Zapraszamy do udziału w konkursie skierowanym do osób posiadających osiągnięcia naukowe w postaci publikacji naukowych lub zakończonych badań naukowych w obszarze ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu lub mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 35 roku życia.

Harmonogram:

24.07.2023 r. – ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

18.09.2023 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

październik 2023 r. – ogłoszenie wyników

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma tytuł „Klimatycznego Człowieka Roku” i nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych.

Wnioski konkursowe można składać do 18 września 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimatyczny.czlowiek.roku@klimat.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimatyczny-czlowiek-roku-2023