PL EN RU

mgr

Arkadiusz Psyk

Dyżur
B503 Sem. letni 2019/20 - piątek 7.30 - 8.30
Telefon
22/ 55 34 127

Poprawki semestru zimowego 2019/20

2020-02-07

21.02.20 godz. 7.15, aula A, Podstawy matematyki w biznesie, ZFiR I rok,  wszystkie grupy dzienne, wieczorowe,

28.02.20 godz. 7.30, B504, Metody ilościowe w zarządzaniu finansami, ZFiR I rok, wszystkie grupy dzienne

29.02.20 godz. 10.00 - 20.15, rozkład sal i godzin w moich materiałach do zajęć,

               Statystyka opisowa, DSM II rok,  wszystkie grupy dzienne, wieczorowe, zaoczne

               Statystyka matematyczna, DSFRiU III rok, wszystkie grupy dzienne, wieczorowe

08.03.20 godz. 16.00, aula A, Statystyka matematyczna, DSFRiU III rok,  wszystkie grupy zaoczne

Dyżury w lutym 2020 roku

2020-02-05

21.02 godz. 17.00

22.02 godz. 15.30

28.02 godz. 7.30

Dyżury w sesji zmiowej 2019/20

2020-01-19

26 stycznia od godziny 15.45

31 stycznia od godziny 16.00

3 luty od godziny 10.30

Kolokwia ze statystyk 2019/20Z dla studentów dziennych i wieczorowych, wszystkie grupy

2019-11-12

Statystyka matematyczna DSFRiU III rok

 

Kolokwium nr 1, 11 grudnia 2019 r. AULA A WZ

16.00 A-M

17.30 N-Ż

 

Kolokwium nr 2 (laboratorium) 22 stycznia 2020 r.

sale i godziny w połowie grudnia br.

 

Statystyka opisowa DSM II rok

 

Kolokwium nr 1 (analiza kompleksowa), 06 grudnia 2019 r. AULA A WZ

12.00 A-M

13.00 N-Ż

 

Kolokwium nr 2 (test teoretyczny), 17 stycznia 2020 r. AULA A WZ

12.00 N-Ż

13.00 A-M

 

Kolokwium nr 3 (laboratorium), 22 stycznia 2020 r.

sale i godziny w połowie grudnia br.

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

2019-10-03

Poniedzałek 7.30 - 8.30

29 września 2019 r.

2019-09-19

W dniu 29.09.2019 r. odbędą się kolokwia (od godziny 17.00) z przedmiotów: rachunek prawdopodobieństwa DSM, statystyka opisowa DSFRiU, statystyka matematyczna DSM wyłącznie dla osób, które usprawiedliwiły absencję lub/i posiadających indywidualną zgodę Prodziekana lub Kierownika studiów.

Najpóźniej 27 września (do godziny 18.00) proszę o przekazanie drogą elektroniczną kopii potwierdzonych podań, w odpowiedzi podam szczegóły zaliczenia. Wiadomość proszę zatytułować 29 września 19 r.

Dyżury w sesji poprawkowej semestru letniego 2018/19

2019-07-18

31.08.2019 godzina 18.00

05.09.2019 godzina 13.30

18.09.2019 godzina 14.00

Sesja poprawkowa 2018/19 L

2019-07-18

Rachunek prawdopodobieństwa, DSM studia dzienne i wieczorowe - 05.09.2019 r. godzina 12.00, aula C

Statystyka matematyczna, DSM studia dzienne i wieczorowe - 31.08.2019, godziny i sale w moich materialach do zajęć

Statystyka opisowa, DSFRiU studia dzienne i wiczorowe - 31.08.2019, kolokwium 1 - analiza kompleksowa godzina 15.00, aula C WZ, kolokwium laboratorium - godziny i sale w moich materiałach do zajęć

Dyżury w sesji letniej 2018/19

2019-06-06

11.06 godz. 12.30

26.06 godz. 14.00

02.07 godz. 10.00

12.07 godz. 10.00

18.07 godz. 12.00

od 20.07 do 29.08 urlop

Harmonogram kolokwium nr 1 ze statystyki opisowej DSFRiU (dzienne i wieczorowe) w dniu 7.05.2019 r.

2019-04-26

17.30, aula C, grupy C1, C3, C5

18.30, aula C, grupy C2, C4, C8

19.30, aula C, grupy C1w, C2w

19.30, B104, grupy C6, C7

Zaliczenie ze statystyki opisowej i matematycznej

2019-03-29

W dniu 8 kwietnia br. o godzinie 17.30 w BP01 odbędą się kolokwia ze statystyki opisowej i matematycznej dla studentów DSM i DSFRiU dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Do zaliczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadajace indywidualną zgodę Kierowniak Studiów lub Prodziekana, popatrą usprawiedliwioną absencją na I lub/i II terminie.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną lub do Zakładu pokój B504 skanów zgód wraz z informacją, które kolokwia będą poprawiane do 5 kwietnia br.

Przeniesienie dyżuru

2019-02-26

W związku z poprawkami dyżur z dnia 4 marca przekładam na 5 marca br. na godzinę 17.30

Harmonogram poprawek, semestr zimowy 2018/19

2019-02-22

STATYSTYKA OPISOWA DSM (dzienne, wieczorowe, zaoczne - wszystkie grupy + grupa powtarzająca)

teoria 01.03.19 godz. 19.15 B104

analiza kompleksowa - terminarz i sale w moich materiałach do zajęć

kolokwium laboratorium - terminarz i sale w moich materiałach do zajęć

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA DSFRiU (dzienne, wieczorowe - wszystkie grupy)

kolokwium I - 04.0319. godz. 7.00 aula C

kolokwium laboratorium - terminarz i sale w moich materiałach do zajęć

 

METODY STATYSTYCZNE MSM (dzienne C3, C4, C5)

kolokwium nr 1 - 08.03.19 godz. 15.15 B104

kolokwium nr 2 - 08.03.19 godz. 14.00 B104

 

MATEMATYKA DSFRiU (wieczorowe, wszystkie grupy)

kolokwium nr 1 - 08.03.19 godz. 15.15 B104

kolokwium nr 2 - 08.03.19 godz. 14.00 B104

 

Dodatkowe dyżury w lutym br.

2019-02-07

18.02 godz. 19.00

19.02 godz. 17.30

Dyżury w sesji zimowej 2018/19

2019-02-01

26 stycznia godz. 16.00

27 stycznia godz. 21.00

01 lutego godz. 14.00

08 lutego godz. 16.00

09 lutego godz. 17.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki matematycznej DSFRiU, rok 18/19z, studia dzienne i wieczorowe

2018-10-30

Kolokwium nr 1, 05.12.18
godz. 14.00
aula B - C1w
aula C - C1, C5
godz. 16.00
aula B - C2, C3
aula C - C4, C6

Kolokwium laboratorium 24.01.19
Podział na godziny i sale w drugiej połowie listopada w moich materiałach do zajęć

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej DSM, rok 18/19z, studia dzienne i wieczorowe

2019-01-11

Kolokwium - analiza kompleksowa 21.12.18
aula A
godz. 12.00 - C2, C6, C8, C1w, C2w
godz. 13.00 - C1, C4, C5, C7

Kolokwium laboratorium 24.01.19
Podział na godziny i sale w drugiej połowie listopada w moich materiałach do zajęć

Kolokwium test teoretyczny 22.01.19
aula A
godz. 18.00 - C1, C4, C5, C7
godz. 19.00 - C2, C6, C8, C1w, C2w

Przeniesienie dyżuru

2018-10-26

W związku z godzinami dziekańskim w dniu 2 listopada br. przenoszę dyżur na 28 paxdziernika godz. 16.45.

Kolokwia ze statystyki, dotyczy semestru letniego 2017/18

2018-09-20

W dniu 26 września br. od godziny 11.30 w sali C303 odbędą się kolokwia ze statystyki opisowej i matematycznej dla studentów DSM i DSFRiU dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Do zaliczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadajace indywidualną zgodę Kierowniak Studiów lub Prodziekana.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną skanów zgód wraz z informacją, które kolokwia będą poprawiane do 24 września br.

Dyżury we wrześniu 2018 roku

2018-07-11

04.09 godz. 17.00

06.09 godz. 17.00

12.09 godz. 17.00

14.09 godz. 20.30

28.09 godz. 12.00

Harmonogram poprawek semestru letniego 2017/18, 14 września 18 r.

2018-07-11

Rachunek prawdopodobieństwa DSM, grupy C1, C2, C3 dzienne

godz. 8.30, B105

 

Statystyka matematyczna DSM, wszystkie grupy studia dzienne  i wieczorowe

kolokwium nr 1 - godz. 11.00, aula A

kolokwium nr 2 (laboratorium komputerowe) podział na sale i godziny w materiałach do zajęć

 

Statystyka opisowa DSFRiU, wszystkie grupy studia dzienne, wieczorowe i zaoczne

kolokwium nr 1 - godz. 19.00, aula A

kolokwium nr 2 (laboratorium komputerowe) podział na sale i godziny w materiałach do zajęć

Dodatkowe zaliczenie ze statystyki, dotyczy studentów III roku

2018-06-25

W dniu 28.06 (czwartek) w sali C305 od godziny 11.00 odbędzie się dodatkowe zaliczenie ze statystyki. Do kolokwium mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające indywidualną zgodę Prodziekana lub Kierownika studiów.

Proszę o potwierdzenie przybycia drogą elektroniczną wraz z kopią pozytywnie rozpatrzonego podania.

Dyżury czerwiec, lipiec 2018 r.

2018-05-30

02.06 godz. 15.45

03.06 godz. 15.30

06.06 godz. 11.00

15.06 godz. 17.00

28.06 godz. 12.30

10.07 godz. 12.00

Dyżur w dniu 10 maja 2018 r.

2018-05-09

Przekładam na 13.05 na godzinę 15.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej DSFRiU, rok 17/18L, studia dzienne i wieczorowe

2018-05-08

Kolokwium nr 1

17 maja 2018 r. aula A

godz. 18.00 grupy C2W, C2, C4, C6, C8

godz. 19.00 grupy C1W, C1, C3, C5, C7

 

Kolokwium nr 2, laboratorium

1 czerwca 2018 r.

godzina i sala w materiałach do zajęć

Kolokwia ze statystyki, dotyczy semestru zimowego 2017/18

2018-04-21

W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbędą się kolokwia ze statystyki opisowej (DSM) i matematycznej (DSFRiU) dla studiów: dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Do sprawdzianów mogą przystąpić wyłącznie osoby, które usprawiedliwiły absencję i/lub posiadają indywidualną zgodę Kierownika studiów. Zgody proszę dostarczyć na dyżur lub pocztą elektroniczną do 24 kwietnia br.

Godz. 16.15, sala C305, kolokwium nr 3 (część praktyczna) ze statystyki opisowej oraz rozkład normalny

Godz. 18..00, sala B106, pozostałe kolokwia

Dyżury w semestrze letnim 2017/18, w związku z sesją poprawkową od 15 marca br.

2018-02-28

sobota 15.45 - 16.30 (bez 06.05)

czwartek 9.30 - 10.00

Dyżury w pierwszej połowie marca:

03.03 godz. 15.45 - 17.30

04.03 godz. 19.00 - 19.30

11.03 godz. 15.45 - 16.15

Harmonogram poprawek semestru zimowego 2017/18

2018-02-28

03 marca

statystyka matematyczna, DSFRiU zaoczne (C15, C16, C17, C18)

godz. 18.00, C106 WZ

 

08 marca

statystyka matematyczna, DSFRiU dzienne + wieczorowe (wszystkie grupy)

godz. 18.00 rozkład normalny, AULA A WZ

godz. 19.30 zmienna skokowa+ciągła, AULA A WZ

 

11 marca

statystyka opisowa, DSM dzienne + wieczorowe + zaoczne (wszystkie grupy)

Szczegółowy podział na sale oraz godziny rozpoczęcia znajdują się w materiałach do zajęć w folderze statystyka opisowa

 

Dyżury w sesji zimowej 2017/18

2018-01-25

29 stycznia godz. 17.30

05 luty godz. 14.00

06 luty godz. 20.00

17 luty godz. 19.45

18 luty godz. 15.45

Przełożenie dyżuru

2017-10-14

Dyżur z dnia 18.10 przekładam na 20.10 od godziny 12.00

Dyżury w semstrze zimowym 2017/18

2017-10-04

Środa 15.30 - 16.15, pierwszy dyżur 11.10.17

Sobota 12.30 - 13.15 pierwszy dyżur 07.10.17

Zaliczenia 23 września 17 r.

2017-09-13

W auli B o godzinie 10.30 odbędą się kolokwia wyłącznie dla osób, które  usprawiedliwiły absencję lub/i posiadają zgodę Kierownika studiów na przywrócenie terminu.

Proszę o przedstawienie zgód na dyżurach lub pocztą elektroniczną.

 

Dotyczy grup prowadzonych przeze mnie i dr. MIchałowicza w semestrze letnim roku 16/17 z przedmiotów: matematyka II, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, statystyka matematyczna

Dodatkowe dyżury we wrześniu 2017 roku

2017-09-12

15.09 od godziny 15.30

16.09 od godziny 9.30

23.09 od godziny 13.00

Wyniki ze statystyki matematycznej

2017-09-06

Wyniki cząstkowe znajdują się w materiałach do zajęć dr.Iwony  Kowalskiej

Dyżury w sesji poprawkowej 2016/17L

2017-07-31

28. sierpnia, godz. 15.00

29 sierpnia, god. 16.15

31 sierpnia, godz. 21.00

9 września, godz. 9.00

Harmonogram sesji poprawkowej, 2016/17L

2017-07-31

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA, I rok,

dotyczy grup: wieczorowych i dziennych C4, C5, C6

28 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

Aula C WZ

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

studia dzienne i wieczorowe

29 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00 zmienna skokowa

godz. 13.15 zmienna ciągła

godz. 15.00 rozkład normalny

Aula A WZ

 

STATYSTYKA OPISOWA

studia dzienne, wieczorowe, zaoczne

31 sierpnia 2017 r.

godz. 17.30 teoria ( dotyczy DSM)

godz. 18.30 kolokwium nr 1

godz. 20.00 kolokwium nr 2

Aula A WZ

Dodatkowe dyżury w lipcu 2017 roku

2017-07-11

17.07 godz. 8.00

20.07 godz. 16.00

Dyżury w sesji etniej 2016/17

2017-06-11

28.06 godz. 14.30

07.07 godz. 14.30

12.07 godz. 14.30

19.07 godz. 14.30

 

W dniach 12.06 - 25.06 oraz 01.08 - 27.08  urlop

Harmonogram sesji poprawkowej

2017-02-14

28.02.2017.    
18.00 rozkład normalny DSFRiU (dzienne, wieczorowe), statystyka matematyczna
19.00 zmienna skokowa +ciągła
     
05.03.2017    
13.30   DSFRiU (zaoczne), statystyka matematyczna
     
15.00 teoria DSM (dzienne) , statystyka opisowa
16.30 kolokwium nr 1 DSM (dzienne, wieczorowe, zaocze) , statystyka opisowa
18.30 kolokwium nr 2
20.00 teoria DSM (wieczorowe, zaocze) , statystyka opisowa
     
07.03.2017    
18.00 kolokwium nr 2 DSFRiU (dzienne C9,C10, wieczorowe), matematyka
19.30 kolokwium nr 1
     
WSZYSKIE KOLOKWIA AULA  A WZ  

Dodatkowe dyżury luty/marzec 2017 roku

2017-02-14

20 luty godz. 17.30 - 19.30

21 luty godz. 17.30 - 19.30

27 luty godz. 17.30 - 19.30

04 marca godz. 15.45 - 17.45

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

2017-02-14

Wtorek 17.30 - 18.30 (w związku z sesją poprawkową pierwszy dyżur 14 marca)

Dodatkowe dyżury w styczniu 2017 roku

2017-01-09

14 stycznia 13.00 - 14.00

15 stycznia 15.00 - 16.00

21 stycznia 13.00 - 14.00

27 stycznia 14.30 - 15.30

Dyżury w sesji zimowej 2016/17

2017-01-09

29 stycznia 20.15 - 21.15

30 stycznia 17.00 - 18.00

01 luty 17.00 - 18.00

19 luty 16.00 - 17.00

Dodatkowe dyżury w październiku 2016 roku

2016-10-17

22.10 w godz. 11.45 - 12.30

29.10 w godz. 11.45 - 12.30

Przełożenie dyżuru

2016-10-17

W dniu 24 października br. dyżur wyjatkowo odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.00

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17

2016-09-27

Poniedziałek 15.45 - 16.45,( termin może ulec zmianie), pierwszy dyżur 10 października

Dodatkowy dyżur

2016-09-19

23 września w godz. 15.30  - 17.00

Dyżury w poprawkowej sesji letniej 2015/16

2016-07-28

31 sierpnia, godz. 17.45 - 18.45

02 września, godz. 19.45 - 20.45

16 września, godz. 16.30 - 17.30

01 października, godz. 17.00 - 18.00

Sesja poprawkowa semestru letniego 2015/16

2016-07-28

STATYSTYKA OPISOWA DSFRiU; studia dzienne, wieczorowe, zaoczne

4 września, aula A

godz. 15.00 kolokwium nr 1 A- Ł
godz. 17.00 kolokiwum nr 2
     
godz. 18.15 kolokwium nr 2 M- Ż
godz. 19.15 kolokiwum nr 1

 

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA DSM;  studia dzienne, wieczorowe

2 września

    AULA A B105 AULA C
zmienna skokowa godz. 14.00 A - Ł M - O P - Ż
zmienna ciągła godz. 15.15
rozkład normalny godz. 17.00

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA DSM; studia zaoczne

2 września,

aula A, godz. 18.15

 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA DSM; grupy C1w, C2w, C4d, C5d, C6d

31 sierpnia

aula A, godz. 16.00

 

 

Dodatkowe dyżury w lipcu 2016 roku

2016-07-04

22 lipca, godz. 17.00 - 18.00

25 lipca, godz. 14.30 - 16.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki 6 lipca 2016 roku, aula A WZ

2016-07-04

godz. 17.00

statystyka opisowa DSM teoria, dzienne, wieczorowe, zaoczne

statystyka matematyczna DSM i DSFRiU zaoczne

godz. 18.00

statystyka opisowa DSM i DSFRiU, kolokwium nr 2 dzienne, wieczorowe, zaoczne

statystyka matematyczna DSM i DSFRiU, rozkład normalny, dzienne, wieczorowe

godz. 19.00

statystyka opisowa DSM i DSFRiU, kolokwium nr 1 dzienne, wieczorowe, zaoczne

statystyka matematyczna DSM i DSFRiU, zmienna skokowa i zmienna ciągła, dzienne, wieczorowe

 

* do kolokwiów mogą podejść osoby posiadające indywidualną zgodę Kierownika studiów lub Prodziekan

Dyżury sesji letniej 2015/16

2016-06-10

10.06 godz. 20.30 - 21.30

11.06 godz. 18.30 - 19.30

12.06 godz. 18.30 - 19.30

13.06 godz. 17.30 - 18.30

18.06 godz. 18.30 - 19.30

19.06 godz. 13.30 - 14.30

01.07 godz. 8.30 - 9.30

06.07 godz. 15.30 - 16.30

14.07 godz. 12.30 - 13.30

27.07 godz. 12.30 - 14.00

Dodatkowe dyżury w kwietniu 2016 roku

2016-03-31

11.04 w godz. 17.30 - 19.00

20.04 w godz. 19.30 - 21.00

28.04 w godz. 19.00 - 20.00

29.04 w godz. 20.30 - 21.30

Terminarz kolokwiów ze statystyki opisowej DSFRiU, dzienne, wieczorowe. Semestr letni rok 2015/16

2016-03-22

27 maja  2016 r. aula A

kolokwium nr 1

godz. 16.00  grupy: C1, C2, C4, C5, C6.

godz. 18.00  grupy: C1w, C2w, C3 + osoby powtarzające

 

13 czerwca 2016 r. aula A

kolokwium nr 2

godz. 8.15 grupy: C1w, C2w, C3 + osoby powtarzające

godz. 9.30 grupy: C1, C2, C4, C5, C6.

Terminarz kolokwiów ze statystyki matematycznej DSM, dzienne, wieczorowe. Semestr letni rok 2015/16

2016-03-22

22 kwietnia 2016 r. aula A

zmienna skokowa

godz. 16.00  grupy: C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10

godz. 18.00 grupy: C1w, C2w, C4, C6 + osoby powtarzające

 

13 czerwca 2016 r. aula A

zmienna ciągła

godz. 11.00 grupy: C1w, C2w, C4, C6 + osoby powtarzające
godz. 14.00  grupy: C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10

rozkład normalny

godz. 13.00 grupy: C1w, C2w, C4, C6 + osoby powtarzające
godz. 16.00  grupy: C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10

Harmonogram zaliczeń ze statystyki opisowej w dn. 13.03.15

2016-03-06

  B 104 AULA C AULA  A
kolokwium nr 1 godz. 15.00 dzienne A - G H - Ł M - Ż
kolokwium nr 2 godz. 16.30
część teoretyczna godz. 17.15
           
kolokwium nr 1 godz. 18.00 wieczorowe, zaoczne A - G H - Ł M - Ż
kolokwium nr 2 godz. 19.30
część teoretyczna godz. 20.15

Przełożenie dyżuru

2016-02-21

Dyżur z dnia 23 lutego przenoszę na 22.02.16 na godzinę 17.30.

Dyżury w semestrze letnim 2015/16

2016-01-31

Wtorek 19.30 - 20.30, pierwszy dyżur po przerwie międzysemestralnej 23 lutego br.

Dyżury sesji zimowej 2015/16

2016-01-09

29.01 godz. 16.30 - 18.00

30.01 godz. 13.00 - 14.00

01.02 godz. 15.00 - 16.00

05.02 godz. 15.00 - 16.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki matematycznej DSFRiU, rok 15/16z

2016-01-20

11 stycznia 2016 r.

Kolokwium nr 1 (zmienna skokowa i zmienna ciągła)

8.00 aula A, wszystkie grupy

1 lutego 2016 r.

Kolokwium nr 2 (rozkład normalny)

7.45 aula A, wszystkie grupy dzienne

7.45 aula B, wszystkie grupy wieczorowe

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej DSM, rok 2015/16z

2016-01-20

22 grudnia 2015 r.

Kolokwium nr 1

16.00  - B104 grupy: C1w, C2w, C11d

16.00  - aula A grupy: C6d, C7d, C8d, C9d, C10d

18.00  - aula A grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

1 lutego 2016 r.

Kolokwium nr 2

10.00  - B104 grupy: C1w, C2w, C11d

10.00  - aula A grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

12.15  - aula A grupy: C6d, C7d, C8d, C9d, C10d

Teoria

9.00  - aula A: grupy C2w, C11d

11.15  - B104 grupy: C1w

11.15  - aula A grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

13.30  - aula A grupy: C6d, C7d, C8d, C9d, C10d

Dodatkowy dyżur

2015-10-15

24 października, godz. 16.30

Przełożenie dyżuru

2015-10-06

Dyżur z dnia 7.10.15 przekładam na 11.10.15 na godzinę 16.30

Dyżury w semestrze zimowym 2015/16

2015-09-22

Zapraszam w środy w godz. 15.30 - 16.30 (godzina może ulec zmimanie )

Harmonogram letniej sesji poprawkowej, 2014/15

2015-07-31

Rachunek prawdopodobieństwa DSM      
2 września 2015 r.            
               
godz. 10.30 aula A            
grupy: C1, C2,C3,C4, C5, C6, C11,  dzienne; C1, C2 wieczorowe      
               
               
               
Statystyka matematyczna DSM: zaoczne      
31 sierpnia 2015 r.            
               
godz. 18.00 B 104            
               
               
               
               
               
Statystyka matematyczna DSM : dzienne, wieczorowe  
2 września 2015 r.            
    dzienne wieczorowe        
zmienna skokowa godz. 12.30 aula A aula B        
zmienna  ciągła godz. 13.45        
rozkład normalny godz. 15.30        
               
               
               
Statystyka opisowa DSFRiU : dzienne, wieczorowe, zaoczne
2 września 2015 r.            
    zaoczne wieczorowe + dzienne        
kolokwium nr 2 godz. 16.30 aula A aula B      
kolokwium nr 1 godz. 17.45      

Dyżury w poprawkowej sesji letniej 2014/15

2015-09-22

31 sierpnia, godz. 19.30  - 20.30

02 września, godz. 19.30 - 20.30

10 września, godz. 16.00 - 18.00

18 września, godz. 16.00 - 18.00

22 września, godz. 16.00 - 18.00

28 września, godz. 11.00 - 12.00

Dyżury w sesji letniej 2014/15

2015-07-13

10.06 godz. 11.00

11.06 godz. 12.00

12.06 godz. 11.00

23.06 godz. 18.00

25.06 godz. 18.00

02.07 godz. 18.00

06.07 godz. 18.00

07.07 godz. 13.30

08.07 godz. 18.00

10.07 godz. 12.30

17.07 godz. 12.30

20.07 godz. 12.30

21.07 godz. 14.00

28.07 godz. 14.00

Zmiana terminów dyżurów

2015-04-11

Dyżur z dnia:

20.04.15 odbędzie się 18.04.15 od godziny 18.30

27.04.15 odbędzie się 21.04.15 od godziny 16.00

11.05.15 odbędzie się 09.05.15 od godziny 18.30

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej FRiU, studia dzienne i wieczorowe, rok 14/15 L

2015-05-13

19 maja br.

kolokwium nr 1, godz. 17.30, grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

                             godz. 19.30, grupy: C6d, C7d, C1w, C2w

12 czerwca br.

kolokwium nr 2, godz. 12.00, grupy: C6d, C7d, C1w, C2w

                            godz. 13.15, grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

*wszystkie kolokiwa aula A WZ

Harmonogram kolokwiów ze statystyki matematycznej DSM, studia dzienne i wieczorowe, rok 14/15 L

2015-03-20

21 kwietnia br.

zmienna skokowa, godz. 18.00 grupy: C1w, C1d, C2d, C3d

                                 godz. 20.00 grupy: C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

11 czerwca br.

zmienna ciągła, godz. 13.30 grupy: C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

                            godz. 16.30 grupy: C1w, C1d, C2d, C3d

rozkład normalny, godz. 15.15 grupy: C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

                                godz. 18.15 grupy: C1w, C1d, C2d, C3d

*wszystkie kolokiwa aula A WZ

Dodatkowe dyżury luty/marzec 15 r.

2015-02-23

28.02 w godz. 17.30 - 18.30

04.03 w godz. 16.00 - 17.00

07.03 w godz. 15.45 - 16.45

14.03 w godz. 15.45 - 16.45

21.03 w godz. 15.45 - 16.45

28.03 w godz. 15.45 - 16.45

Poprawka statystyka opisowa DSM

2015-02-23

08.03.15

Studia dzienne, aula A WZ

13.30 kolokwium nr 1

15.00 kolokwium nr 2

16.00 teoria

Studia wieczorowe, B104 WZ

17.00 kolokwium nr1

18.30 kolokwium nr 2

19.30 teoria

Studia zaoczne, aula A WZ

17.00 kolokwium nr1

18.30 kolokwium nr 2

19.30 teoria

Poprawka matematyka DSFRiU grupy: C11, C12, C13, C23, C24 zaoczne; C3, C4 dzienne; C1, C2 , C3 wiecz

2015-02-23

10.03.15

Aula A WZ

godz. 18.00 kolokwium nr 2

godz. 19.30 kolokwium nr 1

Poprawa statystyka matematyczna, dzienne, wieczorowe DSFRiU

2015-02-23

09.03.15, aula A WZ

18.00 rozkład normalny

19.15 kolokwium 1 (z.s. + z.c)

Poprawa statystyka matematyczna DSFRiU, C15, C16, 17

2015-02-23

10.03.15 r.

godz. 16.00 B104 WZ

Dyżury w semestrze letnim 2014/15

2015-02-27

Poniedziałki 16.00 - 17.300

Dyżury w sesji zimowej 2014/15

2015-01-21

30.01 w godz. 14.45 - 15.45

31.01 w godz. 17.30 - 19.00

01.02 w godz. 13.30 - 14.30

02.02 w godz. 14.30 - 15.30

15.02 w godz. 19.30 - 20.30

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników