PL EN RU

Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego


O Zakładzie

Samodzielny Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego działa od września 2018 r. pod kierownictwem dr. hab. prof. UW Macieja Bernatta. Wcześniej, wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. W roku akademickim 1999/2000 Zakład otrzymał status Jean Monnet Chair on European Economic Law. 

 

Pracownikami Zakładu są dr hab. Maciej Bernatt, prof. ucz., dr Joanna Mazur oraz dr Laura Zoboli. W przeszłości pracownikami Zakładu byli prof. Tadeusz Skoczny oraz dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka.

 

Pracownicy Zakładu są promotorami prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. W szczególności, pod kierunkiem prof. Tadeusza Skocznego przygotowane zostały prace doktorskie Macieja Bernatta, Antoniego Boleckiego, Agaty Jurkowskiej-Gomułki, Justyny Majcher, Marka Sachajko i Piotra Semeniuka. Obecnie pracownicy Zakładu są promotorami prac doktorskich Piotra Dziubaka, Marty Sznajder, Moniki Woźniak-Cichuty i Anny Woźniak

 

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się na problematyce ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i państwach członkowskich UE, regulacji sektorowej, ochronie konsumentów, big data i regulacji rynków cyfrowych oraz własności intelektualnej. Prowadzone badania mają często charakter interdyscyplinarny. W ramach Zakładu realizowane są zewnętrzne granty badawcze (ufundowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki,). Pracownicy Zakładu są stypendystami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Komisji Fulbrighta. Badania są często prowadzone we współpracy z naukowcami z zagranicy. Umożliwia to m.in. członkostwo w takich organizacjach jak Academic Society of Competition Law (ASCOLA), Competition Law Scholars Forum (CLaSF) i Polskim Stowarzyszeniu Prawa Europejskiego. Ponadto działalność badawcza Zakładu prowadzona jest w ramach działającego na Wydziale Zarządzania UW Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.

 

Pracownicy Zakładu są autorami i redaktorami cenionych publikacji w tym m.in. komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Systemu Prawa Prywatnego, monografii wydawanych w Polsce i zagranicą oraz artykułów w uznanych periodykach zagranicznych (m.in. Common Market Law Review, European Law Review czy Journal of Antitrust Enforcement). Wchodzą w skład komitetów redakcyjnych Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (www.yars.wz.uw.edu.pl) i internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (www.ikar.wz.uw.edu.pl).

 

Działalność dydaktyczna Zakładu koncentruje się na prowadzeniu zajęć na studiach polsko i anglojęzycznych dotyczących problematyki prawa UE, prawa gospodarczego, ochrony konkurencji, własności intelektualnej oraz praw człowieka i społecznej odpowiedzialności biznesu. W ofercie Zakładu znajdują się m.in. następujące zajęcia:

  • Unijne prawo gospodarcze
  • Ochrona konkurencji i konsumenta
  • Biznes a prawa człowieka
  • European Business Law
  • Copyright in Business
  • Big data, Algorithms and Artificial Intelligence: Regulatory Challenges
  • Consumers in Digital Markets
  • International and Comparative Antitrust.

Pracownicy Zakładu prowadzą ponadto seminaria licencjackie i seminaria magisterskie poświęcone ochronie konkurencji, ochronie konsumentów, społecznej odpowiedzialności biznesu i prawom człowieka w biznesie, w tym z perspektywy wyzwań nowych technologii.

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników