PL EN RU

Zakład Prawa Administracji Ogólnej


O zakładzie

Zakład Prawa Administracji Ogólnej jest jednostką wchodząca w skład Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Obecnie pełniącym obowiązki kierownika zakładu jest prof. UW dr hab. Stanisław Piątek. Pracownicy zakładu są zarówno teoretykami jak i praktykami prawa administracyjnego. Są nimi obecnie: wieloletni, były kierownik Katedry oraz Zakładu prof. zw. dr hab. Adam Jaroszyński, dr Michał Możdżeń-Marcinkowski oraz dr Andrzej Nałęcz.
Zakład realizuje zadania badawcze i dydaktyczne dotyczące ustrojowej oraz reglamentacyjnej sfery działalności instytucji państwowych oraz samorządowych. Badania pracowników Zakładu koncentrują się na kilku zagadnieniach podstawowych, do których należy zaliczyć:

  • problematykę struktury ustrojowej rządowych i innych państwowych organów władzy wykonawczej;
  • problematykę struktury ustrojowej organów samorządów gmin, powiatów i województw oraz innych samorządów specjalnych;
  • wybrane problemy sfery materialno- prawnej działalności organów publicznych;
  • funkcjonowanie aparatu administracji publicznej;
  • problematykę źródeł polskiego i europejskiego prawa administracyjnego na wszystkich poziomach administracji;
  • zagadnienia kontroli i nadzoru w administracji publicznej;
  • regulacje procedur w administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego;
  • problematykę aktów administracyjno-prawnych adresowanych do obywateli;
  • problemy transformacji aparatu administracyjnego RP.

Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia na studiach dyplomowych, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w języku polskim i angielskim. W zakresie przedmiotów kierunkowych kluczowe znaczenie ma przedmiot „Podstawy prawa administracyjnego”, wprowadzający w trudną problematykę prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i procesowego. Szczegółowe informacje o aktywności pracowników Zakładu są przedstawione na ich indywidualnych stronach.

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników