznym podpisem osoby upoważniającej. Kopia, wydruk skanu, skan ani zdjęcie nie będą akceptowane. Razem z upoważnieniem trzeba przekazać tej osobie załączniki, potwierdzające wpisane do wniosku osiągnięcia*.
 2. Gdy otworzymy turę składania wniosków w USOSweb (najpewniej będzie to 1-2 października), należy zarejestrować wniosek, wygenerować PDF-a i przesłać go elektronicznie osobie upoważnionej.
 3. Osoba upoważniona drukuje wniosek, podpisuje go swoim imieniem i nazwiskiem, dodając przy podpisie „z upoważnienia”. Dołącza do wniosku upoważnienie, potrzebne załączniki i zanosi go do odpowiedniej jednostki w terminie, mając przy sobie dokument tożsamości.

Upoważniona osoba musi przekazać wniosek do jednostki w terminie (który ogłosimy również jesienią, ale najprawdopodobniej będzie to – jak co roku – 15 października). Jeśli przegapi termin, nic nie będzie można z tym zrobić.

W tym roku nie polecamy składania z wyprzedzeniem samodzielnie napisanych wniosków. Z powodu zmiany Regulaminu, na podstawie którego przyznajemy stypendium rektora zmieni się również zakres oświadczeń. Właśnie dlatego nie możemy na razie podać pełnej treści wniosku. A to oznacza, że i tak konieczne byłoby dosyłanie podpisanych wniosków z zagranicy, co zawsze wydłuża i komplikuje proces rozpatrzenia wniosku.

*Należy przekazać osobie upoważnianej dokumenty dotyczące wszystkich osiągnięć z poprzedniego roku akademickiego.

Pytania? Prosimy pisać na oks@uw.edu.pl, najlepiej z maila w domenie uw.edu.pl, podając numer albumu oraz kierunek i rok studiów. Przyspiesza to załatwienie sprawy. (Po mailu nie można nikogo wyszukać w USOS, a osób o tym samym imieniu i nazwisku bywa wiele).

Kiedy poznam progi? Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Więcej informacji na stronie: http://www.oks.uw.edu.pl

NA ROK AKADERMICKI 2019/2020 BĘDĄ ANOWE ZASADY

 • Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Informacje pojawią się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ostatnich dniach listopada.
 • Faktyczne decyzje zostaną podjęte na przełomie listopada i grudnia, a wypłaty nastąpią prawdopodobnie w grudniu.
 • Wypłaty z wyrównaniem są planowane na połowę grudnia.

Kto może otrzymać stypendium?

 

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

 

Kto NIE może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

 

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany).
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy;
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

 

Kto może otrzymać stypendium?

 

Studenci wyższych lat

 

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

 

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

 

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

 

Kto NIE może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

 

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany).
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy;
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

 

Wniosek o stypendium rektora rejestruje się przez serwer centralny USOSweb-a (https://usosweb.uw.edu.pl), wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć

do Komisji Stypendialnej Wydziału Zarządzania lub do pokoju C223 do pracownika administracyjnego p.Teresa Redman w wyznaczonym Regulaminem terminie podanym w października danego roku akademickiego.

W roku akademickim 2019/2020 ,  termin ulegnie „przedłużeniu”

 

WAŻNE: Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć wpisany do USOSweb-a numer konta bankowego!  Można samemu zrobić to przez zakładkę Płatności w USOSweb.

 

Erasmus +

Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą złożyć wniosek na dwa sposoby:

 1. Upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury zarejestrować wniosek w USOSweb i pdf wysłać upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie.
 2. Złożyć wniosek przed wyjazdem, a w czasie pobytu na stypendium uzupełnić częśc elektroniczną procedury.

Oba sposoby opisano dokładnie w tej notatce.

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

 1. Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż UW muszą dostarczyć wystawione przez poprzednią uczelnię:
  1. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się:
  2. informacja o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych).
 2. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne (wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych w trzecim etapie punktów oraz najwyższy wynik punktowy z tego etapu (wynik punktowy osoby z pierwszego miejsca) albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej.

WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

 

Co ze średnią?

 1. Średnia nie będzie widoczna na wniosku – pracownicy dziekanatów będą ją wyliczali dopiero po złożeniu wniosku.
 2. Średnią wprowadzają we wniosku tylko ci studenci, którzy zmienili kierunek w ramach UW bądź przyszli na studia z innej uczelni.
 3. W zeszłym roku było wiele problemów ze źle wyliczonymi średnimi. Dlatego pod koniec października każdy student ubiegający się o stypendium rektora powinien sprawdzić w USOSweb, czy jego średnia została dobrze policzona. Wszelkie błędy w tym zakresie należy wyjaśniać w Sekretariacie/Dziekanacie.

Kto dostanie stypendium? Jaka będzie wysokość stypendium?

Wg § 33 ust. 1 Regulaminu prorektor do spraw studenckich w porozumieniu z OKSS określa procent nie mniejszy niż 5 i nie większy niż 10 liczby studentów każdego roku, którzy będą otrzymywać stypendium.

W związku z tym, że o stypendium mogą ubiegać się studenci I roku, podział na lata obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych UW.

Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Komunikat pojawi się na stronach OKSS.

 

Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Decyzje zostaną podjęte na przełomie listopada i grudnia.

Będziemy informować o możliwości odebrania decyzji.

Stypendia zostaną wypłacone w grudniu.

 

Co zrobić, jeśli dostaję stypendium na innej uczelni?

Na wniosku każdy student musi podpisać oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym, student musi wybrać, na której uczelni woli pobierać stypendium (niezależnie od czasu, na jaki stypendium jest przyznawane).

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników