PL EN RU

Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony Nr 26/3/2017

Ogłoszenie

SIWZ cz. 1

SIWZ cz. 2

Formularze

Wzór umowy

Projekt funkcjonalno-użytkowy

Plan pomieszczenia A101

Protokół z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 21.07.2017

Informacja o wyborze

 

UWAGA: 
Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników