PL EN RU

Zakład Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego


Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego

 

Prof. dr hab Krzysztof Obłój

 • zarządzanie strategiczne: teoria i praktyka budowy przewagi konkurencyjnej
 • zarządzanie międzynarodowe: logika procesu umiędzynarodowienia polskich firm oraz działania międzynarodowych korporacji
 • przedsiębiorczość: mapy poznawcze przedsiębiorców i dominująca logika firmy


dr Tomasz Ludwicki

 • zarządzanie strategiczne
 • doradztwo organizacyjne: relacje między konsultantem a klientem w projektach doradczych


dr Aleksandra Wąsowska

 • zarządzanie międzynarodowe: umiędzynarodowienie firm z rynków wschodzących, strategie korporacji międzynarodowych, zasobowe determinanty ekspansji zagranicznej polskich firm, przedsiębiorczość międzynarodowa
 • psychologia: procesy poznawcze, teoria podejmowania decyzji, osobowościowe uwarunkowania przedsiębiorczości


dr Michał Zdziarski

 • badania opinii prezesów o wyzwaniach gospodarczych i strategii firm
 • analiza elit menadżerskich, rad nadzorczych i kluczowych zespołów kierowniczych
 • zastosowania analiz sieci społecznych w badaniach organizacji
 • badania interesariuszy, analiza ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu
 • badania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
 • metody podejmowania decyzji strategicznych. Przedstłonek Management Committee w europejskim programie badawczym "Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evidence-Based Decision Making"
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników