https://enauka.wz.uw.edu.pl/

Przeprowadzanie zdalnych testów

Platforma e-learningowa eNauka umożliwia przeprowadzanie zdalnych testów. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, w której znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań.

Skrócona instrukcja portalu eNauka,w tym tworzenie testów (wersja 1.2 – aktualizacja 27 maja).

enauka-instrukcja-v1.2.pdf

Zamieszczanie nagranych filmów

Portal eNauka umożliwia zamieszczanie filmów (np. nagrań z wykładów lub przygotowanych filmów dydaktycznych). Należy umieszczać je jako moduł typu „Plik” – platforma rozpozna, że jest to film i wyświetli go prawidłowo w przeglądarce. Plik z nagraniem nie może mieć więcej niż 500 MB.

Zakładanie nowych kursów

Administratorem portalu eNauka jest Ośrodek Komputerowy. Tym samym prośbę o założenie nowego kursu należy przesłać do nas drogą mailową, wskazując nazwę kursu oraz kod przedmiotu (o ile kurs jest odpowiednikiem konkretnego przedmiotu). Po założeniu kursu, pracownikowi (który prosił o nowy kurs) przyznawane są pełne uprawnienia (włącznie z możliwością zmiany nazwy kursu).

Korzystanie z portalu eNauka

eNauka to platforma e-learningowa, którą Wydział Zarządzania UW od wielu lat dysponuje. Może ona posłużyć wsparciu zajęć dydaktycznych poprzez zamieszczanie materiałów, uruchamianie kursów, a także przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju testów sprawdzających wiedzę. Do serwisu należy logować się swoim loginem i hasłem, obowiązującym w sieci WZUW (identyczne jak dla komputerów na terenie WZ).

Prowadzenie kursów e-learningowych

Skuteczne wykorzystanie platformy e-learningowej wymaga samodzielnego zapoznania się z
systemem Moodle 2.9, w oparciu o który zbudowana jest platforma e-learningowa.