PL EN RU

dr

Iwona Sroka

Katedra
Katedra Gospodarki Narodowej
Dyżur
B415 Sem. zimowy 2017/18 - piątek 09.30 - 11.00
Telefon
22/ 55 34 111

dr Iwona Sroka   

 

Kariera zawodowa

2009 – 2017 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Prezes Zarządu

2011 – 2017 KDPW_CCP S.A., Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pełniłam nieprzerwanie od 2009 roku, powołana decyzją WZA na to stanowisko (Akcjonariusze w równych częściach po 1/3 udziałów: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa). Zarządzałam zespołem ponad 200 osób. Roczne przychody GK KDPW sięgały ok 130 mln zł. Rozwinęłam nowe linie biznesowe, które zdywersyfikowały przychody firmy o kilkanaście procent, ale także wprowadzając nowe rozwiązania regulacyjno - technologiczne  obniżyłam koszty funkcjonowania GK KDPW i świadczonych usług dla uczestników rynku kapitałowego – o ok. 50% obniżki tabeli opłat.

Od 2011 roku pełniłam także funkcję Prezesa Zarządu KDPW_CCP S.A., a wcześniej tzw. gwaranta rozliczeń KDPW_CLEARPOOL – autorska inicjatywa powołania nowych podmiotów infrastruktury post-transakcyjnej na polskim rynku kapitałowym, zgodnie ze strategią harmonizacji ze standardami najbardziej rozwiniętych rynków finansowych.

Odpowiadam za realizację najważniejszych projektów rozwojowych grupy kapitałowej KDPW, podnoszących konkurencyjność, rozwijających technologicznie, dostosowujących w tym obszarze polski rynek finansowym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania strategicznego, antycypacji trendów biznesowych i konsekwentnie realizowanej strategii, Grupa KDPW może poszczycić się najlepiej rozwiniętą paletą usług post-transakcyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, dorównując w wielu aspektach instytucjom depozytowo-rozliczeniowym największych rynków finansowych w Europie.

Podczas sprawowania przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu wprowadzono szereg zmian systemowych w spółce: m.in. wdrożono nowy system depozytowo-rozliczeniowy (kdpw_stream), wydzielono ze struktur KDPW izbę rozliczeniową KDPW_CCP - spółkę, której powierzono funkcje rozliczeniowe, zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami. W 2014 r. izba KDPW_CCP uzyskała autoryzację na gruncie europejskich aktów prawnych dla waluty PLN, a w 2016 – rozszerzenie autoryzacji także o walutę EUR.  Europejska autoryzacja pozwoliła polskiej izbie rozliczeniowej  m.in. na świadczenie usług w całej UE. Od 2013 r. KDPW_CCP oferuje usługę rozliczania derywatów z rynku międzybankowego tj. pozagiełdowego (OTC), którego bezpośrednimi uczestnikami stały się największe polskie banki. Pierwsze transakcje w tym segmencie rozliczone zostały w maju 2015 r. W 2016 roku wartość rozliczonych transakcji w instrumentach OTC w KDPW_CCP osiągnęła poziom 200 mld zł.  Dzięki wprowadzeniu za mojej kadencji usługi nettingu w papierach wartościowych, podniesiona została konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego -  branża maklerska uzyskała oszczędności z tytułu rozrachunku transakcji szacowane na 24 mln zł w skali roku.

W 2012 r. utworzono pod moim nadzorem, repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR), które jako jedno z 4 pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym). Obecnie KDPW_TR posiada ponad 250 uczestników z Polski i z ośmiu krajów europejskich, którzy raportują dane w imieniu 18,5 tys. podmiotów zobligowanych regulacjami unijnymi do raportowania informacji o instrumentach pochodnych do autoryzowanych TR.

Będąc prezesem KDPW rozwinęłam także funkcje tej instytucji jako agencji numerującej, która obecnie nadaje unikatowe kody ISIN, CFI, FISN i LEI instrumentom finansowym i podmiotom na rynku finansowym. W grudniu 2016 r. KDPW uzyskał akredytację do nadawania kodów LEI przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) - podmiot odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania Globalnego System LEI. Obecnie KDPW zarządza bazą blisko 8 tys. kodów LEI.

W październiku 2014 r. w KDPW nastąpiła zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 (skrócenie procesu rozrachunkowego o 1 dzień), dostosowująca polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej przez unijne rozporządzenie CSDR. Nadzorowałam także prace nad przygotowaniem Krajowego Depozytu do procesu europejskiej autoryzacji na gruncie tego rozporządzenia, doprowadzając spółkę do rozpoczęcia ostatniego już procesu autoryzacyjnego, we wrześniu 2017 roku.

 

 

2000-2009 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doradca Zarządu Giełdy, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej

                                              

Pracując na warszawskiej giełdzie uczestniczyłam we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW w latach 2000 - 2009, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju, m.in.: uruchomienie rynku kontraktów terminowych i opcji na GPW, uruchomienie nowego systemu transakcyjnego WARSET, wprowadzanie na polski rynek kapitałowy większości nowych instrumentów dla inwestorów, opracowanie i realizacja programów akwizycji spółek giełdowych i wsparcia w procesie IPO, przeprowadzanie kampanii reklamowych i promocyjnych (inicjatywa NewConnect Convention; międzynarodowy CEE Market Forum; uruchomienie przedstawicielstwa GPW na Ukrainie, międzynarodowe roadshows GPW), uruchomienie i rozwój ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa” oraz programów szkoleniowych z zakresu kontraktów futures i opcji giełdowych, współtworzenie i uruchomienie rynków: NewConnect dla młodych innowacyjnych emitentów i Catalyst – rynku obligacji. Ponadto brałam udział w realizacji strategii umiędzynarodowienia giełdy warszawskiej oraz jej pozycjonowania na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej, w tym przyciągania zagranicznych emitentów i strategii wobec innych giełd. 

 

1995 – 2000 Warszawska Giełda Towarowa S.A.

1995 – 1996 Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji

1994 – 1995 Warszawska Grupa Konsultingowa

                                      

Działalność w radach nadzorczych

2009 – 2010 Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki IRGiT - Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (GK GPW w Warszawie)

2004 – 2006 Członek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej InfoEngine (zależna od GPW)

 

Wykształcenie

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1994).

W 1999 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, na podstawie pracy pt. "Proces wykształcania się giełd towarowych w Polsce w świetle możliwości rozwoju rynku opcyjnego". Promotorem pracy był prof. dr hab. Cezary Suszyński, a recenzentami prof. dr hab. Marek Drewiński i prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz.

Biegle posługuję się językiem angielskim i rosyjskim.

 

Działalność naukowa

Od 2010 jestem adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie.

W latach 1994-2010 byłam wykładowcą akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, adiunktem w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

 

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników