PL EN RU

dr hab.

Igor Postuła

Katedra
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Dyżur
C206 Sem. zimowy 2017/18 - informacja w ogłoszeniach wykładowcy
Telefon
22/ 55 34 157

Curriculum Vitae

dr hab. Igor Postuła

 

Dane osobiste:

dr hab. Igor Postuła

data ur.: 09.06.1977r.

e-mail: ipostula@.wz.uw.edu.pl

 

Wykształcenie

2014                doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

2005                doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł rozprawy doktorskiej „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców jako instrument polityki gospodarczej”

2003                tytuł zawodowy magistra prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończone z wyróżnieniem

2001                tytuł zawodowy magistra ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne

 

Uprawnienia zawodowe:

2007                radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

Doświadczenie zawodowe:

Działalność naukowo-dydaktyczna:

2014 –             kierownik Zakładu Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wykładowca i prowadzący szkolenia:

2014 –             wykładowca w dziedzinie prawnych problemów przedsiębiorczości w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2010 – 2011    wykładowca w dziedzinie prawa pomocy publicznej w Szkole Głównej Handlowej na studiach podyplomowych „Ekonomia i prawo gospodarcze” dla sędziów i prokuratorów.

2007 –             prowadzący szkolenia z dziedziny prawa gospodarczego dla przedsiębiorców, członków rad nadzorczych, pracowników administracji publicznej, sędziów, prokuratorów, syndyków.

2006                wykładowca w dziedzinie prawa farmaceutycznego na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2001 –             asystent, następnie adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Prawo handlowe, Ład korporacyjny Zamówienia publiczne, Podstawy prawa gospodarczego, Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Prawo administracyjne.

 

Wykładowca na uczelniach zagranicznych (Visiting Professor):

2014                Polytechnic Institute of Bragança, Portugalia

2015                Uniwersytet Rey Juan Carlos w Madrycie, Hiszpania

2015                Universytet Pablo de Olavide w Sewilli, Hiszpania 

 

 

Członkostwo i współpraca z organizacjami naukowymi

2015 –             członek European Academy of Management

2014 –             współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

2014 –             współpracownik Centrum Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Udział w projektach badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych:

2012 – 2013    realizator projektu szkoleniowego Akademia Unijna III obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych i pomocy publicznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

2009 − 2012   realizator projektu habilitacyjnego „Corporate governance w spółkach Skarbu Państwa” finansowanego z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2006              realizator projektu badawczo-wdrożeniowego obejmującego przygotowanie materiałów i programów w dziedzinie Prawa zamówień publicznych i Prawa pomocy publicznej w ramach projektu Opracowanie założeń programowych szkoleń generalnych i specjalistycznych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych.

2006                realizator projektu badawczo-wdrożeniowego obejmującego przygotowanie, koordynację i prowadzenie programu w dziedzinie Praktycznych aspektów prawa zamówień publicznych w ramach projektu Nowoczesne kadry administracji publicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, Działanie 1.

 

Recenzent w czasopismach: International Journal of Public Sector Management, Emerging Markets Case Studies (EMCS), Problemy Zarządzania, Studia i Materiały.

 

Działalność ekspercka: 

2016                ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ w ramach XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

2015                ekspert zarejestrowany w bazie ekspertów Komisji Europejskiej w programach Horyzont 2020 i COSME.

2014 –             członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych.

2011                ekspert ds. prawnych w projekcie „Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji na lata 2008-2011” realizowanego przez KPMG i Wydział Zarządzania UW na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa.

2010                realizator projektu „Regulacja wynagradzania i powoływania członków organów spółek Skarbu Państwa” dla Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach „Raportu o przekształceniach własnościowych w 2008 roku”.

2009                realizator projektu „Model regulacyjny corporate governance w spółkach Skarbu Państwa” dla Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach „Raportu o przekształceniach własnościowych w 2007 roku.”

2008 – 2009    ekspert ds. prawa gospodarczego Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

2007 – 2009    członek zespołu ekspertów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Działalność w organach spółek kapitałowych:

2006 – 2013    członek Rady Nadzorczej Huty „Kościuszko” S.A. w Chorzowie

2008 – 2013    przewodniczący Rady Nadzorczej Huty „Kościuszko” S.A. w Chorzowie

2007                p.o. Prezesa Zarządu Huty „Kościuszko” S.A. w Chorzowie

 

Stypendia, granty:

2009                grant habilitacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu „Corporate governance w spółkach Skarbu Państwa”

2000                Jönköping International Business School w Szwecji, Stypendium Socrates/Erasmus, obroniona praca licencjacka pt. „The development of Age Discrimination Law”

1999                Wilhelms Universität w Münster w Niemczech, Stypendium DAAD

 

Nagrody:

2014                nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za autorstwo książki pt. „Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa”

2008                medal 25-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za zasługi dla samorządu radcowskiego

2008                nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za autorstwo książki pt. „Prawo pomocy publicznej”

2006                nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za autorstwo książki pt. „Pomoc publiczna”

2003                nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej

 

Znajomość języków obcych:

Angielski:                          biegle (certyfikat LCCI)

Niemiecki:                        dobra (certyfikat ZDaF)

Rosyjski                             podstawowa

 

 

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników