PL EN RU

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia


O Zakładzie

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia jest jednostką wchodząca w skład Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania.

Twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Wojciech Muszalski.

Obecnie Zakładem kieruje prof. UW dr hab. Andrzej Patulski. Pracownikami zakładu są również dr hab. Krzysztof Walczakdr Maciej Chakowski oraz dr Barbara Godlewska-Bujok. Doktorantami są mgr Marta Goroszkiewicz, mgr Natalia Bender, mgr Tomasz Podwysocki i mgr Edyta Sobótka.

Pracownicy Zakładu zajmują się badaniami naukowymi i wykonują zadania dydaktyczne dotyczące szeroko pojętego zatrudnienia, w tym zarządzania personelem, stosowania przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w praktyce. 

Do szczegółowych obszarów leżących w kręgu zainteresowania pracowników Zakładu należy zaliczyć w szczególności:

 • problematykę wyboru formy zatrudnienia w organizacji,
 • zatrudnianie menedżerów,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • zbiorowe stosunki pracy,
 • zarządzanie personelem w aspekcie organizacyjno-prawnym,
 • zakazy konkurencji w firmie,
 • opiekunowie wykonujacy pracę,
 • czas pracy,
 • wynagradzanie i motywowanie,
 • nowe zjawiska na rynku pracy,
 • zagadnienia ekonomii społecznej,
 • zatrudnianie cudzoziemców.
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników