PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Głównym celem studiów jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy w zakresie zaawansowanego zarządzania projektami informatycznymi osobom pracującym na stanowiskach szczebla kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy najbardziej popularnych metodyk projektowania jak: PMI, IPMA, Prince 2.


Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by podstawy teoretyczne z obszaru zarządzania projektami informatycznymi zostały uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. Realizacja tego założenia jest zapewniona poprzez zaangażowanie kadry naukowej Wydziału Zarządzania UW oraz zewnętrznych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie praktyczne przy wdrożeniach systemów informatycznych w takich sektorach jak bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny czy usługowy.

 

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do: menedżerów projektów, chcących uzyskać dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów informatycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycznych, specjalistów zaangażowanych we wdrażanie systemów informatycznych.Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania takie jak między innymi hurtownie danych.


Absolwent studiów:

 • zna terminologię używaną w obszarze zarządzania projektami informatycznymi
 • ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania projektami w naukach o zarządzaniu
 • ma podstawową wiedzę o rodzajach strategii wdrożeniowych w dziedzinie projektów informatycznych
 • zna podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych
 • ma elementarną wiedzę o charakterystyce systemów informatycznych oraz sposobach ich selekcji w projekcie informatycznym
 • zna bariery wdrożeniowe systemów informatycznych oraz sposoby ich przezwyciężania
 • ma elementarną wiedzę o kryteriach doboru metodyki do projektu
 • potrafi zastosować podstawowe narzędzia do zarządzania inicjatywami oraz wymaganiami w projekcie
 • potrafi posługiwać się zasadami zarządzania jakością w procesie wytwarzania oprogramowania w oparciu o plany testowania oprogramowania
 • posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów i sugestii w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych metodyk projektowych
 • potrafi samodzielnie analizować bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz potrafi wskazać sposoby minimalizacji ryzyka w projekcie
 • potrafi posługiwać się zasadami zarządzania zespołem projektowym przy wdrażaniu oprogramowania
 • potrafi dokonać oceny skuteczności wdrożenia systemu informatycznego
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie jej znaczenie dla kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego kształcenia
 • docenia znaczenie nauk o zarządzaniu i odnosi zdobytą wiedzę do wydarzeń społeczno-gospodarczych i zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie
 • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań projakościowych w życiu zawodowym dla kształtowania innowacyjnej oraz konkurencyjnej gospodarki

Kierownik studiów

dr Oskar Szumski

Dyżury

Sem. zimowy 2019/20 - środa 17.15 - 18.45

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 129 E-mail: oskar.szumski@uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników