PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Andrzej Sopoćko

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Dyżur
B425 Sem. letni 2018/19 - poniedziałek 17.00 - 18.00
Telefon
22/ 55 34 176

Brief ZOOM instruction

2020-03-19

Brief instruction for participants of the system wzuw.zoom.

To participate in the  lecture let install program ZOOM.  To do that you should:

Entry the website https://wzuw.zoom.us. Push the button Join and next paste "Meeting ID" of the meeting (lecture), sent by the teacher  and next push Join. .„Meeting ID” (and also "Meeting Password”) you  get on USOS address .

Browser “google” I recommended, however computers with  system Android and iOS need to install program ZOOM Cloud Meetings

After installation in Zoom Application give your first name (visible for other participant) and password (("Meeting Password").When program will ask e.g. (join audio), "Join with Computer Audio" should be chosen.

Installation procedure is one-off and should be not repeated.

Connection your computer to the lecture is possible on the two ways:

 • enter https://wzuw.zoom.us , push  Join and give „Meeting ID”  with password ("Meeting Password”).
 • Click the link obtained from the teacher before the lecture

Before meeting please o open slides of the topic Financial Market. During the lecture the communication with teacher is possible by chat

Przesunięcue dyżuru z 5.03 na 6.03, godz.10.00

2020-03-05

Dyżyr 5.03 przesunięty na 6.03, godz.10.00

Dyżur w semestrze letnim

2020-02-19

Dyżury odbywać sie bedą w czwartki, o godz. 14.00 B425

Sposób prowadznia seminarium magisterskiego

2017-04-19

Seminarium poświęcone jest wyłącznie przygotowaniu pracy magisterskiej. W pierwszym semestrze studenci wybierają temat i przygotowują plan pracy oraz bibliografie. W drugim semestrze przedstawiają co najmniej jeden z rozdziałów pracy, w trzecim – całość. Praca z każdym studentem odbywa się na zasadzie indywidulanych rozmów. Przykładowe tematy prac:

Przebieg zmian kursu wybranej spółki na tle wydarzeń gospodarki.

Relacje wybranego indeksu branżowego do WIG 20.

Pochodne na GPW

Historia i wyniki działalności wybranej giełdy zagranicznej

Zmiany wybranego towaru notowanego na  giełdzie (złoto, ropa naftowa, metale itp.)

Stopy zwrotu na akcjach versus zwroty na obligacjach i oprocentowanie lokat bankowych

Stopy zwrotu obligacji skarbowych w Polsce i innych krajach.

Zyski i straty na wybranych funduszach inwestycyjnych

Kursy PLN do wybranej waluty (walut).

Dane empiryczne pobierać można z portali: investopedia, bankier, NBP statystyka, Eurostat, Euro-area -staistics, OECD statistics, FESE, Ministerstwo Finansów (baza transakcji)

Bibliografia omawiana jest indywidualnie

Pytania na egzamin magisterski:

 1. Definicje i klasyfikacja akcji
 2. Rynek pieniężny vs. rynek kapitałowy – definicje i funkcje
 3. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce
 4. Cel i zakres analizy fundamentalnej
 5. Rynek pierwotny i wtórny
 6. Definicje i klasyfikacja obligacji
 7. Rodzaje i pomiar ryzyka obligacji
 8. Duracja i rentowność obligacji
 9.  Wskaźniki koniunktury na rynku kapitałowym
 10.  Definicja, pomiar i zarządzanie ryzykiem walutowym
 11.  Definicja, pomiar i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
 12.  Funkcje banku centralnego
 13.  Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego w Polsce
 14.  Pojęcie krzywej rentowności i czynniki wpływające na jej kształt
 15.  Różnica między rynkiem kasowym i terminowym
 16.  Klasyfikacja i sposoby wykorzystania instrumentów pochodnych
 17.  Rodzaje i cechy tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 18.  Rodzaje i cel strategii w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 19.  Podstawowe podziały rynku ubezpieczeń
 20.  Funkcje sektora ubezpieczeń w gospodarce
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników