PL EN RU

Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządza


Zakład

Zakład Administracyjno-Pawnych Problemów Zarządzania powstał w latach 80. ubiegłego wieku jako jednostka wchodząca w skład Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Karol Sobczak. Obecnie zakładem kieruje prof. UW dr hab. Stanisław Piątek. Pracownikami zakładu są również prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, doc. dr Maciej Gajewski, dr Igor Postuła oraz mgr Jacek Kiryło.

Zakład realizuje zadania badawcze i dydaktyczne dotyczące regulowania działalności gospodarczej przez państwo oraz funkcjonowania instytucji gospodarczych. Badania pracowników Zakładu koncentrują się na kilku zagadnieniach podstawowych, do których należy zaliczyć:

  • problematykę oddziaływania administracji gospodarczej na obrót gospodarczy, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym, audiowizualnym, w dziedzinie usług informacyjnych oraz bankowości;
  • ochronę konkurencji, w tym pomoc publiczną;
  • działalność gospodarczą samorządu terytorialnego;
  • funkcjonowanie instrumentów wsparcia publicznego w dziedzinie przedsiębiorczości, w tym instrumentów inżynierii finansowej;
  • regulacje e-biznesu, nowych technologii oraz własności intelektualnej i przemysłowej;
  • nadzór korporacyjny;
  • problemy transformacji gospodarki i integracji europejskiej;
  • ochronę konsumenta na rynku usług consumer finance, w zakresie upadłości konsumenckiej i regulacji lichwiarskich.

Pracownicy Zakładu prowadzą w każdym roku akademickim zajęcia na studiach dyplomowych, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w języku polskim i angielskim. W zakresie przedmiotów kierunkowych kluczowe znaczenie ma przedmiot „Podstawy prawa w gospodarce”, wprowadzający do całego bloku przedmiotów prawniczych oraz przedstawiający podstawowe warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wykładane są również liczne przedmioty specjalizacyjne i „do wyboru” dotyczące zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, prawa, konkurencji, organizacji pożytku publicznego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności w e-biznesie, instrumentów wspierania działalności gospodarczej. Wynikiem doświadczeń Zakładu w działalności dydaktycznej są dwa podręczniki akademickie pt. „Podstawy prawa w gospodarce” oraz „Prawo gospodarcze publiczne”. Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria w zakresie swoich specjalności badawczych. Szczegółowe informacje o aktywności pracowników Zakładu są przedstawione na ich indywidualnych stronach.

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników