PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Andrzej Wiatrak

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania - Kierownik
Zakład
Dyżur
B322 Sem. letni 2019/20 - piątek 14.00 - 16.00
Telefon
22/ 55 34 154

Egzamin z przedmiotu "Zarządzanie jakością"

2020-06-08

Szanowni Studenci!

Egzamin zdalny z przedmiotu Zarządzanie jakością odbędzie się dla:

- studiów stacjonarnych i wieczorowych – w dn.17.06.2020, godz. 12.30.

- studiów zaocznych – w dn. 20.06.2020, godz. 9.00.

Aby sprawdzić adres strony, na której odbędzie się ten egzamin, należy wejść na https://elearning.ckc.uw.edu.pl  i zalogować się kontem CAS (jak do USOS-a). Na tej stronie jest zakładka „Moje egzaminy”. Należy przy tym pamiętać, że:

- Na egzamin można wejść dopiero o godzinie jego rozpoczęcia, wcześniej link nie będzie klikalny. Zatem należy zalogować się na https://elearning.ckc.uw.edu.pl  i wejść w zakładkę “Moje egzaminy” w dniu egzaminu na kilka minut przed jego rozpoczęciem i poczekaj cierpliwie, aż link się uaktywni.

- Do egzaminów podejść mogą jedynie studenci zalogowani kontem CAS, którzy zarazem mają w USOS wpisany swój adres e-mail. Zatem najpóźniej na 3 dni przed egzaminem należy sprawdź na https://elearning.ckc.uw.edu.pl , czy na pewno można się zalogować, aby w przypadku ewentualnych problemów był jeszcze czas na ich rozwiązanie zgodnie z procedurą obowiązującą na Wydziale,  z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. USOS.

- Jeśli przy próbie logowania będzie komunikat, że w koncie CAS brakuje adresu e-mail, należy zwróć się jak najszybciej do Pełnomocnika z prośbą o jego uzupełnienie.

- Aktualne instrukcje dla studentów są na stronie: https://elearning.ckc.uw.edu.pl/sesja

 

Andrzej P. Wiatrak

Kontakt w semestrze letnim 2019/2020

2020-05-15

Szanowni Studenci,

 

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, a także Zarządzaniem Dziekana WZ UW w tym zakresie zawieszone są nie tylko zajęcia, ale także dyżury stacjonarne.

Wobec tego w sprawach dotyczących studiów  jest możliwość kontaktu poprzez e-mail: apw@wz.uw.edu.pl

Materiały do zajęć znajdują się na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicy/lista/andrzej-wiatrak/materialy

Kontakt jest także możliwy na platformie Zoom bezpośrednio po zajęciach.

 

Andrzej P. Wiatrak

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

2020-02-17

Szanowni Studenci,

 

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020 - piątki, godz. 14-16, pokój B 322

 

Andrzej P. Wiatrak

Zakres seminarium doktorskiego

2014-12-16

 Zakres seminarium doktorskiego pt. "Zarządzanie organizacjami"

Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej;
• Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika;
• Formy zorganizowania organizacji; organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;
• Zarządzanie organizacją publiczną i społeczną;
• Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki itp.;
• Zarządzanie procesami i jakością;
• Zarządzanie przez kompetencje.
• Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, oustsourcing, lean management, outplacement, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości,  wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.);
•  Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsięwzięciami;
• Zarządzania w turystyce;
• Zarządzanie w agrobiznesie.

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego

2015-05-16

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego dla kierunku Zarządzanie pt. "Zarządzanie organizacjami":

Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej.

 Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika.

 Formy zoorganizowania organizacji: organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;

Zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie organizacją społeczną;

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju sportu itp.;

Zarządzanie procesami i jakością..., Zarządzanie wiedzą..., Zarządzanie przez kompetencje..., Zarządzanie czasem..., Zarządzanie przez partycypację...

Zarządzanie przez komunikowanie... itp (na przykładzie.....);

Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, outsourcing, lean management, outplacement, reengineering, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości, wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.;

Zarządzanie w turystyce; Zarządzanie przedsięwzięciami i organizacjami turystycznymi itp.

 

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia pt. „Finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego”:

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz polityka finansowa gmin, powiatów i województw;

Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

Inwestycje lokalne i regionalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego;

Fundusze Unii Europejskiej i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;

Finansowe aspekty przygotowania i realizacji projektów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych itp.)w skali lokalnej i regionalnej;

Pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym zagranicznych) do realizacji przedsięwzięć w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie działań z zakresu rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki (np. infrastruktury, usług, turystyki, przemysłu, agrobiznesu itp.) w skali lokalnej i regionalnej.

 

Poszczególne tematy mogą być wykonane na przykładzie dowolnych organizacji funkcjonujacych w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym, w tym  sspółkach i biznesie, w tym także w usługach, turystyce, sporcie i agrobiznesie, samorządach terytorialnych itp.

 

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników