PL EN RU

dr hab., prof. ucz.

Krzysztof Klincewicz

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Dyżur
B435 Sem. zimowy 2018/19 - poniedziałek 08.30 - 10.00
Telefon
22/ 55 34 137

MSFRiU - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, test poprawkowy

2017-03-09

Wyniki testu poprawkowego są już w USOS-ie. Testu nie zaliczyli studenci z numerami indeksów: 381385, 377785, 376946, 379227, 364984, 380774. Zostanie zorganizowany jeszcze jeden, dodatkowy i ostateczny termin zaliczenia w marcu 2017. Tym terminem będzie piątek 17 marca 2017 r., godz. 17:00 w auli A.

Odwołany dyzur

2017-02-19

Ze względu na wyjazd służbowy, w poniedziałek 20 lutego 2017 r. cotygodniowy dyżur nie odbędzie się.

DSM/MSEM - Podstawy zarządzania - egzamin końcowy 30.1.2017

2017-01-14

Egzamin z przedmiotu "Podstawy zarządzania" odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. w auli A. Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, na których rozwiązanie będzie 30 minut.

 

Podział grup na egzamin
- 12:30 - 1 grupa: wszyscy studenci MSEM
- 13:15 - 2 grupa: studenci DSM z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery O-T
- 14:00 - 3 grupa: studenci DSM z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery K-N lub Z
- 14:45 - 4 grupa: studenci DSM z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery A-J lub V-W

 

Osoby wchodzące z niewłaściwą grupą nie otrzymają zaliczenia przedmiotu. Nie ma możliwości zmiany grupy egzaminacyjnej. Terminy rozpoczęcia pisania testu przez kolejne grupy mogą się nieznacznie opóźnić. Grupy przewidziane na późniejszą godzinę prosimy, aby w miarę możliwości nie czekali z dużym wyprzedzeniem pod aulą A, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego tłoku w wąskim korytarzu budynku A.

 

Poniżej szczegółowe zasady zaliczenia:
- test z 30 pytaniami jednokrotnego wyboru, każde z 4 możliwymi odpowiedziami (w tym: 20 pytań opartych na materiale wykładów, ćwiczeń i lektur obowiązkowych, 7 pytań dotyczących analiz studium przypadku firmy KOPEX, 3 pytania sprawdzające umiejętność zrozumienia krótkiego tekstu przypominającego zawartość artykułów z prasy biznesowej w oparciu o wiedzę wyniesioną z zajęć)
- brak pytań otwartych
- każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź
- punktowane będą wyłącznie odpowiedzi poprawnie wprowadzone do arkusza odpowiedzi (a nie dopiski na teście)
- nie będzie punktów ujemnych za błędne odpowiedzi
- odpowiedzi raz zaznaczonych w arkuszu odpowiedzi nie będzie można zmieniać - przekreślenia i poprawki będą interpretowane jako odpowiedź nieprawidłowa
- w trakcie przeprowadzanego testu egzaminatorzy nie udzielają jakichkolwiek wyjaśnień ani dodatkowych odpowiedzi
- warunki kontrolowane - bezwzględny zakaz korzystania z pomocy naukowych i komunikowania się (próby komunikacji, posiadanie pomocy naukowych lub telefonów komórkowych będą karane oceną niedostateczną z testu)

 

Aby usprawnić proces przeprowadzania egzaminu, gorąco prosimy Państwa o:
- zabranie legitymacji studenckich i w razie potrzeby, okazywanie ich przy wejściu na salę
- pozostawienie okryć wierzchnich w szatni
- po wejściu na salę, pozostawienie wszystkich rzeczy (z wyjątkiem niezbędnych części garderoby, długopisu/ołówka, okularów oraz legitymacji) na stopniach katedry/pod dolną ścianą auli (nie rozpoczniemy pisania testu dopóki wszystkie rzeczy nie zostaną tam odłożone, dotyczy to również etui na okulary, chusteczek higienicznych, telefonów komórkowych itd.)
- nie zadawanie nam w trakcie egzaminu lub w czasie zmiany tur egzaminacyjnych dodatkowych pytań
- nie opuszczanie sali przed upływem czasu zaplanowanego dla danej grupy (nie ma możliwości wcześniejszego oddania testu)

 

Uwaga: brak poprawnej współpracy może opóźnić termin rozdania testów egzaminyjnych w danej grupie i wpłynąć na przesunięcia momentu rozpoczęcia pisania testu przez kolejne grupy, dlatego bardzo prosimy o sprawne przygotowanie się do zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej, a po zakończonym teście - szybkie opuszczenie sali.
 
Prace postaramy się sprawdzić tak szybko, jak będzie to możliwe, a oceny wpisać do USOS-a. Najprawdopodobniej nastąpi to jeszcze w dniu egzaminu. Ocena końcowa będzie opierała się na wyniku egzaminu (50%) i ćwiczeń (50%), podwyższonym o wynik pracy dodatkowej w przypadku osób, które w okresie przerwy świątecznej przygotowały takie prace.

MSFRiU dzienne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - test końcowy 30.1.2017

2017-01-28

Końcowy test zaliczeniowy z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. w sali C106. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, na których rozwiązanie będzie 20 minut.

 

*** UWAGA: Wcześniej podany był błędny numer sali egzaminacyjnej - test odbędzie się w sali C106 (nie B106). ***

 

Podział grup:
- 8:00 - studenci dziennych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery A-F lub T
- 8:30 - studenci dziennych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery G-J lub Z-Ż
- 9:00 - studenci dziennych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery K-Ł
- 9:30 - studenci dziennych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery M-O
- 10:00 - studenci dziennych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery P-R
- 10:30 - studenci dziennych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery S lub W

 

Osoby wchodzące z niewłaściwą grupą nie otrzymają zaliczenia przedmiotu. Nie ma możliwości zmiany grupy egzaminacyjnej. Terminy rozpoczęcia pisania testu przez kolejne grupy mogą się nieznacznie opóźnić. Bardzo proszę o wchodzenie wyłącznie z przypisaną turą, sprawne zajmowanie miejsc i opuszczanie sali po zakończonym teście.

 

Poniżej szczegółowe zasady zaliczenia:
- test z 20 pytaniami jednokrotnego wyboru, każde z 4 możliwymi odpowiedziami
- brak pytań otwartych
- każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź
- punktowane będą wyłącznie odpowiedzi poprawnie wprowadzone do arkusza odpowiedzi (a nie dopiski na teście)
- nie będzie punktów ujemnych za błędne odpowiedzi
- odpowiedzi raz zaznaczonych w arkuszu odpowiedzi nie będzie można zmieniać - przekreślenia i poprawki będą interpretowane jako odpowiedź nieprawidłowa
- w trakcie przeprowadzanego testu egzaminatorzy nie udzielają jakichkolwiek wyjaśnień ani dodatkowych odpowiedzi
- warunki kontrolowane - bezwzględny zakaz korzystania z pomocy naukowych i komunikowania się (próby komunikacji, posiadanie pomocy naukowych lub telefonów komórkowych będą karane oceną niedostateczną z testu)

 

Aby usprawnić proces przeprowadzania egzaminu, gorąco proszę Państwa o:
- zabranie legitymacji studenckich i w razie potrzeby, okazywanie ich przy wejściu na salę
- pozostawienie okryć wierzchnich w szatni
- po wejściu na salę, pozostawienie wszystkich rzeczy (z wyjątkiem niezbędnych części garderoby, długopisu/ołówka, okularów oraz legitymacji) pod ścianą sali przy tablicy (nie rozpoczniemy pisania testu dopóki wszystkie rzeczy nie zostaną tam odłożone, dotyczy to również etui na okulary, chusteczek higienicznych, telefonów komórkowych itd.)
- nie zadawanie prowadzącym w trakcie egzaminu lub w czasie zmiany tur egzaminacyjnych dodatkowych pytań
- nie opuszczanie sali przed upływem czasu zaplanowanego dla danej tury (nie ma możliwości wcześniejszego oddania testu)

 

Uwaga: brak poprawnej współpracy może opóźnić termin rozdania testów egzaminyjnych w danej turze i wpłynąć na przesunięcia momentu rozpoczęcia pisania testu przez kolejne tury, dlatego bardzo proszę o sprawne przygotowanie się do zajęcia miejsc w sali, a po zakończonym teście - szybkie jej opuszczenie.
 
Prace postaramy się sprawdzić tak szybko, jak będzie to możliwe, a oceny wpisać do USOS-a. Ocena końcowa będzie opierała się na wyniku testu (50%) i ćwiczeń (50%).

MSFRiU zaoczne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - test końcowy 27.1.2017

2017-01-14

Końcowy test zaliczeniowy z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" odbędzie się w piątek 27 stycznia 2017 r. w auli C. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, na których rozwiązanie będzie 20 minut.

 

Podział grup:
16:00 - 1 tura: studenci zaocznych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery O-W
16:40 - 2 tura: studenci zaocznych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery K-N 
17:10 - 3 tura: studenci zaocznych studiów MSFRiU z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery A-J lub Z-Ż

 

Osoby wchodzące z niewłaściwą grupą nie otrzymają zaliczenia przedmiotu. Nie ma możliwości zmiany grupy egzaminacyjnej. Terminy rozpoczęcia pisania testu przez kolejne grupy mogą się nieznacznie opóźnić. Bardzo proszę o wchodzenie wyłącznie z przypisaną turą, sprawne zajmowanie miejsc i opuszczanie sali po zakończonym teście - aula C jest niestety dostępna tylko na 2 godziny, w trakcie których muszę przeprowadzić test dla wszystkich tur i niestety może to okazać się wyzwaniem logistycznym.

 

Poniżej szczegółowe zasady zaliczenia:
- test z 20 pytaniami jednokrotnego wyboru, każde z 4 możliwymi odpowiedziami
- brak pytań otwartych
- każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź
- punktowane będą wyłącznie odpowiedzi poprawnie wprowadzone do arkusza odpowiedzi (a nie dopiski na teście)
- nie będzie punktów ujemnych za błędne odpowiedzi
- odpowiedzi raz zaznaczonych w arkuszu odpowiedzi nie będzie można zmieniać - przekreślenia i poprawki będą interpretowane jako odpowiedź nieprawidłowa
- w trakcie przeprowadzanego testu egzaminatorzy nie udzielają jakichkolwiek wyjaśnień ani dodatkowych odpowiedzi
- warunki kontrolowane - bezwzględny zakaz korzystania z pomocy naukowych i komunikowania się (próby komunikacji, posiadanie pomocy naukowych lub telefonów komórkowych będą karane oceną niedostateczną z testu)

 

Aby usprawnić proces przeprowadzania egzaminu, gorąco proszę Państwa o:
- zabranie legitymacji studenckich i w razie potrzeby, okazywanie ich przy wejściu na salę
- pozostawienie okryć wierzchnich w szatni
- po wejściu na salę, pozostawienie wszystkich rzeczy (z wyjątkiem niezbędnych części garderoby, długopisu/ołówka, okularów oraz legitymacji) na stopniach katedry/pod dolną ścianą auli (nie rozpoczniemy pisania testu dopóki wszystkie rzeczy nie zostaną tam odłożone, dotyczy to również etui na okulary, chusteczek higienicznych, telefonów komórkowych itd.)
- nie zadawanie nam w trakcie egzaminu lub w czasie zmiany tur egzaminacyjnych dodatkowych pytań
- nie opuszczanie sali przed upływem czasu zaplanowanego dla danej tury (nie ma możliwości wcześniejszego oddania testu)
Uwaga: brak poprawnej współpracy może opóźnić termin rozdania testów egzaminyjnych w danej turze i wpłynąć na przesunięcia momentu rozpoczęcia pisania testu przez kolejne tury, dlatego bardzo proszę o sprawne przygotowanie się do zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej, a po zakończonym teście - szybkie opuszczenie sali.
 
Prace postaram się sprawdzić tak szybko, jak będzie to możliwe, a oceny wpisać do USOS-a. Ocena końcowa będzie opierała się na wyniku testu (50%) i ćwiczeń (50%).

Zarządzanie przedsięwzięciem - MSM zaoczne, 2 rok

2016-12-17

Zestawienie punktów z prac cząstkowych przygotowywanych w ramach przedmiotu "Zarządzanie przedsięwzięciem" dla 2 roku zaocznych studiów MSM-RPS jest dostępne w arkuszu kalkulacyjnym opublikowanym pod tym adresem i będzie regularnie aktualizowane w oparciu o wyniki kolejnych prac.

Wyniki egzaminu zerowego - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi (MSFRiU, 2 rok)

2016-12-17

Wyniki dzisiejszego testu w terminie zerowym dostępne są w arkuszu udostępnionym tutaj. Osoby, które uzyskały mniej niż 11 punktów, nie mogą zaliczyć przedmiotu i mają możliwość podejścia do testu w pierwszym terminie tj. w piątek 27 stycznia 2017 r. Pozostali uczestnicy testu otrzymają oceny końcowe z przedmiotu obliczone w oparciu o wynik testu (50%) i wynik ćwiczeń (50%).

Zarządzanie przedsięwzięciem - MSM dzienne

2016-10-18

Wyniki prac cząstkowych z przedmiotu "Zarządzanie przedsięwzięciem" dla 2 roku dziennych studiów MSM będą systematycznie uzupełniane w arkuszu kalkulacyjnym, dostępnym pod adresem: https://www.dropbox.com/s/vu927u2lpoost1s/MSM-dz-ZPrz-2016-anonim.xlsx?dl=0

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi MSFRiU zaoczne - punktacja

2016-10-18

Wyniki prac cząstkowych z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku zaocznych studiów MSFRiU będą systematycznie uzupełniane w arkuszu kalkulacyjnym, dostępnym pod adresem: https://www.dropbox.com/s/1wfi7upq0gbe4d8/MSFRiU-z-ZPI-2016-anonim.xlsx?dl=0

"Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" - MSFRiU zaoczne, 2 rok - zadane indywidualne

2016-10-09

Indywidualna praca zaliczeniowa z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku zaocznych studiów MSFRiU powinna zostać przekazana w nieprzekraczalnym terminie 21 listopada 2016 r. (niedziela) do godz. 18:00 - wysłana na adres kklinc.studia@gmail.com w formie pliku zapisanego w programie ProjectLibre (plik z rozszerzeniem *.pod).

Prace wysłane po terminie, na inny adres mailowy lub w innym formacie nie będą uwzględniane przy ocenie, a brak punktów za pracę indywidualną oznacza utratę części punktów z przedmiotu i niemożliwość jego zaliczenia w 1 terminie.


Praca powinna opisywać realistyczny projekt i spełniać poniższe wymagania:
- harmonogram tworzony "od tyłu" (backwards scheduled)
- podział projektu na etapy, każdy etap powinien być zakończony kamieniem milowym
- co najmniej 50 zadań (liczba zadań nie obejmuje etapów i kamieni milowych - chodzi o 50 zadań, do których przypisane są czasy trwania, zasoby i powiązania z innymi zadaniami)
- powiązanie wszystkich zadań zależnościami czasowymi (strzałkami)
- uwzględnienie zasobów typu work i material i określenie kosztów dla każdego zasobu
- wprowadzenie dodatkowych ograniczeń czasowych (terminów ukończenia lub rozpoczęcia wybranych etapów/zadań)
- przynajmniej jedna modyfikacja kalendarza projektu
- realistyczne odzwierciedlenie specyfiki opisywanego projektu, zakresu i kolejności wykonywanych zadań (realizm informacji o stawkach godzinowych/cenach zasobów nie będzie podlegał ocenie).

 

Odwołany dyżur

2016-01-24

Ze względu na nieobecnośc na dyżurze, proszę o kontakt mailowy.

"Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" - MSFRiU zaoczne - wyniki końcowe

2016-01-14

Wyniki zespołowych prac zaliczeniowych z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku zaocznych studiów MSFRiU wraz z końcowymi ocenami z przedmiotu są dostępne tutaj. Oceny zostały już wprowadzone do systemu USOS. Osoby, które łącznie uzyskały 14 lub mniej punktów, albo nie oddały jednej z wymaganych prac (indywidualnej lub zespołowej), otrzymały ocenę niedostateczną i powinny w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 21 lutego 2016 r. przesłać wszystkie prace zaliczeniowe.


Sześć osób pozwoliło sobie na oddanie prac zaliczeniowych, które były przygotowane przez studentów z wcześniejszego rocznika. Oznacza to popełnienie oszustwa akademickiego - przypisanie sobie autorstwa cudzej pracy oraz próba wprowadzenia w błąd wykładowcy poprzez złożenie już wcześniej ocenionej pracy zaliczeniowej. Przypominam, że każda praca zawierała oświadczenie autorów: "Świadomi odpowiedzialności prawnej oświadczamy, że niniejsza praca zaliczeniowa została napisana przez nas samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami". Problem dotyczył studentek z numerami indeksów: 313625, 330187, 330352, 352418, 364427, 368135. Te osoby otrzymują ocenę niedostateczną w pierwszym i drugim terminie, co uniemożliwia zaliczenie przedmiotu w bieżącym roku akademickim i oczywiście brak możliwości poprawy oceny w tym roku przez ponowne przesłanie prac zaliczeniowych.

 

"Współczesne problemy zarządzania" - studia doktoranckie, 2 rok

2016-01-10

Termin oddania prac zaliczeniowych z przedmiotu "Współczesne problemy zarządzania" dla 2 roku studiów doktoranckich upływa dnia 20 marca 2016 r. o godz. 23:59. Osoby, które nie przekażą we wskazanym terminie prac, nie uzyskają w obecnym roku akademickim zaliczenia przedmiotu. Szczegółowe wytyczne do prac zaliczeniowych znajdują się w folderze z materiałami do kursu.

"Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" - MSFRiU zaoczne, 2 rok - praca zespołowa

2015-12-19

Zespołowa praca zaliczeniowa, odpowiadająca 50% końcowej oceny z przedmiotu, powinna zostać przesłana mailem na adres kklinc.studia@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2016 r., godz. 22:00. Praca może być przygotowana przez zespoły liczące od 3 do 5 osób. Proszę o zapisanie pracy w formacie PDF (przygotowane na początku semestru wytyczne w formularzu pracy wspominają o wydruku i oddaniu papierowej, podpisanej pracy - ale zgodnie z ustaleniami z dzisiejszych zajęć, prace będą przesyłane w wersji elektronicznej).

"Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" - MSFRiU dzienne, 2 rok - wyniki testu

2015-12-14

Wyniki dzisiejszego testu z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" są dostępne tutaj. Gratuluję wszystkim, którym udało się zaliczyć test w terminie zerowym. Osoby, które będą musiały poprawić wynik lub nie uczestniczyły w dzisiejszym teście, zapraszam na styczniowy termin (poniedziałek 25.1.2016, 16:15, Aula C). Końcowe oceny z przedmiotu będą stanowiły średnią wyniku testu i ćwiczeń - będą więc mogły być wystawione dopiero w styczniu, a ich zestawienie pojawi się również na niniejszej stronie.

MSFRiU zaoczne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - wyniki indywidualnych prac zaliczeniowych

2015-11-19

Dziękuję za przekazane indywidualne prace zaliczeniowe. Pod tym adresem znajduje się arkusz kalkulacyjny, zawierający szczegółowe zestawienie punktów każdej z osób. Praca była oceniana w skali 0-14 pkt, a wynik gorszy od maksymalnego możliwego oznacza pominięcie co najmniej jednego ze szczegółowych wymagań dla projektu (por. wytyczne do prac zaliczeniowych). Punkty były też odejmowane za dostarczenie pracy po ustalonym terminie.

 

Osoby, które nie przekazały pracy albo uzyskały niski wynik, mogą ponownie przekazać pracę do 16 grudnia 2015 r., godz. 19:00. Poprawiane prace będą oceniane według tych samych kryteriów, które były zastosowane do wcześniej nadesłanych projektów, ale w skali 0-10 pkt (tzn. maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów będzie niższa). Niedostarczenie pracy w tym dodatkowym terminie będzie skutkowało otrzymaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu.

 

Przypominam też, że praca indywidualna odpowiada jedynie 50% końcowej oceny - drugą jej część będzie stanowić praca zespołowa, oparta na studiach przypadku omawianych w trakcie kolejnych spotkań zajęciowych.

MSM Zarządzanie przedsięwzięciem - wyniki prac cząstkowych

2015-10-18

Wyniki prac cząstkowych z przedmiotu "Zarządzanie przedsięwzięciem" dla 2 roku studiów MSM są dostępne w arkuszu kalkulacyjnym pod tym adresem i będą regularnie aktualizowane w trakcie semestru (odrębne skoroszyty dla studiów dziennych i zaocznych).

MSFRiU zaoczne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - indywidualne prace zaliczeniowe

2015-10-11

Indywidualna praca zaliczeniowa z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku zaocznych studiów MSFRiU powinna zostać przekazana w nieprzekraczalnym terminie 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) do godz. 19:00 - wysłana na adres kklinc.studia@gmail.com w formie pliku zapisanego w programie ProjectLibre (plik z rozszerzeniem *.pod).

Prace wysłane po terminie, na inny adres mailowy lub w innym formacie nie będą uwzględniane przy ocenie, a brak punktów za pracę indywidualną oznacza utratę 50% punktów z przedmiotu i niemożliwość jego zaliczenia w 1 terminie.


Praca powinna opisywać realistyczny projekt i spełniać poniższe wymagania:
- harmonogram tworzony "od tyłu" (backwards scheduled)
- podział projektu na etapy, każdy etap powinien być zakończony kamieniem milowym
- co najmniej 50 zadań (liczba zadań nie obejmuje etapów i kamieni milowych - chodzi o 50 zadań, do których przypisane są czasy trwania, zasoby i powiązania z innymi zadaniami)
- powiązanie wszystkich zadań zależnościami czasowymi (strzałkami)
- uwzględnienie zasobów typu work i material i określenie kosztów dla każdego zasobu
- wprowadzenie dodatkowych ograniczeń czasowych (terminów ukończenia lub rozpoczęcia wybranych etapów/zadań)
- przynajmniej jedna modyfikacja kalendarza projektu
- realistyczne odzwierciedlenie specyfiki opisywanego projektu, zakresu i kolejności wykonywanych zadań (realizm informacji o stawkach godzinowych/cenach zasobów nie będzie podlegał ocenie).

 

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu mailowego (na adres wydziałowy) lub wizyt na cotygodniowych konsultacjach. W piątek 6 listopada mamy zaplanowany kolejny wykład, a po jego zakończeniu również mogę pomóc w przypadku pytań lub problemów technicznych.

 

MSFRiU dzienne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - wyniki testu poprawkowego

2015-03-03

Wyniki testu poprawkowego z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku dziennych studiów MSFRiU sa już dodane do systemu USOS. Oprócz ocen końcowych (średnia oceny z testu i ćwiczeń), przy ocenie można w polu komentarza znaleźć szczegółową informację o wyniku testu.

MSFRiU zaoczne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - wyniki prac zespołowych i oceny

2015-02-28

Wyniki zespołowych prac zaliczeniowych z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku zaocznych studiów MSFRiU wraz z końcowymi ocenami z przedmiotu są dostępne tutaj. Oceny zostały już wprowadzone do systemu USOS. Osoby, które łącznie uzyskały 14 lub mniej punktów, albo nie oddały jednej z wymaganych prac (indywidualnej lub zespołowej), otrzymały ocenę niedostateczną i powinny w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 7 marca przesłać wszystkie prace zaliczeniowe.

 

MSFRiU dzienne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - test poprawkowy

2015-02-16

Test poprawkowy z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku dziennych studiów MSFRiU odbędzie się we wtorek 3 marca 2015 r. o godz. 20:15 w sali A207.

Odwołane dyżury

2015-01-27

Ze względu na kilkumiesięczny wyjazd zagraniczny, dyżury w okresie przerwy semestralnej i w semestrze letnim roku 2014/2015 nie będą odbywały się regularnie. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy.

MSFRiU dzienne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

2015-01-26

Wyniki dzisiejszego testu z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" są już w systemie USOS. Pod tym adresem znajduje się arkusz kalkulacyjny z zestawieniem punktów z ćwiczeń i testu. Osoby, które otrzymały 10 lub mniej punktów, będą musiały jeszcze raz podejść do testu po przerwie semestralnej. Osoby, które nie mają jeszcze oceny z ćwiczeń, uzyskają ocenę końcową dopiero po zdobyciu wymaganego zaliczenia.

MSFRiU zaoczne - Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - wyniki prac indywidualnych

2015-01-14

Wyniki pierwszej, indywidualnej pracy zaliczeniowej z przedmiotu "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi" dla 2 roku zaocznych studiów MSFRiU są dostępne tutaj. Mniejsze od 14 punktów oceny wynikały z niespełnienia niektórych wymogów dla prac zaliczeniowych (m.in. brak modyfikacji kalendarza projektu, brak narzuconych terminów dla niektórych zadań lub definiowanie takich terminów dla wszystkich zadań, niewłaściwe powiązania pomiędzy zadaniami, brak kamieni milowych, problematyczna wycena zasobów lub ich nieprzypisanie do zadań). Punkty ujemne dotyczyły prac przekazanych na inny niż wymagano adres mailowy. Prace nadesłane po terminie mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów (deklarowałem wprawdzie, że takie prace nie będą w ogóle oceniane, ale zdecydowałem się je ocenić, aby umożliwić ich autorom zaliczenie przedmiotu w pierwszym terminie). Osoby, które otrzymały 6-8 punktów, powinny przygotować poprawiony projekt i przesłać go do ponownej oceny (w skali 0-10 punktów), gdyż po zsumowaniu dotychczas uzyskanych punktów z kolejną, zespołową pracą zaliczeniową, mogą nie zaliczyć przedmiotu. Proszę również o kontakt z Dziekanatem osób, których numery indeksów zostały opatrzone informacją "BRAK W USOS" - te osoby nie figurują na protokole kursu.

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników