PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Andrzej Sopoćko

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Dyżur
B425 Sem. letni 2015/16 - sobota 08.30 - 09.30
Telefon
22/ 55 34 176

Topics of final esaays and rules to pass the course

2017-04-26

Theme
IBM Stock Prices
Deutsche Bank Stock Prices
S&P 100
S&P 500
Down Jones Industrial Index
NASDAQ
Chicago Board of Trade
London Stock Exchange
EURONEXT
Bermuda Stock Exchange
NYSE
AMEX
Tokio Stock Exchange
Deutsche Börse
Bermuda Stock Exchange
Global gold market
Global crude oil market
Flower Trading in Amsterdam
Russian security market
Fannie Mae Fund
Cowdfunding
Bond trading in (country)
Coal trading centers
Sovereign Wealth Funds
 
 

Rules  o evaluation

1. Volume ca. 10 pages

2. Maximum number of points - 5

3. Minimum number of points -3

4. Evaluation dimensionx 1 point

- sustantive contents  (text, tables) max 3 points

- form of presentation max 1

- used literature  max 1 point

Students who were absent from no more then 2 class can choose : prepare essay or take part in the written exam. For the rest remain only written exam

 

Sposób prowadznia seminarium magisterskiego

2017-04-19

Seminarium poświęcone jest wyłącznie przygotowaniu pracy magisterskiej. W pierwszym semestrze studenci wybierają temat i przygotowują plan pracy oraz bibliografie. W drugim semestrze przedstawiają co najmniej jeden z rozdziałów pracy, w trzecim – całość. Praca z każdym studentem odbywa się na zasadzie indywidulanych rozmów. Przykładowe tematy prac:

Przebieg zmian kursu wybranej spółki na tle wydarzeń gospodarki.

Relacje wybranego indeksu branżowego do WIG 20.

Pochodne na GPW

Historia i wyniki działalności wybranej giełdy zagranicznej

Zmiany wybranego towaru notowanego na  giełdzie (złoto, ropa naftowa, metale itp.)

Stopy zwrotu na akcjach versus zwroty na obligacjach i oprocentowanie lokat bankowych

Stopy zwrotu obligacji skarbowych w Polsce i innych krajach.

Zyski i straty na wybranych funduszach inwestycyjnych

Kursy PLN do wybranej waluty (walut).

Dane empiryczne pobierać można z portali: investopedia, bankier, NBP statystyka, Eurostat, Euro-area -staistics, OECD statistics, FESE, Ministerstwo Finansów (baza transakcji)

Bibliografia omawiana jest indywidualnie

Pytania na egzamin magisterski:

 1. Definicje i klasyfikacja akcji
 2. Rynek pieniężny vs. rynek kapitałowy – definicje i funkcje
 3. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce
 4. Cel i zakres analizy fundamentalnej
 5. Rynek pierwotny i wtórny
 6. Definicje i klasyfikacja obligacji
 7. Rodzaje i pomiar ryzyka obligacji
 8. Duracja i rentowność obligacji
 9.  Wskaźniki koniunktury na rynku kapitałowym
 10.  Definicja, pomiar i zarządzanie ryzykiem walutowym
 11.  Definicja, pomiar i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
 12.  Funkcje banku centralnego
 13.  Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego w Polsce
 14.  Pojęcie krzywej rentowności i czynniki wpływające na jej kształt
 15.  Różnica między rynkiem kasowym i terminowym
 16.  Klasyfikacja i sposoby wykorzystania instrumentów pochodnych
 17.  Rodzaje i cechy tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 18.  Rodzaje i cel strategii w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 19.  Podstawowe podziały rynku ubezpieczeń
 20.  Funkcje sektora ubezpieczeń w gospodarce

Oceny kolokwium DSFiR III 2017

2017-04-04

Lista ocen zamieszczona jest w katalogu "Materiały". Nie przewiduje osobnej poprawy. Ci, ktorzy nie zaliczyli będą pytani dodatkowo z tego zakresu. Ocena z tego kolokwium bedzie miala wplyw na wynik końcowy.

Kto otrzymał ocene dobrą moze przyjść na dyżur w sobote 8.III i sprobować osiągnać stopiń bardzo dobry.

 

AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników