PL EN RU

mgr

Arkadiusz Psyk

Katedra
Katedra Metod Ilościowych
Dyżur
B503 Sem. zimowy 2019/20 - poniedziałek 7.30 - 8.30
Telefon
22/ 55 34 127

Kolokwia ze statystyk 2019/20Z dla studentów dziennych i wieczorowych, wszystkie grupy

2019-11-12

Statystyka matematyczna DSFRiU III rok

 

Kolokwium nr 1, 11 grudnia 2019 r. AULA A WZ

16.00 A-M

17.30 N-Ż

 

Kolokwium nr 2 (laboratorium) 22 stycznia 2020 r.

sale i godziny w połowie grudnia br.

 

Statystyka opisowa DSM II rok

 

Kolokwium nr 1 (analiza kompleksowa), 06 grudnia 2019 r. AULA A WZ

12.00 A-M

13.00 N-Ż

 

Kolokwium nr 2 (test teoretyczny), 17 stycznia 2020 r. AULA A WZ

12.00 N-Ż

13.00 A-M

 

Kolokwium nr 3 (laboratorium), 22 stycznia 2020 r.

sale i godziny w połowie grudnia br.

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

2019-10-03

Poniedzałek 7.30 - 8.30

29 września 2019 r.

2019-09-19

W dniu 29.09.2019 r. odbędą się kolokwia (od godziny 17.00) z przedmiotów: rachunek prawdopodobieństwa DSM, statystyka opisowa DSFRiU, statystyka matematyczna DSM wyłącznie dla osób, które usprawiedliwiły absencję lub/i posiadających indywidualną zgodę Prodziekana lub Kierownika studiów.

Najpóźniej 27 września (do godziny 18.00) proszę o przekazanie drogą elektroniczną kopii potwierdzonych podań, w odpowiedzi podam szczegóły zaliczenia. Wiadomość proszę zatytułować 29 września 19 r.

Dyżury w sesji poprawkowej semestru letniego 2018/19

2019-07-18

31.08.2019 godzina 18.00

05.09.2019 godzina 13.30

18.09.2019 godzina 14.00

Sesja poprawkowa 2018/19 L

2019-07-18

Rachunek prawdopodobieństwa, DSM studia dzienne i wieczorowe - 05.09.2019 r. godzina 12.00, aula C

Statystyka matematyczna, DSM studia dzienne i wieczorowe - 31.08.2019, godziny i sale w moich materialach do zajęć

Statystyka opisowa, DSFRiU studia dzienne i wiczorowe - 31.08.2019, kolokwium 1 - analiza kompleksowa godzina 15.00, aula C WZ, kolokwium laboratorium - godziny i sale w moich materiałach do zajęć

Dyżury w sesji letniej 2018/19

2019-06-06

11.06 godz. 12.30

26.06 godz. 14.00

02.07 godz. 10.00

12.07 godz. 10.00

18.07 godz. 12.00

od 20.07 do 29.08 urlop

Harmonogram kolokwium nr 1 ze statystyki opisowej DSFRiU (dzienne i wieczorowe) w dniu 7.05.2019 r.

2019-04-26

17.30, aula C, grupy C1, C3, C5

18.30, aula C, grupy C2, C4, C8

19.30, aula C, grupy C1w, C2w

19.30, B104, grupy C6, C7

Zaliczenie ze statystyki opisowej i matematycznej

2019-03-29

W dniu 8 kwietnia br. o godzinie 17.30 w BP01 odbędą się kolokwia ze statystyki opisowej i matematycznej dla studentów DSM i DSFRiU dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Do zaliczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadajace indywidualną zgodę Kierowniak Studiów lub Prodziekana, popatrą usprawiedliwioną absencją na I lub/i II terminie.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną lub do Zakładu pokój B504 skanów zgód wraz z informacją, które kolokwia będą poprawiane do 5 kwietnia br.

Przeniesienie dyżuru

2019-02-26

W związku z poprawkami dyżur z dnia 4 marca przekładam na 5 marca br. na godzinę 17.30

Harmonogram poprawek, semestr zimowy 2018/19

2019-02-22

STATYSTYKA OPISOWA DSM (dzienne, wieczorowe, zaoczne - wszystkie grupy + grupa powtarzająca)

teoria 01.03.19 godz. 19.15 B104

analiza kompleksowa - terminarz i sale w moich materiałach do zajęć

kolokwium laboratorium - terminarz i sale w moich materiałach do zajęć

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA DSFRiU (dzienne, wieczorowe - wszystkie grupy)

kolokwium I - 04.0319. godz. 7.00 aula C

kolokwium laboratorium - terminarz i sale w moich materiałach do zajęć

 

METODY STATYSTYCZNE MSM (dzienne C3, C4, C5)

kolokwium nr 1 - 08.03.19 godz. 15.15 B104

kolokwium nr 2 - 08.03.19 godz. 14.00 B104

 

MATEMATYKA DSFRiU (wieczorowe, wszystkie grupy)

kolokwium nr 1 - 08.03.19 godz. 15.15 B104

kolokwium nr 2 - 08.03.19 godz. 14.00 B104

 

Dodatkowe dyżury w lutym br.

2019-02-07

18.02 godz. 19.00

19.02 godz. 17.30

Dyżury w sesji zimowej 2018/19

2019-02-01

26 stycznia godz. 16.00

27 stycznia godz. 21.00

01 lutego godz. 14.00

08 lutego godz. 16.00

09 lutego godz. 17.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki matematycznej DSFRiU, rok 18/19z, studia dzienne i wieczorowe

2018-10-30

Kolokwium nr 1, 05.12.18
godz. 14.00
aula B - C1w
aula C - C1, C5
godz. 16.00
aula B - C2, C3
aula C - C4, C6

Kolokwium laboratorium 24.01.19
Podział na godziny i sale w drugiej połowie listopada w moich materiałach do zajęć

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej DSM, rok 18/19z, studia dzienne i wieczorowe

2019-01-11

Kolokwium - analiza kompleksowa 21.12.18
aula A
godz. 12.00 - C2, C6, C8, C1w, C2w
godz. 13.00 - C1, C4, C5, C7

Kolokwium laboratorium 24.01.19
Podział na godziny i sale w drugiej połowie listopada w moich materiałach do zajęć

Kolokwium test teoretyczny 22.01.19
aula A
godz. 18.00 - C1, C4, C5, C7
godz. 19.00 - C2, C6, C8, C1w, C2w

Przeniesienie dyżuru

2018-10-26

W związku z godzinami dziekańskim w dniu 2 listopada br. przenoszę dyżur na 28 paxdziernika godz. 16.45.

Kolokwia ze statystyki, dotyczy semestru letniego 2017/18

2018-09-20

W dniu 26 września br. od godziny 11.30 w sali C303 odbędą się kolokwia ze statystyki opisowej i matematycznej dla studentów DSM i DSFRiU dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Do zaliczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadajace indywidualną zgodę Kierowniak Studiów lub Prodziekana.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną skanów zgód wraz z informacją, które kolokwia będą poprawiane do 24 września br.

Dyżury we wrześniu 2018 roku

2018-07-11

04.09 godz. 17.00

06.09 godz. 17.00

12.09 godz. 17.00

14.09 godz. 20.30

28.09 godz. 12.00

Harmonogram poprawek semestru letniego 2017/18, 14 września 18 r.

2018-07-11

Rachunek prawdopodobieństwa DSM, grupy C1, C2, C3 dzienne

godz. 8.30, B105

 

Statystyka matematyczna DSM, wszystkie grupy studia dzienne  i wieczorowe

kolokwium nr 1 - godz. 11.00, aula A

kolokwium nr 2 (laboratorium komputerowe) podział na sale i godziny w materiałach do zajęć

 

Statystyka opisowa DSFRiU, wszystkie grupy studia dzienne, wieczorowe i zaoczne

kolokwium nr 1 - godz. 19.00, aula A

kolokwium nr 2 (laboratorium komputerowe) podział na sale i godziny w materiałach do zajęć

Dodatkowe zaliczenie ze statystyki, dotyczy studentów III roku

2018-06-25

W dniu 28.06 (czwartek) w sali C305 od godziny 11.00 odbędzie się dodatkowe zaliczenie ze statystyki. Do kolokwium mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające indywidualną zgodę Prodziekana lub Kierownika studiów.

Proszę o potwierdzenie przybycia drogą elektroniczną wraz z kopią pozytywnie rozpatrzonego podania.

Dyżury czerwiec, lipiec 2018 r.

2018-05-30

02.06 godz. 15.45

03.06 godz. 15.30

06.06 godz. 11.00

15.06 godz. 17.00

28.06 godz. 12.30

10.07 godz. 12.00

Dyżur w dniu 10 maja 2018 r.

2018-05-09

Przekładam na 13.05 na godzinę 15.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej DSFRiU, rok 17/18L, studia dzienne i wieczorowe

2018-05-08

Kolokwium nr 1

17 maja 2018 r. aula A

godz. 18.00 grupy C2W, C2, C4, C6, C8

godz. 19.00 grupy C1W, C1, C3, C5, C7

 

Kolokwium nr 2, laboratorium

1 czerwca 2018 r.

godzina i sala w materiałach do zajęć

Kolokwia ze statystyki, dotyczy semestru zimowego 2017/18

2018-04-21

W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbędą się kolokwia ze statystyki opisowej (DSM) i matematycznej (DSFRiU) dla studiów: dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Do sprawdzianów mogą przystąpić wyłącznie osoby, które usprawiedliwiły absencję i/lub posiadają indywidualną zgodę Kierownika studiów. Zgody proszę dostarczyć na dyżur lub pocztą elektroniczną do 24 kwietnia br.

Godz. 16.15, sala C305, kolokwium nr 3 (część praktyczna) ze statystyki opisowej oraz rozkład normalny

Godz. 18..00, sala B106, pozostałe kolokwia

Dyżury w semestrze letnim 2017/18, w związku z sesją poprawkową od 15 marca br.

2018-02-28

sobota 15.45 - 16.30 (bez 06.05)

czwartek 9.30 - 10.00

Dyżury w pierwszej połowie marca:

03.03 godz. 15.45 - 17.30

04.03 godz. 19.00 - 19.30

11.03 godz. 15.45 - 16.15

Harmonogram poprawek semestru zimowego 2017/18

2018-02-28

03 marca

statystyka matematyczna, DSFRiU zaoczne (C15, C16, C17, C18)

godz. 18.00, C106 WZ

 

08 marca

statystyka matematyczna, DSFRiU dzienne + wieczorowe (wszystkie grupy)

godz. 18.00 rozkład normalny, AULA A WZ

godz. 19.30 zmienna skokowa+ciągła, AULA A WZ

 

11 marca

statystyka opisowa, DSM dzienne + wieczorowe + zaoczne (wszystkie grupy)

Szczegółowy podział na sale oraz godziny rozpoczęcia znajdują się w materiałach do zajęć w folderze statystyka opisowa

 

Dyżury w sesji zimowej 2017/18

2018-01-25

29 stycznia godz. 17.30

05 luty godz. 14.00

06 luty godz. 20.00

17 luty godz. 19.45

18 luty godz. 15.45

Przełożenie dyżuru

2017-10-14

Dyżur z dnia 18.10 przekładam na 20.10 od godziny 12.00

Dyżury w semstrze zimowym 2017/18

2017-10-04

Środa 15.30 - 16.15, pierwszy dyżur 11.10.17

Sobota 12.30 - 13.15 pierwszy dyżur 07.10.17

Zaliczenia 23 września 17 r.

2017-09-13

W auli B o godzinie 10.30 odbędą się kolokwia wyłącznie dla osób, które  usprawiedliwiły absencję lub/i posiadają zgodę Kierownika studiów na przywrócenie terminu.

Proszę o przedstawienie zgód na dyżurach lub pocztą elektroniczną.

 

Dotyczy grup prowadzonych przeze mnie i dr. MIchałowicza w semestrze letnim roku 16/17 z przedmiotów: matematyka II, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, statystyka matematyczna

Dodatkowe dyżury we wrześniu 2017 roku

2017-09-12

15.09 od godziny 15.30

16.09 od godziny 9.30

23.09 od godziny 13.00

Wyniki ze statystyki matematycznej

2017-09-06

Wyniki cząstkowe znajdują się w materiałach do zajęć dr.Iwony  Kowalskiej

Dyżury w sesji poprawkowej 2016/17L

2017-07-31

28. sierpnia, godz. 15.00

29 sierpnia, god. 16.15

31 sierpnia, godz. 21.00

9 września, godz. 9.00

Harmonogram sesji poprawkowej, 2016/17L

2017-07-31

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA, I rok,

dotyczy grup: wieczorowych i dziennych C4, C5, C6

28 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

Aula C WZ

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

studia dzienne i wieczorowe

29 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00 zmienna skokowa

godz. 13.15 zmienna ciągła

godz. 15.00 rozkład normalny

Aula A WZ

 

STATYSTYKA OPISOWA

studia dzienne, wieczorowe, zaoczne

31 sierpnia 2017 r.

godz. 17.30 teoria ( dotyczy DSM)

godz. 18.30 kolokwium nr 1

godz. 20.00 kolokwium nr 2

Aula A WZ

Dodatkowe dyżury w lipcu 2017 roku

2017-07-11

17.07 godz. 8.00

20.07 godz. 16.00

Dyżury w sesji etniej 2016/17

2017-06-11

28.06 godz. 14.30

07.07 godz. 14.30

12.07 godz. 14.30

19.07 godz. 14.30

 

W dniach 12.06 - 25.06 oraz 01.08 - 27.08  urlop

Harmonogram sesji poprawkowej

2017-02-14

28.02.2017.    
18.00 rozkład normalny DSFRiU (dzienne, wieczorowe), statystyka matematyczna
19.00 zmienna skokowa +ciągła
     
05.03.2017    
13.30   DSFRiU (zaoczne), statystyka matematyczna
     
15.00 teoria DSM (dzienne) , statystyka opisowa
16.30 kolokwium nr 1 DSM (dzienne, wieczorowe, zaocze) , statystyka opisowa
18.30 kolokwium nr 2
20.00 teoria DSM (wieczorowe, zaocze) , statystyka opisowa
     
07.03.2017    
18.00 kolokwium nr 2 DSFRiU (dzienne C9,C10, wieczorowe), matematyka
19.30 kolokwium nr 1
     
WSZYSKIE KOLOKWIA AULA  A WZ  

Dodatkowe dyżury luty/marzec 2017 roku

2017-02-14

20 luty godz. 17.30 - 19.30

21 luty godz. 17.30 - 19.30

27 luty godz. 17.30 - 19.30

04 marca godz. 15.45 - 17.45

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

2017-02-14

Wtorek 17.30 - 18.30 (w związku z sesją poprawkową pierwszy dyżur 14 marca)

Dodatkowe dyżury w styczniu 2017 roku

2017-01-09

14 stycznia 13.00 - 14.00

15 stycznia 15.00 - 16.00

21 stycznia 13.00 - 14.00

27 stycznia 14.30 - 15.30

Dyżury w sesji zimowej 2016/17

2017-01-09

29 stycznia 20.15 - 21.15

30 stycznia 17.00 - 18.00

01 luty 17.00 - 18.00

19 luty 16.00 - 17.00

Dodatkowe dyżury w październiku 2016 roku

2016-10-17

22.10 w godz. 11.45 - 12.30

29.10 w godz. 11.45 - 12.30

Przełożenie dyżuru

2016-10-17

W dniu 24 października br. dyżur wyjatkowo odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.00

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17

2016-09-27

Poniedziałek 15.45 - 16.45,( termin może ulec zmianie), pierwszy dyżur 10 października

Dodatkowy dyżur

2016-09-19

23 września w godz. 15.30  - 17.00

Dyżury w poprawkowej sesji letniej 2015/16

2016-07-28

31 sierpnia, godz. 17.45 - 18.45

02 września, godz. 19.45 - 20.45

16 września, godz. 16.30 - 17.30

01 października, godz. 17.00 - 18.00

Sesja poprawkowa semestru letniego 2015/16

2016-07-28

STATYSTYKA OPISOWA DSFRiU; studia dzienne, wieczorowe, zaoczne

4 września, aula A

godz. 15.00 kolokwium nr 1 A- Ł
godz. 17.00 kolokiwum nr 2
     
godz. 18.15 kolokwium nr 2 M- Ż
godz. 19.15 kolokiwum nr 1

 

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA DSM;  studia dzienne, wieczorowe

2 września

    AULA A B105 AULA C
zmienna skokowa godz. 14.00 A - Ł M - O P - Ż
zmienna ciągła godz. 15.15
rozkład normalny godz. 17.00

 

STATYSTYKA MATEMATYCZNA DSM; studia zaoczne

2 września,

aula A, godz. 18.15

 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA DSM; grupy C1w, C2w, C4d, C5d, C6d

31 sierpnia

aula A, godz. 16.00

 

 

Dodatkowe dyżury w lipcu 2016 roku

2016-07-04

22 lipca, godz. 17.00 - 18.00

25 lipca, godz. 14.30 - 16.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki 6 lipca 2016 roku, aula A WZ

2016-07-04

godz. 17.00

statystyka opisowa DSM teoria, dzienne, wieczorowe, zaoczne

statystyka matematyczna DSM i DSFRiU zaoczne

godz. 18.00

statystyka opisowa DSM i DSFRiU, kolokwium nr 2 dzienne, wieczorowe, zaoczne

statystyka matematyczna DSM i DSFRiU, rozkład normalny, dzienne, wieczorowe

godz. 19.00

statystyka opisowa DSM i DSFRiU, kolokwium nr 1 dzienne, wieczorowe, zaoczne

statystyka matematyczna DSM i DSFRiU, zmienna skokowa i zmienna ciągła, dzienne, wieczorowe

 

* do kolokwiów mogą podejść osoby posiadające indywidualną zgodę Kierownika studiów lub Prodziekan

Dyżury sesji letniej 2015/16

2016-06-10

10.06 godz. 20.30 - 21.30

11.06 godz. 18.30 - 19.30

12.06 godz. 18.30 - 19.30

13.06 godz. 17.30 - 18.30

18.06 godz. 18.30 - 19.30

19.06 godz. 13.30 - 14.30

01.07 godz. 8.30 - 9.30

06.07 godz. 15.30 - 16.30

14.07 godz. 12.30 - 13.30

27.07 godz. 12.30 - 14.00

Dodatkowe dyżury w kwietniu 2016 roku

2016-03-31

11.04 w godz. 17.30 - 19.00

20.04 w godz. 19.30 - 21.00

28.04 w godz. 19.00 - 20.00

29.04 w godz. 20.30 - 21.30

Terminarz kolokwiów ze statystyki opisowej DSFRiU, dzienne, wieczorowe. Semestr letni rok 2015/16

2016-03-22

27 maja  2016 r. aula A

kolokwium nr 1

godz. 16.00  grupy: C1, C2, C4, C5, C6.

godz. 18.00  grupy: C1w, C2w, C3 + osoby powtarzające

 

13 czerwca 2016 r. aula A

kolokwium nr 2

godz. 8.15 grupy: C1w, C2w, C3 + osoby powtarzające

godz. 9.30 grupy: C1, C2, C4, C5, C6.

Terminarz kolokwiów ze statystyki matematycznej DSM, dzienne, wieczorowe. Semestr letni rok 2015/16

2016-03-22

22 kwietnia 2016 r. aula A

zmienna skokowa

godz. 16.00  grupy: C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10

godz. 18.00 grupy: C1w, C2w, C4, C6 + osoby powtarzające

 

13 czerwca 2016 r. aula A

zmienna ciągła

godz. 11.00 grupy: C1w, C2w, C4, C6 + osoby powtarzające
godz. 14.00  grupy: C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10

rozkład normalny

godz. 13.00 grupy: C1w, C2w, C4, C6 + osoby powtarzające
godz. 16.00  grupy: C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10

Harmonogram zaliczeń ze statystyki opisowej w dn. 13.03.15

2016-03-06

  B 104 AULA C AULA  A
kolokwium nr 1 godz. 15.00 dzienne A - G H - Ł M - Ż
kolokwium nr 2 godz. 16.30
część teoretyczna godz. 17.15
           
kolokwium nr 1 godz. 18.00 wieczorowe, zaoczne A - G H - Ł M - Ż
kolokwium nr 2 godz. 19.30
część teoretyczna godz. 20.15

Przełożenie dyżuru

2016-02-21

Dyżur z dnia 23 lutego przenoszę na 22.02.16 na godzinę 17.30.

Dyżury w semestrze letnim 2015/16

2016-01-31

Wtorek 19.30 - 20.30, pierwszy dyżur po przerwie międzysemestralnej 23 lutego br.

Dyżury sesji zimowej 2015/16

2016-01-09

29.01 godz. 16.30 - 18.00

30.01 godz. 13.00 - 14.00

01.02 godz. 15.00 - 16.00

05.02 godz. 15.00 - 16.00

Harmonogram kolokwiów ze statystyki matematycznej DSFRiU, rok 15/16z

2016-01-20

11 stycznia 2016 r.

Kolokwium nr 1 (zmienna skokowa i zmienna ciągła)

8.00 aula A, wszystkie grupy

1 lutego 2016 r.

Kolokwium nr 2 (rozkład normalny)

7.45 aula A, wszystkie grupy dzienne

7.45 aula B, wszystkie grupy wieczorowe

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej DSM, rok 2015/16z

2016-01-20

22 grudnia 2015 r.

Kolokwium nr 1

16.00  - B104 grupy: C1w, C2w, C11d

16.00  - aula A grupy: C6d, C7d, C8d, C9d, C10d

18.00  - aula A grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

1 lutego 2016 r.

Kolokwium nr 2

10.00  - B104 grupy: C1w, C2w, C11d

10.00  - aula A grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

12.15  - aula A grupy: C6d, C7d, C8d, C9d, C10d

Teoria

9.00  - aula A: grupy C2w, C11d

11.15  - B104 grupy: C1w

11.15  - aula A grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

13.30  - aula A grupy: C6d, C7d, C8d, C9d, C10d

Dodatkowy dyżur

2015-10-15

24 października, godz. 16.30

Przełożenie dyżuru

2015-10-06

Dyżur z dnia 7.10.15 przekładam na 11.10.15 na godzinę 16.30

Dyżury w semestrze zimowym 2015/16

2015-09-22

Zapraszam w środy w godz. 15.30 - 16.30 (godzina może ulec zmimanie )

Harmonogram letniej sesji poprawkowej, 2014/15

2015-07-31

Rachunek prawdopodobieństwa DSM      
2 września 2015 r.            
               
godz. 10.30 aula A            
grupy: C1, C2,C3,C4, C5, C6, C11,  dzienne; C1, C2 wieczorowe      
               
               
               
Statystyka matematyczna DSM: zaoczne      
31 sierpnia 2015 r.            
               
godz. 18.00 B 104            
               
               
               
               
               
Statystyka matematyczna DSM : dzienne, wieczorowe  
2 września 2015 r.            
    dzienne wieczorowe        
zmienna skokowa godz. 12.30 aula A aula B        
zmienna  ciągła godz. 13.45        
rozkład normalny godz. 15.30        
               
               
               
Statystyka opisowa DSFRiU : dzienne, wieczorowe, zaoczne
2 września 2015 r.            
    zaoczne wieczorowe + dzienne        
kolokwium nr 2 godz. 16.30 aula A aula B      
kolokwium nr 1 godz. 17.45      

Dyżury w poprawkowej sesji letniej 2014/15

2015-09-22

31 sierpnia, godz. 19.30  - 20.30

02 września, godz. 19.30 - 20.30

10 września, godz. 16.00 - 18.00

18 września, godz. 16.00 - 18.00

22 września, godz. 16.00 - 18.00

28 września, godz. 11.00 - 12.00

Dyżury w sesji letniej 2014/15

2015-07-13

10.06 godz. 11.00

11.06 godz. 12.00

12.06 godz. 11.00

23.06 godz. 18.00

25.06 godz. 18.00

02.07 godz. 18.00

06.07 godz. 18.00

07.07 godz. 13.30

08.07 godz. 18.00

10.07 godz. 12.30

17.07 godz. 12.30

20.07 godz. 12.30

21.07 godz. 14.00

28.07 godz. 14.00

Zmiana terminów dyżurów

2015-04-11

Dyżur z dnia:

20.04.15 odbędzie się 18.04.15 od godziny 18.30

27.04.15 odbędzie się 21.04.15 od godziny 16.00

11.05.15 odbędzie się 09.05.15 od godziny 18.30

Harmonogram kolokwiów ze statystyki opisowej FRiU, studia dzienne i wieczorowe, rok 14/15 L

2015-05-13

19 maja br.

kolokwium nr 1, godz. 17.30, grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

                             godz. 19.30, grupy: C6d, C7d, C1w, C2w

12 czerwca br.

kolokwium nr 2, godz. 12.00, grupy: C6d, C7d, C1w, C2w

                            godz. 13.15, grupy: C1d, C2d, C3d, C4d, C5d

*wszystkie kolokiwa aula A WZ

Harmonogram kolokwiów ze statystyki matematycznej DSM, studia dzienne i wieczorowe, rok 14/15 L

2015-03-20

21 kwietnia br.

zmienna skokowa, godz. 18.00 grupy: C1w, C1d, C2d, C3d

                                 godz. 20.00 grupy: C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

11 czerwca br.

zmienna ciągła, godz. 13.30 grupy: C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

                            godz. 16.30 grupy: C1w, C1d, C2d, C3d

rozkład normalny, godz. 15.15 grupy: C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

                                godz. 18.15 grupy: C1w, C1d, C2d, C3d

*wszystkie kolokiwa aula A WZ

Dodatkowe dyżury luty/marzec 15 r.

2015-02-23

28.02 w godz. 17.30 - 18.30

04.03 w godz. 16.00 - 17.00

07.03 w godz. 15.45 - 16.45

14.03 w godz. 15.45 - 16.45

21.03 w godz. 15.45 - 16.45

28.03 w godz. 15.45 - 16.45

Poprawka statystyka opisowa DSM

2015-02-23

08.03.15

Studia dzienne, aula A WZ

13.30 kolokwium nr 1

15.00 kolokwium nr 2

16.00 teoria

Studia wieczorowe, B104 WZ

17.00 kolokwium nr1

18.30 kolokwium nr 2

19.30 teoria

Studia zaoczne, aula A WZ

17.00 kolokwium nr1

18.30 kolokwium nr 2

19.30 teoria

Poprawka matematyka DSFRiU grupy: C11, C12, C13, C23, C24 zaoczne; C3, C4 dzienne; C1, C2 , C3 wiecz

2015-02-23

10.03.15

Aula A WZ

godz. 18.00 kolokwium nr 2

godz. 19.30 kolokwium nr 1

Poprawa statystyka matematyczna, dzienne, wieczorowe DSFRiU

2015-02-23

09.03.15, aula A WZ

18.00 rozkład normalny

19.15 kolokwium 1 (z.s. + z.c)

Poprawa statystyka matematyczna DSFRiU, C15, C16, 17

2015-02-23

10.03.15 r.

godz. 16.00 B104 WZ

Dyżury w semestrze letnim 2014/15

2015-02-27

Poniedziałki 16.00 - 17.300

Dyżury w sesji zimowej 2014/15

2015-01-21

30.01 w godz. 14.45 - 15.45

31.01 w godz. 17.30 - 19.00

01.02 w godz. 13.30 - 14.30

02.02 w godz. 14.30 - 15.30

15.02 w godz. 19.30 - 20.30

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników