PL EN RU

prof. dr hab.

Włodzimierz Szpringer

Katedra
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Dyżur
B330 Sem. zimowy 2017/18 - kontakt indywidualny po zgłoszeniu mailowym
Telefon
22/ 55 34 044

Kariera akademicka:

Nazwa instytucji

Uzyskany tytuł/stopień naukowy

Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania - 1979

Magister nauk o zarządzaniu

Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania - 1984

Doktor nauk o zarządzaniu

Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania - 1993

Doktor habilitowany nauk ekonomicz-nych - w zakresie nauk o zarządzaniu

Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania - 1995 - 2001

Profesor nadzwyczajny UW

Szkoła Główna Handlowa

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - 1995 - 2001

Profesor nadzwyczajny SGH

od 2001

od 2012

Profesor zwyczajny

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

 

Znajomość języków obcych: w skali od 1 do 5 (1 - bardzo dobra; 5 - podstawowa)

Język

Czytanie

Mówienie

Pisanie

niemiecki

1

2

1

angielski

2

3

2

rosyjski

2

3

3

 

Członkostwo lub współpraca w organizacjach:

European Association of Law&Economics

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Współpraca:

- Consumer Finance Network (European Credit Research Institute, CEPS, Brussels)

- European Consumer Debt Network

- European Coalition for Responsible Credit

- European Social Inclusion Network,

- European Network for Better Regulation (1.01.2006 - 31.12.2007)

(VI Framework Programme of the EU, Centre for European Policy Studies, Brussels)

Obecnie zajmowane stanowisko: profesor zwyczajny (SGH), kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

profesor nadzwyczajny (UW)

Liczba lat pracy w obecnej firmie: SGH - od 1994r. UW - od 1984r.

Główne kompetencje :

nauczyciel akademicki, wykładowca, autor, współautor oraz redaktor prac naukowo-badawczych

Obszary badawcze oraz dydaktyka:

- ocena skutków regulacji i ekonomiczna analiza prawa

- bankowość i prawo bankowe,

- polityka i prawo konkurencji,

- zastosowania Internetu w Nowej Gospodarce, nowoczesne technologie, prawo e-biznesu,

- własność intelektualna i przemysłowa w gospodarce opartej na wiedzy,

Doświadczenia: (wybór)

Kraj

Tytuł, miejsce, data

Niemcy, Szwajcaria

Wielokrotnie stypendia badawcze DAAD (Berlin, Bonn, Augsburg, Tübingen, Konstanz), wykłady w ramach programu Schwerpunkt Polen (Mainz) - 2004

wykłady w ramach TSM Erasmus (Osnabrück, Berlin, Bazylea) European Summer Academy, Gustav Stresemann Institut e.v. Bonn (Niemcy) 28.VIII.-6.IX.2009

Stypendium naukowe DAAD, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy) 1.VII.-30.IX.2008

Stypendium naukowe DAAD, Uniwersytet w Bambergu (Niemcy) 1.VII.-30.IX.2005

Stypendium naukowe Friedrich Ebert Stiftung, 1.VII.-30.IX.2003

Członek Expert Group Customer Mobility in Relation to Bank Accounts 2006/2007

DG Internal Market&Services, Bruksela (Belgia) 2006/2007

Visiting professor Uniwersytet Mainz 2008

stypendium Erasmus (Teaching Staff Mobility Programme - Szkoła Główna Handlowa, wykład nt. "Consumer Protection on the Market for Consumer Credit in Poland - Do Near-Banks Enter the "Second Market" - similar to the British Model?" 20-22.VI.2007, Berlin School of Economics

stypendium Erasmus (Teaching Staff Mobility Programme - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania) 1-5.IV.2008 Uniwersytet w Bazylei (Szwajcaria), wykład nt. „Consumer Credit in Poland: Regulation -Market - Consumer Financial Capability"

stypendium Erasmus (Teaching Staff Mobility Programme - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania) 26-30.VI..2006 Uniwersytet w Osnabrück (Niemcy)

Austria, Belgia, Słowacja, Portugalia

wielokrotnie wymiana naukowa na podstawie umowy dwustronnej (Graz)

wielokrotnie seminaria European Consumer Debt Network - FES Project i Standard Budgets - ASB Schuldnerberatungen GmbH i DG Employment, Equal Opportunities, Social Inclusion (Wiedeń) - referat: „Consumer Bankruptcy - European and World Experiences"

Expert Group "Customer Mobility in Relation to Bank Accounts" European Commission, DG Internal Market&Services (2006-2007)

Seminaria Consumer Finance Network (European Credit Research Institute) - referaty: "Consumer Financial Capability. Institutional Perspective" 2005 (I ECRI Seminar on Consumer Financial Capability, Brussels, 2006)

Seminaria European Network for Better Regulation (VI Framework Programme of the EU, Centre for European Policy Studies) - referaty:

"Regulatory Impact Assessment in Poland" 2006 ENBR Seminar on RIA at the Erasmus University Rotterdam, 2006,

Regulatory Impact Assessment of the Consumer Credit Directive" ENBR Seminar Bratislava, 2007,

"Regulatory Process and RIA" ENBR Seminar in Lisbon, 2007

Wielka Brytania

Wymiana w ramach TEMPUS - University of Strathclyde In Glasgow

Dania

Wymiana w ramach TEMPUS Copenhagen Business School - 2001

Belgia,

Wielka Brytania

Seminaria European Coalition for Responsible Credit - Institute for Financial Services Hamburg (Brussels, London)

 

Doświadczenie zawodowe

data od - do

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis

Od 1984

Warszawa

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania - jw. (obecnie - II miejsce pracy)

profesor

Badania i dydaktyka

Od 1994

Warszawa

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - jw. (obecnie - I miejsce pracy)

profesor

Badania i dydaktyka

 

Przynależność do organizacji naukowych lub współpraca w ramach sieci naukowych;

 1. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
 2. Consumer Finance Network (European Credit Research Institute)
 3. European Consumer Debt Network
 4. European Coalition for Responsible Credit
 5. European Network for Better Regulation

(VI Framework Programme of the EU, Centre for European Policy Studies, Brussels) w latach:2007-2009

 1. członek Rady Konsultacyjnej PESEL II MSWiA w latach 2007-2008.
 2. członek Expert Group "Customer Mobility in Relation to Bank Accounts" European Commission, DG Internal Market & Services -2006/2007
 3. członek Rady Naukowej Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego www.ikar.wz.uw.edu.pl

Dodatkowe informacje - nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego za książkę: Europejskie regulacje bankowe TWIGGER, Warszawa, 1997
 2. Nagroda Indywidualna Dziekana Wydziału Zarządzania UW za działalność naukową, Warszawa, 1996
 3. Nagroda Indywidualna I stopnia JM Rektora SGH za książkę: Demonopolizacja i rozwój konkurencji Monografie i Opracowania IFGN SGH ,Nr. 30 (415)/1995
 4. Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za książkę: Zarządzanie wartością firmy(A. Herman, A. Szablewski red.), Warszawa, POLTEXT, 1999
 5. Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora SGH za książkę: Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu OW SGH, Warszawa, 2008
 6. Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora SGH za książkę: Eurobiznes (M. Mowakowski red.), OW SGH, Warszawa, 2008
 7. Wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną r. akad. 2008/2009 w kategorii Finanse i Bankowość za książkę: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe (P. Masiukiewicz red.), OW SGH, Warszawa, 2009 (Targi Wydawnictw Ekonomicznych)
 8. Wyróżnienie Medalem XX-Lecia Związku Banków Polskich, 6.02.2012
 9. Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora SGH za książkę: Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej Wolters Kluwer, Warszawa, 2011,
 10. Medal Kopernika ZBP za zasługi dla bankowości 2016
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników