PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Andrzej Wiatrak

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania - Kierownik
Zakład
Dyżur
B322 Sem. zimowy 2017/18 - piątek 14.00 - 16.00
Telefon
22/ 55 34 154

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Zarządzanie jakością"ią"

2018-07-04

Szanowni Państwo,

 
Rok II DSM - studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne.
 
Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Zarządzanie jakością" odbędzie się w dn.​15 września 2018 r,  w godz. 12.00-13.00, Aula C.
 
Andrzej P. Wiatrak

 

Dyżury w okresie wakacji

2018-07-04

Szanowni Państwo,

 

W okresie wakacji zawieszam dyżury. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

Andrzej P. Wiatrak

Zakres seminarium doktorskiego

2014-12-16

 Zakres seminarium doktorskiego pt. "Zarządzanie organizacjami"

Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej;
• Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika;
• Formy zorganizowania organizacji; organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;
• Zarządzanie organizacją publiczną i społeczną;
• Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki itp.;
• Zarządzanie procesami i jakością;
• Zarządzanie przez kompetencje.
• Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, oustsourcing, lean management, outplacement, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości,  wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.);
•  Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsięwzięciami;
• Zarządzania w turystyce;
• Zarządzanie w agrobiznesie.

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego

2015-05-16

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego dla kierunku Zarządzanie pt. "Zarządzanie organizacjami":

Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej.

 Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika.

 Formy zoorganizowania organizacji: organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;

Zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie organizacją społeczną;

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju sportu itp.;

Zarządzanie procesami i jakością..., Zarządzanie wiedzą..., Zarządzanie przez kompetencje..., Zarządzanie czasem..., Zarządzanie przez partycypację...

Zarządzanie przez komunikowanie... itp (na przykładzie.....);

Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, outsourcing, lean management, outplacement, reengineering, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości, wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.;

Zarządzanie w turystyce; Zarządzanie przedsięwzięciami i organizacjami turystycznymi itp.

 

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia pt. „Finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego”:

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz polityka finansowa gmin, powiatów i województw;

Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

Inwestycje lokalne i regionalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego;

Fundusze Unii Europejskiej i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;

Finansowe aspekty przygotowania i realizacji projektów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych itp.)w skali lokalnej i regionalnej;

Pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym zagranicznych) do realizacji przedsięwzięć w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie działań z zakresu rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki (np. infrastruktury, usług, turystyki, przemysłu, agrobiznesu itp.) w skali lokalnej i regionalnej.

 

Poszczególne tematy mogą być wykonane na przykładzie dowolnych organizacji funkcjonujacych w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym, w tym  sspółkach i biznesie, w tym także w usługach, turystyce, sporcie i agrobiznesie, samorządach terytorialnych itp.

 

Program przedmiotu monograficznego pt. "Zarządzanie małą firmą"

2014-12-15

• Istota biznesu w małej firmy;
• Formy i rodzaje małych firm;
• Podstawy wyboru działań małej firmy;
• Strategie działania małych firm;
• Plany operacyjne małych firm;
• Style kierowania małą firmą i podejmowania decyzji.
• Zarządzania wiedzą w małych firmach

 

Program przedmiotu monograficznego pt. "Zarządzanie firmą rodzinną"

2014-12-15

• Pojęcie, istota i specyfika firmy rodzinnej;
• Model działania firmy rodzinnej;
• Źródła przedsiębiorczości rodzinnej;
• Cykl życia firmy rodzinnej;
• Sukcesja w biznesie rodzinnym;
• Cele i zachowania strategiczne firm rodzinnych;
• Zarządzanie personelem w firmie rodzinnej.

Program przedmiotu monograficznego pt. "Podstawy turystyki"

2015-01-02

 Rodzaje turystyki i jej procesy rozwoju;
• Dobra i walory turystyczne,
• Baza turystyczna;
• Produkt i rynek turystyczny;
• Gospodarka turystyczna i czynniki jej rozwoju.

Turystyka jako czynnik przemian.

Funkcje i dysfunkcje turystyki

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników