PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Andrzej Sopoćko

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Dyżur
B425 Sem. letni 2018/19 - poniedziałek 17.00 - 18.00
Telefon
22/ 55 34 176

Zawieszenie dyżuru

2020-02-03

W związku z przerwą semestralną zawieszam dyżury.  W najbliższym czasie będę na WYdziale Zarządzania w niedzielę 9 lutego o 8.30

Sposób prowadznia seminarium magisterskiego

2017-04-19

Seminarium poświęcone jest wyłącznie przygotowaniu pracy magisterskiej. W pierwszym semestrze studenci wybierają temat i przygotowują plan pracy oraz bibliografie. W drugim semestrze przedstawiają co najmniej jeden z rozdziałów pracy, w trzecim – całość. Praca z każdym studentem odbywa się na zasadzie indywidulanych rozmów. Przykładowe tematy prac:

Przebieg zmian kursu wybranej spółki na tle wydarzeń gospodarki.

Relacje wybranego indeksu branżowego do WIG 20.

Pochodne na GPW

Historia i wyniki działalności wybranej giełdy zagranicznej

Zmiany wybranego towaru notowanego na  giełdzie (złoto, ropa naftowa, metale itp.)

Stopy zwrotu na akcjach versus zwroty na obligacjach i oprocentowanie lokat bankowych

Stopy zwrotu obligacji skarbowych w Polsce i innych krajach.

Zyski i straty na wybranych funduszach inwestycyjnych

Kursy PLN do wybranej waluty (walut).

Dane empiryczne pobierać można z portali: investopedia, bankier, NBP statystyka, Eurostat, Euro-area -staistics, OECD statistics, FESE, Ministerstwo Finansów (baza transakcji)

Bibliografia omawiana jest indywidualnie

Pytania na egzamin magisterski:

 1. Definicje i klasyfikacja akcji
 2. Rynek pieniężny vs. rynek kapitałowy – definicje i funkcje
 3. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce
 4. Cel i zakres analizy fundamentalnej
 5. Rynek pierwotny i wtórny
 6. Definicje i klasyfikacja obligacji
 7. Rodzaje i pomiar ryzyka obligacji
 8. Duracja i rentowność obligacji
 9.  Wskaźniki koniunktury na rynku kapitałowym
 10.  Definicja, pomiar i zarządzanie ryzykiem walutowym
 11.  Definicja, pomiar i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
 12.  Funkcje banku centralnego
 13.  Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego w Polsce
 14.  Pojęcie krzywej rentowności i czynniki wpływające na jej kształt
 15.  Różnica między rynkiem kasowym i terminowym
 16.  Klasyfikacja i sposoby wykorzystania instrumentów pochodnych
 17.  Rodzaje i cechy tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 18.  Rodzaje i cel strategii w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 19.  Podstawowe podziały rynku ubezpieczeń
 20.  Funkcje sektora ubezpieczeń w gospodarce
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników