PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Zarządzanie Zaoczne Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży

Celem Studiów jest uzyskanie przez uczestników pogłębionej, zgodnej z najnowszymi światowymi i europejskimi trendami wiedzy na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży, biurem obsługi klienta bądź inaczej zdefiniowanym zespołem sprzedawców. Zadaniem nadrzędnym jest przedstawienie istoty i składowych procesu zarządzania personelem sprzedażowym oraz identyfikacja i omówienie czynników wpływających na skuteczność i efektywność sprzedaży w firmie oraz produktywność jej służb sprzedażowych.

 

Ponadto uczestnicy zyskają sposobność poznania najnowszych trendów w zakresie motywowania i wynagradzania sprzedawców firmy oraz sposobów zwiększania ich produktywności poprzez wspomaganie procesów sprzedaży. Dodatkowo wysoki priorytet został przyznany procesie edukacyjnym problematyce utrzymanie wysokich standardów etycznych w działalności pracowników sprzedaży.

Sylwetka kandydata
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla kierowników działów sprzedaży, biur handlowych i centrów obsługi klienta oraz osób pełniących w firmach oraz organizacjach niedochodowych funkcje specjalistów ds. sprzedaży, obsługi klienta bądź tzw. product lub account menedżerów, jak również osób aspirujących do obsady w najbliższej przyszłości jakichkolwiek stanowisk menedżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach obsługi klienta.
Studia niniejsze w szczególny sposób rekomendowane są dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, pracujących na stanowiskach kierowniczych, związanych z zarządzaniem personelem sprzedażowym firmy, bądź pracujących na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem sprzedażą lub obsługą klienta.


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyska możliwość zrozumienia roli oraz poznania specyfiki zadań  menedżera sprzedaży w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo firmie.


Po ukończeniu studiów słuchacz:

 • zrozumie rolę menedżera sprzedaży w zorientowanej rynkowo firmie oraz pozna zasady zarządzania nowoczesnymi organizacjami sprzedażowymi
 • opanuje najważniejsze składowe teorii konkurencji pozwalające na samodzielną identyfikację źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji sprzedażowych oraz diagnozę stanu aktualnej i potencjalnej konkurencji
 • pozna metody i techniki pozwalające na analizę możliwości sprzedażowych organizacji, budowę wygrywających strategii sprzedaży z uwzględnieniem warunków poszczególnych branży i rynków oraz racjonalną organizację procesu sprzedażowego
 • pozyska kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerskich w tym opanuje elementy teorii decyzji oraz podstawy prawa pracy oraz prawa cywilnego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań zawodowych
 • zdobędzie informację niezbędne do rozwiązywania specjalnych problemów organizacji sprzedażowych takich jak zarządzanie organizacją sprzedażową w okresie turbulencji rynkowych, związanych z wypaleniem zawodowym i fluktuacją sprzedawców
 • będzie potrafił zidentyfikować oraz rozwiązywać problemy i dylematy etyczne występujące w zespołach sprzedażowych, niepowodzenia sprzedawców i organizacji sprzedażowych


Absolwent opanuje następujące umiejętności:

 • wyznaczanie celów i zadań sprzedażowych
 • opracowywanie strategii i planów sprzedaży
 • zastosowanie technik pozyskiwania sprzedawców
 • opanowanie umiejętności adaptacji sprzedawców do organizacji
 • wykorzystanie narzędzi motywowania i wynagradzania sprzedawców
 • poznanie wybranych metod komunikowania zadań sprzedażowych
 • stosowanie technik kontroli i oceny zespołów sprzedażowych
 • umiejętność diagnozowania zespołów sprzedażowych

Ponadto uczestnik studiów opanuje szereg ważnych kompetencji społecznych przydatnych w pracy menedżera zespołu sprzedawców.

Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Cybulski

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - poniedziałek 15.00 - 17.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 023 E-mail: kcybulski@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników