PL EN RU

prof. dr hab.

Marian Górski

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Zakład
Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych
Dyżur
B430 Sem. zimowy 2020/21 - wtorek 17.00 - 18.00
Telefon
22/ 55 34 035

Zaliczenie poprawkowe z "Bankowość centralna i polityka pieniężna" dla MSFiR dzienne 2 rok

2021-02-15

Szanowni Państwo,

 

zaliczenie poprawkowe dla MSFiR dzienne 2 rok na specjalności "Bankowość i ubezpieczenia" odbędzie się w piątek 26 lutego o godz. 18.00 na portalu eNauka.

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Egzamin poprawkowy SFG dla DSM rok 3

2021-02-15

Szanowni Państwo,

 

egzamin poprawkowy z "Systemu Finansowego Gospodarki" dla trzeciego roku studiów dziennych i wieczorowych na kierunku Zarządzanie (DSM) odbędzie się 26 lutego w piątek o godz. 17.00 na portalu eNauka.

 

UWAGA: Z uwagi na kolizję z wykładami egzamin poprawkowy dla studentów zaocznych odbędzie się 28 lutego w niedzielę o godz. 14.00 na portalu eNauka.

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Egzamin poprawkowy "Bankowość" ZFiR rok 2

2021-02-15

Szanowni Państwo,

 

egzamin poprawkowy z "Bankowości" dla drugiego roku studiów dziennych i wieczorowych ZFiR odbędzie się 26 lutego w piątek o godz. 18.00 na portalu eNauka.

 

UWAGA: Z uwagi na kolizję z wykładami egzamin poprawkowy dla studentów zaocznych odbędzie się 28 lutego w niedzielę o godz. 14.00 na portalu eNauka.

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Egzamin "Bankowość", ZFiR 2 rok

2020-12-23

Szanowni Państwo,

 

egzamin z "Bankowości" dla drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ZFiR odbędzie się 5 lutego w piątek o godz. 18.00 na portalu eNauka.

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Dyżur w semestrze zimowym 2020/2021, wt. 17.00-18.00

2020-11-25

Szanowni Państwo,

 

dyżury w semestrze zimowym odbywam we wtorki w godz. 17.00 - 18.00 pod poniższym linkiem:

 

Join Zoom Meeting

https://wzuw.zoom.us/j/89953696152?pwd=aEZSUjNGUzg1ZTFPcENuakRTRjUyZz09

 

Meeting ID: 899 5369 6152

Password: 526203

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Egzamin poprawkowy "Bankowość" DSFRiU rok 2, piątek 11 września

2020-08-28

Szanowni Państwo,

 

egzamin poprawkowy z "Bankowości" na DSFRiU 2 rok dla wszystkich trybów studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne) odbędzie się 11 września o godz. 20.00 na portalu eNauka.

 

W egzaminie nie mogą uczestniczyć osoby, które nie mają zaliczonych ćwiczeń.

 

Proszę niezwłocznie sprawdzić, czy mają Państwo dostęp na portalu eNauka do "Egzamin poprawkowy DSFRiU 2 rok dzienne, wieczorowe, zaoczne 11 września 2019/2020". Problemy z dostępem należy zgłosić do dr. hab. Jakuba Górki na adres email: jgorka@wz.uw.edu.pl

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Zaliczenie poprawkowe ZRIK 11 września MSFRiU 2019/2020

2020-08-28

Szanowni Państwo,

 

zaliczenie poprawkowe z Zarządzania Ryzykiem Instytucjami Kredytowymi odbędzie się 11 września w piątek o godz. 18.00 na portalu eNauka. Forma zaliczenia jest taka sama jak w pierwszym terminie.

Proszę niezwłocznie sprawdzić, czy mają Państwo dostęp na portalu eNauka do "Zaliczenie poprawkowe ZRIK 11 września MSFRiU 2019/2020". Problemy z dostępem należy zgłosić do dr. hab. Jakuba Górki na adres email: jgorka@wz.uw.edu.pl

 

Pozdrawiam,

Marian Górski

Egzamin "Bankowość" DSFRiU rok 2, 19 czerwca, piątek

2020-06-12

Szanowni Państwo,

 

egzamin z "Bankowości" dla drugiego roku DSFRiU odbędzie się w piątek 19 czerwca na platformie eNauka. Szczegóły egzaminu zostały podane w wiadomości wysłanej przez USOSmail do studentów wszystkich trybów studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne) oraz są dostępne na platformie eNauka w ramach "Egzamin Bankowość DSFRiU 2019/2020". Ewentualne problemy z dostępem do egzaminu na platformie eNauka proszę niezwłoczenie zgłaszać dr. hab. Jakubowi Górce na adres email: jgorka@wz.uw.edu.pl

 

Z poważaniem,

Marian Górski

ODWOŁANIE EGZAMINU I DYŻURÓW

2020-03-10

Szanowni Państwo,

 

egzaminy, jak i zarówno dyżury zgodnie z rozporządzeniem Rektora zostają odwołane do 14 kwietnia.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur w sprawie oglądania prac

2020-02-03

Szanowni Państwo,

 

dyżury w sprawie oglądania prac z Systemu finansowego gospodarki odbędą się w sali B307 w dniach:

* 06 lutego o godz. 17:00.

* 13 lutego o godz. 17:00.

Egzmain poprawkowy z ww. przedmiotu będzie miał miejsce 28 lutego. Szczegółowe podziały sal pojawią sie na stronie dziekanatów. Część osób nie ma wpisanych ocen ze względu na brak zaliczonych ćwiczeń, dotyczy o również warunków. Informacje o grupie wyrównawczej dla warunków pojawią się w najbliższych dniach na stronie dziekanatów.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

TERMIN EGZAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO 27.09.2019

2019-09-16

Szanowni Państwo,

 

osoby mające zachowany termin z Bankowości mogą podejść do temrinu uzupełniającego, który odbędzie się w dniu 27.09.2019 (piątek) o godz. 18:00. Aby podejść do egzaminu wymagana jest zgoda mgr Jacka Kiryło. Zgodę nalezy mieć ze sobą podczas wejścia na egzamin.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur w sprawie oglądania prac

2019-09-16

Szanowni Państwo,

 

dyżury w sprawie oglądania prac z Bankowości (II termin) odbędą się w dniach:

* 19.09.2019 w sali B307 w godz. 17:00 - 18:00

* 26.09.2019 w sali B307 w godz. 17:00 - 18:00

Są to jedyne terminy, kiedy można zobaczyć pracę.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Egzamin termin uzupełniający UWAGA

2019-09-04

Szanowni Państwo,

 

termin uzupełniający z "Systemu finansowego gospodarki" oraz "Polityki pieniężnej" odbędzie się 14 września w godzinach 8:00-9:00 w sali B104. Należy zabrać ze sobą zgodę mgr Jacka Kiryło na egzamin. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć złożoną pracę.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur w sprawie oglądania prac

2019-06-23

Szanowni Państwo,

 

dyżury w sprawie oglądania prac odbędą się w dniach 27 czerwca 2019 o godz. 17:00 oraz 1 lipca o godz. 16:00 w sali B307. Są to ostatnie terminy mojego dyżuru w semestrze letnim. Na kolejne dyżury zapraszam we wrześniu.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

 

 

Egzamin z Bankowości

2019-06-04

Szanowni Państwo,

 

Podział sal na egzamin z Bankowości jest następujący:

12 VI 2019

Godz. 14:00 – 15:00

Aula B DSFIR dzienne K-O

Aula C DSFIR dzienne A-J

B104 DSFIR dzienne P-S

B105 DSFIR dzienne Ś-Ż

Godz. 15:00 – 16:30

Aula B DSFIR wieczorowe + SFG/Polityka pieniężna

Aula C MSM dzienne P-Ż

B104 MSM dzienne K-O

B105 MSM dzienne A-J

23 VI 2019

Godz. 8:00-9:00

Aula B DSFIR zaoczne P-S

Aula C DSFIR zaoczne K-O

B104 DSFIR zaoczne A-J

B105 DSFIR zaoczne Ś-Ż

Godz. 9:00-10:30

Aula B MSM zaoczne gr 1 R-Ż

Aula C MSM zaoczne gr 1 K-P

B104 MSM zaoczne gr 2 A-K

B105 MSM zaoczne gr 1 A-J

Godz. 10:30-11:30

Aula B DSFIR zaoczne spady

Aula C MSM zaoczne L-Ż

B104 MSM zaoczne spady + SFG/Polityka pieniężna

B105 MSM zaoczne spady

 

Pozdrawiam

 

Marian Górski

Egzamin termin uzupełniający UWAGA

2019-03-12

Szanowni Państwo,

 

termin uzupełniający z "Systemu finansowego gospodarki" oraz "Polityki pieniężnej", zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i zaocznych odbędzie się 24 marca w następujących godzinach 20:00-21:00 w Auli B i C.

W terminie uzupełniającym mają prawo tylko i wyłącznie pisać egzamin osoby, które mają zachowany termin z powodu choroby itp. Zgodę mgr Jacka Kiryło należy przynieść ze sobą na egzamin. Osoby, które poprawiły ćwiczenia w drugim terminie i uzyskały ocenę niedostateczną z egzaminu nie mają prawa przystąpić do terminu uzupełniającego.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur w sprawie oglądania prac

2019-03-04

Szanowni Państwo,

 

dyżury w sprawie oglądnia prac z Systemu finansowego gospodarki (sala B307) oraz Polityki pieniężnej (sala B430)odbędą się w dniach:

* 14 marca o godz. 17,

* 21 marca o godz. 17.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Egzamin w sesji poprawkowej

2019-02-14

Szanowni Państwo,

 

Egzamin poprawkowy z "Systemu finansowego gospodarki" oraz "Polityki pieniężnej" odbędzie się 1 marca w następujących godzinach:

godz. 13:30 - 14:30

AULA C - Polityka pieniężna MSFIR dzienne A-N

C105 - Polityka pieniężna MSFIR dzienne W-Ż

B104 - Polityka pieniężna MSFIR dzienne O -U

C107 - SFG DSFIR wieczorowe

B105 - SFG DSFIR dzienne

godz. 14:30 - 15:30

Aula C - SFG DSM dzienne

C105 - SFG DSM wieczorowe

godz. 16:00 - 17:00

B105 - SFG DSM zaoczne A-K

C105 - SFG DSM zaoczne L - Syg

C107 - SFG DSM zaoczne Syg - Ż

B106 - SFG DSFIR zaoczne A-F

godz. 17:00 - 18:00

B106 - SFG DSFIR zaoczne G-K

B105 - SFG DSFIR zaoczne L-P

C107 - SFG DSFIR zaoczne R-T

C105 - SFG DSFIR zaoczne U-Ż

godz. 18:00 - 19:00

B105 - Polityka pieniężna MSFIR zaoczne gr I A-K

B303 - Polityka pieniężna MSFIR zaoczne gr I L - P

C105 - Polityka pieniężna MSFIR zaoczne gr I R-Ż

C107 - Polityka pieniężna MSFIR zaoczne gr II A - Kęp

godz. 19:00 - 20:00

B105 - Polityka pieniężna MSFIR zaoczne gr II Kęp-R

C105 - Polityka pieniężna MSFIR zaoczne gr II S-Ż

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur w sprawie oglądania prac

2019-02-04

Szanowni Państwo,

 

dyżury w związku z oglądaniem prac z "Polityki pieniężnej" odbędą się w pokoju B430, a z "Systemu finansowego gospodarki" w pokoju B307 tylko i wyłącznie w dniach 21 lutego i 28 lutego o godz. 17:00. W innych terminach nie ma możliwości oglądania prac.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

 

 

Termin uzupełniający z Bankowości

2018-10-09

Szanowni Państwo,

 

termin uzupełniający z "Bankowości" dla osób mających zachowany termin i zgodę Kierownika Studiów odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 18:00. Termin nie dotyczy osób mających dwie oceny niedostateczne z przedmiotu w pierwszym i drugim terminie. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć przy sobie zgodę Kierownika Studiów oraz być wpisanym na listę w dziekanacie.

 

Pozdrawiam

 

Marian Górski

Dyżur w sprawie oglądania prac

2018-10-01

Szanowni Państwo,

 

dyżur w sprawie oglądania prac z Bankowości został przeniesiony z 4 na 5 października na godz. 10:30 do sali B307.

Nie ma możliwości oglądania prac w innym terminie. Jest to ostatni dyżur.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur

2018-03-20

Szanowni Państwo,

 

dyżur w związku z oglądaniem prac z terminu poprawkowego z "Systemu finansowego gospodarki" (sala B307) oraz "Polityki pieniężnej" (sala B430) odbędzie się 22 marca oraz 5 kwietnia o godz. 17:00.

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur

2018-02-15

Szanowni Państwo,

 

dyżur w sprawie oglądania prac z "Systemu finansowego gospodarki" (sala B307) oraz "Polityki pieniężnej" odbędzie się w dniach 22.02.2018 oraz 1.03.2018 o godz. 17:00

 

Z poważaniem

 

Marian Górski

Dyżur

2017-10-05

Szanowni Państwo,

 

dyżur w dniu 5.10.2017 został przeniesiony na 6.10.2017 na godz. 12:00 - 13:00 do sali B307.

 

Pozdrawiam

 

Marian Górski

Dyżur

2017-09-06

Szanowni Państwo,

dyżury w sprawie oglądania prac z Bankowości oraz SFG odbywają się w dniach:

* 21.09.2017 w godz. 17:00 - 18:00

* 28.09.2017 w godz. 17:00 - 18:00.

Egzamin poprawkowy

2017-08-07

Szanowni Państwo,

 

egzamin z Bankowości oraz SFG w sesji poprawkowej obdędzie się w dniu 2 września o godz. 10:00 w następujących salach:

 

AULA A MSM zaoczny 
AULA B DSFRIU zaoczne (N - Ż) 
AULA C DSFRIU zaoczne (A - M)
B104 DSFRIU dzienne 
B105 MSM dzienne (Król - Salhan)
B106 MSM dzienne (A - Król) 
C105 DSFRIU wieczorowe 
C106 MSM dzienne (Salhan - Ż) 
C107 MSEM SFG
 
Pozdrawiam
 
Marian Górski

Dyżur

2017-06-16

Dyżury w sprawie oglądania prac z Bankowości oraz SFG odbędą się w sali B307 w następujących dniach:

19.06.2017 w godz. 8:00 - 9:00

22.06.2017 w godz. 17:00 - 18:00

29.06.2017 w godz. 17:00 - 18:00.

 

Z poważaniem 

 

Marian Górski

Egzamin

2017-05-31

Szanowni Państwo,

 

egzamin z SFG i Bankowości w dniu 9 czerwca 2017 odbędzie się w następujących salach:

godz: 17:30-18:30
C107 DSFRIU G - K dzienne (45 osób)
C105 DSFRIU l - P dzienne (42 osoby)
C106 DSFRIU R - U dzienne (40 osób)
B303 DSFRIU W - Ż dzienne (30 osób)
C103 DSFRIU  A - F - dzienne (30 osób)
AULA B - MSM dzienne - A - Król (80 osób)
B104 - MSM dzienne - Król - Smolarek (70 osób)
B106 - MSM dzienne - Smolarek - Ż (40 osób)
B105 - DSFRIU wieczorowe (55 osób)
B304 - MSEM - SFG
 
godz: 18:30 - 19:30
AULA B - DSFRIU zaoczne - A- Koniarczyk (80 osób)
B104 - DSFRIU zaoczne - Koniarczyk - Rogalska (70 osób)
C107 - DSFRIU zaoczne - Rogalska - U (45 osób)
B106 - DSFRIU zaoczne  - W - Ż (22 osoby)
C105 - MSM zaoczne - A-G (48 osób)
C106 - MSM zaoczne - H - Kozieł (42 osoby)
B303 - MSM zaoczne - Kozieł - Marchenko (30 osób)
B304 - MSM zaoczne - Marchenko - Pietrzak (30 osób)
C103 - MSM zaoczne - Pietrzak - Sobczyk (30 osób)

 

godz: 19:30 - 20:30
AULA B - MSM zaoczne - Trojak - Ż (50 osób)
B104 - MSM zaoczne - Sobczyk - Trojak (30 osób)
 
Pozdrawiam
 
Marian Górski

Wyniki z SFG - termin uzupełniający

2017-04-25

Prace z terminu uzupełniajacego z "Systemu finansowego gospodarki" można oglądać w sali B307 w dniu 29.04.2017 o godz. 15:30.

 

Pozdrawiam

 

Marian Górski

Wyniki z SFG i Polityki pieniężnej

2017-03-16

Szanowni Państwo,

 

prace z II terminu egzaminu z "Systemu finansowego gospodarki" oraz "Polityki pieniężnej" można oglądać w dniach 16 oraz 23 marca w godz. 17:00 - 18:00 w pokoju B430 (Polityka pieniężna) oraz B307 (System finansowy gospodarki). Osoby, które mają zachowany termin (tj. dostały zgodę na podchodzenie do terminu uzupełniającego od Prodziekana w związku z chorobą, pracą itp.) mogą pisać egzamin w terminie uzupełniającym w dniu 7 kwietnia o godz. 20:00 (sala B106, C107). Termin uzupełniajacy nie dotyczy osób, które miały ocenę niedostateczną z ćwiczeń w którymkolwiek teminie. Ocena niedostateczna lub brak oceny w stosownym terminie oznacza wykorzystanie szansy na pisanie egzaminu. Należy zgłosić się ze zgodą do stosownego dziekanatu i wpisać się na listę osób piszących egzamin

 

Marian Górski

Polityka Pieniężna i System Finansowy Gospodarki

2017-02-10

Szanowni Państwo,

 

prace z egzaminu z "Systemu fiansowego gospodarki" oraz "Polityki pieniężnej" można oglądać w dniach 23 luty oraz 2 marca w godz. 17:00 - 18:00 w pokoju B430 (Polityka pieniężna) oraz B307 (System finansowy gospodarki).

 

Marian Górski

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników