PL EN RU

dr

Leszek Rudak

Dyżur
B503 Sem. letni 2018/19 - środa 12.00 - 13.30
Telefon
22/ 55 34 127

Życiorys naukowy

Studia wyższe: matematyka – Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Matematyki, dyplom magistra z 18 czerwca 1979 roku.

Doktorat w zakresie nauk matematycznych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 25 czerwca 1986 roku, temat pracy: Słabe rozmaitości algebr częściowych, promotor prof. Helena Rasiowa.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

W zakresie matematyki (matematycznych podstaw informatyki i logiki matematycznej): zbudowanie logiki równościowej dla słabej równości (równości, w której jedna ze stron lub obie strony mogą być nieokreślone) wraz z dowodem niesprzeczności i zupełności. Logika ta może być podstawą do konstrukcji abstrakcyjnych typów danych. Dodatkowo algebraiczna charakteryzacja klas algebr definiowanych przez zbiór słabych równości, czyli modeli dla logiki równościowej wspomnianej wyżej.

W zakresie metodologii e-nauczania: pełna klasyfikacja rodzajów kursów internetowych ułatwiająca projektowanie zajęć zdalnych. Stworzenie uniwersalnej metodyki  projektowania kursów internetowych polegającej na niezależnej konstrukcji schematu kursu i struktury treści. Zbudowanie modelu dydaktycznego dla kursów zdalnych spełniającego zasady nauczania konstruktywistycznego (jeszcze nie opublikowane).

 

Najważniejsze publikacje

A completeness theorem for weak equational logic. Algebra Universalis 16(3), s. 331-337, 1983.

Algebraic characterization of conflict-free varieties of partial algebras. Algebra Universalis 30(1), s. 89-100, 1993.

Taxonomy of E-courses (współautor: Sidor D.). W: Iskander M., Kapila V., Karim M. A. (red.), Technological Developments in Education and Automation, Springer, New York, 2010.

Taksonomia e-kursów jako narzędzie dydaktyka. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej  nr 1/2010

E-learning Math Course Design Process. W: Issa T., Isaías P. i Kommers P. (red.), Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives, Hershey PA: IGI Global, 2014, str. 138-155. ISBN 978-1-4666-5876-9

 

Redakcja merytoryczna monografii

Wybrane zagadnienia e-edukacji. Warszawa: WNT, 2009.

University Information Systems. Selected Problems (współredaktorzy pomocniczy Diks K. i  Madey J.). Warszawa: Difin, 2010.

 

Organizacja konferencji

VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny (2007) – sekretarz Komitetu Programowego.

16th EUNIS International Congress (2010) – przewodniczący Komitetów Programowego i Organizacyjnego

XI Konferencja Uniwersytet Wirtualny (2011) – przewodniczący Komitetu Programowego

 

Koordynacja projektów naukowych

Koordynator fazy II w projekcie MEN: Przeprowadzenie badań i analiza potrzeb oraz opracowanie metodologii do nauczania na odległość (projekt naukowo-badawczy). Faza druga: Opracowanie metodologii do nauczania na odległość wraz z opracowaniem przykładowych jednostek dydaktycznych.

 

Udział w ciałach kolegialnych

Członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (od 2001 do 2013; w latach 2001-2002 przewodniczący Rady)

Członek Komitetu Programowego cyklu corocznych konferencji Uniwersytet Wirtualny (od 2007)

Członek Rady Programowej czasopisma internetowego: Edu@kcja – magazyn edukacji elektronicznej (od 2010)

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (od 2007).

 

Wykłady zaproszone i wystąpienia na sesjach plenarnych konferencji

CBLIS 2010 conference (Computer-Based Learning in Science) – Office Software as a Mathematical Tools (keynote speaker)

XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny 2012 – Paradoksy i sofizmaty e-nauczania (zaproszony wykład plenarny)

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników