PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Marketing Produktów Farmaceutycznych

Odwiedź witrynę studiów

 

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji i umiejętności osób odpowiedzialnych za decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.

 

Sylwetka kandydata

Menedżerowie i pracownicy działów marketingu, sprzedaży i medycznych w firmach farmaceutycznych lub też osoby planujące karierę zawodową w wymienionych działach.

 

Sylwetka absolwenta
Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają następujące umiejętności: identyfikowania oraz interpretowania szans i możliwości rynkowych na rynku produktów farmaceutycznych, programowania działań marketingowych produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem ich specyfiki, projektowania działań marketingowych na podstawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej, kierowania pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, prowadzenia negocjacji i współpracowania z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, apteki, szpitale, hurtownie, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia), posługiwania się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Ponadto absolwent jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem zawodu menedżera.

Absolwent studiów:

 • potrafi identyfikować oraz interpretować szanse i możliwości rynkowe na rynku produktów farmaceutycznych
 • umie programować działania marketingowe produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem ich specyfiki
 • potrafi projektować działania marketingowe na podstawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej i zaprojektować kampanię promocyjną
 • umie zastosować różnorodne techniki sprzedażowe, sporządzić budżet marketingowy, zaplanować politykę cenową dla firmy
 • wie jakie decyzje należy podjąć w obszarze zarządzania marką
 • potrafi zaprojektować działania dystrybucyjne na rynku, na którym funkcjonuje
 • umie kierować pracą zespołów ludzkich (w pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych
 • zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potrafi wymienić czynniki zwiększające i ograniczające jej skuteczność
 • zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole
 • potrafi prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia)
 • umie posługiwać się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceutycznego
 • potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych, i dokonać analizy i wyboru optymalnych z finansowego punktu widzenia przedsięwzięć inwestycyjnych
 • posiada większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej przez wykorzystanie omawianych przykładów empirycznych
 • jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem zawodu menedżera
 • umie zdefiniować cele i wymagania w planie marketingowym, stworzyć harmonogramy i kosztorysy działań zaplanowanych w planie marketingowym
 • potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji planu marketingowego
 • umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz
 • posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego oraz współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu planu marketingowego
 • potrafi tworzyć zaawansowane i szczegółowe harmonogramy wykonawcze
 • posiada umiejętności analityczne dotyczące otoczenia firmy i syntezy danych pochodzących z różnych źródeł oraz umie wykorzystać środki elektroniczne do prowadzonych analiz
 • bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych problemów planowania marketingowego, ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów marketingu, potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej, współpracować ze zintegrowaną grupą, otwartą na dyskusję i analizę doświadczeń
 • posiada otwartość na krytykę, dyskutowanie pomysłów indywidualnych i grupowych, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów
 • posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i inne


 

Kierownik studiów

dr Monika Skorek

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek od godz. 13.45

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 153 E-mail: skorek@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników