PL EN RU

dr

Adrianna Jaskanis

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Dyżur
B405/B406 Sem. zimowy 2016/17 - informacja w ogłoszeniach wykładowcy
Telefon
22/ 55 34 116

DSM (C1, C2 i C4)

2017-04-05

 

 

Szanowni Państwo,

w dniu 19.04.2017 r. zapraszam na konsultacje w sprawie Państwa projektów semestralnych 2/2 - koncepcja start-upu. Będę do Państwa dyspozycji w sali B406 w godz. 10.15 - 15.30. 

 

Z wyrazami szacunku

AJaskanis

DSM spotkania Social Wolves (obowiązkowe dodatkowe zajęcia, 8 marca 2017)

2017-03-06

Szanowni Studenci, 


W ramach zajęć z Podstaw Zarzadzania II realizowane będą dwa projekty, z których jeden będzie projektem społecznym (w ramach tematu: Zarządzanie projektami) oraz projekt koncepcji start-upu (w ramach tematu: Zarządzanie wiedzą i innowacjami). 


Pierwszy projekt realizowany będzie na platformiezwolnienizteorii.pl we współpracy z Fundacją Social Wolves, z której przedstawicielami zapraszamy na spotkanie. W ramach spotkania otrzymacie informacje nt. możliwych do realizacji projektów czy przebiegu realizacji etapów i zadań projektowych. W ramach Podstaw Zarządzania II zapraszamy na obowiązkowe dodatkowe zajęcia w najbliższą środę – 8 marca 2017 r.


Poniżej podaję szczegółowy harmonogram:
•    DSM C4 – spotkanie w środę, 8 marca,  w godz. 14.00 – 16.00
•    DSM C1 i C2 – spotkanie w środę, 8 marca,  w godz. 16:00 – 18:00.


Na zajęciach będzie sprawdzana lista obecności a nieobecność traktowana będzie tak samo jak w przypadku pozostałych zajęć w semestrze. Gdyby środa dla Państwa była niemożliwa, zapraszam na spotkanie w piątek, 10 marca w godz. 12.00 – 14.00


W związku z tym, że w ramach zajęć będzie realizowany projekt na platformie  (o czym już wszyscy zapewne wiecie), uprzejmie przypominam o obowiązkowych dodatkowych zajęciach oraz przypominam terminy, w których Państwo powinniście na spotkanie z Social Wolves się wybrać :) 

 

Proszę zastanowić się nad pomysłami na projekt, wybrać członków zespołu projektowego (zespoły 2-6 osób). "Na Platformie można realizować projekty społeczne, czyli oddolne, lokalne lub ogólnokrajowe inicjatywy, pobudzające ludzi do działania i zmieniające otoczenie na lepsze, będące odpowiedzią na zaobserwowane w rzeczywistości problemy społeczne." W ramach spotkań z twórcami platformy i reprezentantami Social Wolves będzie możliwość przedyskutowania pomysłów na projekty, a już 15 marca wszyscy zarejestrowani na platformie rozpoczynamy etap „Planowanie projektu”. 

 

W razie pytań proszę o kontakt!

 

Z pozdrowieniami
Ada Jaskanis

POPRAWA ćwiczenia Podstawy Zarządzania I, DSM

2017-02-23

Szanowni Studenci, 
 
uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe umożliwiające zaliczenie Podstaw Zarządzania I odbędzie się w piątek, 3 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali B103.
 
Kolokwium będzie w formie studium przypadku z zadaniami, które nawiązywać będą do zagadnień omawianych w trakcie całego semestru na ćwiczeniach z Podstaw zarządzania. Charakter zadań (pytania) odpowiadać będą typowym pytaniom, jakie stawiane były do studiów przypadku realizowanych w trakcie semestru (zastosowanie konkretnego modelu/techniki/narzędzia do omówienia zagadnienia ze studium przypadku).
 
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt email.

Z wyrazami szacunku 
AJ

Egzamin poprawkowy ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

2017-02-23

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z wykładu specjalizacyjnego Zarządzanie wiedzą odbędzie się w środę, 8 marca 2017 r. o godz. 18.00. Egzamin odbędzie się w sali C 104.

Z wyrazami szacunku

Adrianna Jaskanis 

Wyniki DSM zaoczne, DSFiR dzienne C2, C4

2017-01-23

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie proszę o zapoznanie się z końcowymi wynikami z ćwiczeń Podstawy Zarządzania.

 

Wszelkie wątpliwości proszę zgłaszać mailowo, ew. na piątkowym dyżurze (B406, w godz.13.30-15.00).

 

Jeśli wśród Państwa są osoby, które chcą w najbliższym czasie (zamiast w sesji poprawkowej w marcu) podejść do 2. terminu kolokwium, zapraszam w dniu 30 stycznia 2017 r., o godz. 11.00.  Uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w kolokwium poprawkowym do dnia konca dnia 29.01.17 (niedziela) na adres e-mail ajaskanis@wz.uw.edu.pl

 

Z pozdrowieniami

AJ

 

Dyżury w sem. zimowym 2016/17

2016-11-08

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, że w sem. zimowym jestem w następujących terminach do Państwa dyspozycji:

 

poniedziałki: 14, 21 listopada 2016 r. w godz. 10.00-11.30

 

piątki: 2, 9, 16 grudnia 2016 r. w godz. 14.00 - 15.30

 

Z wyrazami szacunku
AJaskanis

Zarządzane wiedzą: warunki zaliczenia

2016-11-08

Szanowni Studenci, 

 

uprzejmie przypominam warunki zaliczenia przedmiotu "Zarządzanie wiedzą". 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie w 3-5 osobowych zespołach (min. 3 osobowe, max. 5 osobowe zespoły studentów), reprezentujących fikcyjne firmy doradcze, rozwiązania studium przypadku w odpwoeidzi na zadane polecenie ("Zapytanie ofertowe") i oddanie go w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 23:59. Rozwiązania należy złożyć via email, na adres: a.jednoralska@gmail.com

Przypominam, że nie ma możliwości późniejszego oddania prac - w takich przypadkach student otrzymuje ocenę niedostateczną w pierwszym terminie i zobowiązany jest do podejścia do egzaminu poprawkowego w sesji.

 

W razie pytań proszę o kontakt email.

 

Przypominam, że ostatnie zajęcia 22 listopada 2016 r. poświęcamy na omówienie Państwa wątpliwosci związanych z rozwiązywanym studium przypadku i wtedy (i tylko wtedy) odpowiadam na pytania dotyczące samego rozwiązania studium przypadku. Po tym terminie nie udzielam żadnego wsparcia w zakresie rozwiązania studium przypadku - ani poprzez email ani w trakcie dyżuru.

 

Materiały - studium przypadku oraz zapytanie ofertowe znajdą Państwo w folderze z materiałami do przedmiotu.

 

Z wyrazami szacunku

AJaskanis

 

 

DSM Podstawy zarządzania, dodatkowe zajęcia

2016-11-08

 

Szanowni Studenci pierwszego roku Zarządzania (DSM stacjonarne),

 

Uprzejmie informuje, że dodatkowe zajęcia z Podstaw Zarządzania I (aby nadrobić zajęcia, które wypadają w dzień wolny - 11 listopada 2016 r.) odbędą się w czwartek, 1 grudnia 2016 r., w godzinach 8.30 - 10.00 w sali C103.

W razie pytań lub wątpliwosci proszę o kontakt email.

 

Oprócz tego w czwartek, 22 grudnia 2016 r., w godz. 10:15-11:45 odbywają się zajęcia, które odrabiamy za 23 grudnia 2016 r.

 

Z pozdrowieniami

AJaskanis

AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników