https://vdi.wz.uw.edu.pl/

Wirtualne laboratoria komputerowe

E-usługa „Wirtualne laboratoria” działa w oparciu o technologię Infrastruktury wirtualnych stacji komputerowych – ang. Virtual Desktop Infrastructure (w skrócie VDI). Istotą tej technologii jest zastąpienie tradycyjnej stacji komputerowej przez jej obraz dostępny na serwerze. VDI dostarcza szeroko rozumianych usług przetwarzania danych w sposób dużo bardziej elastyczny, pewny, wydajny i ekonomiczny niż można to uczynić za pośrednictwem tradycyjnych stacji komputerowych. Użytkownik może skorzystać z wirtualnego komputera nie tylko w siedzibie firmy, ale z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem sieci Internet. Połączenie z wirtualnym desktopem można zrealizować za pomocą dowolnego urządzenia dostępowego jak komputer stacjonarny, notebook, tablet czy smartfon, pracującego pod dowolnym systemem operacyjnym z zainstalowanym klientem VDI lub wyposażonym w przeglądarkę internetową. Samo urządzenie jak i łącze internetowe może się charakteryzować przeciętnymi (wręcz słabymi) parametrami wydajnościowymi. Szybkość przetwarzania danych w tym przypadku nie zależy od wydajności urządzenia dostępowego, a od mocy wirtualnego komputera. Urządzenie dostępowe oraz łącze internetowe muszą sobie jedynie radzić z przetwarzaniem obrazu przekazywanego z serwera, na którym osadzono wirtualną maszynę.

Korzyści dla użytkownika płynące z zastosowania technologii VDI to między innymi:

  • nieograniczony czasowo ani miejscem dostęp do oprogramowania Wydziału Zarządzania UW,
  • możliwość korzystania z uprawnień do korzystania z serwisów i portali internetowych przyznanych dla komputerów w lokalizacji Wydziału/Uniwersytetu (adresów IP) znajdując się poza tą lokalizacją,
  • możliwość uzyskania wysokiej wydajności pracy aplikacji – nieosiągalnej na komputerach domowych

Łącząc się z komputerem „Wirtualnego laboratorium” możesz się poczuć jakbyś siedział przy komputerze w fizycznym, tradycyjnym laboratorium komputerowym Wydziału Zarządzania.

Kto może korzystać?

W chwili obecnej usługa jest dostępna dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania UW. W niedalekiej przyszłości przewidujemy udostępnienie usługi dla pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak można korzystać?