Korzystanie z sieci “wz-hotspot”

Na terenie Wydziału Zarządzania UW istnieje sieć bezprzewodowa WiFi o nazwie “wz-hotspot” dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystanie z sieci WiFi: https://wz-hotspot-info.wz.uw.edu.pl/pl/