The Research Office plays a central role in the promotion of high-quality research outcomes within the system. It is an administrative unit under the authority of the Vice-Dean for Research, Dr. hab. Marcin Żemigała, prof. UW. The Research Section prepares and supports the Faculty in terms of evaluation, provides assistance in the application and implementation of projects financed by national or international funds by the faculty staff. Its main tasks include:

 • assisting in the preparation of agreements (and attachments) for the implementation of research projects (Ministry of Education and Science, National Science Centre, National Centre for Research and Development, and commissioned research), as well as collaborating on the development of research schedules and budgets.
 • maintaining a record of research work in a way that allows for the analysis of incurred costs.
 • providing comprehensive administrative and financial support.
 • settling the costs of research.
 • informing researchers about how much of their allocated funds have already been utilized.
 • keeping records of funds allocated for scientific purposes.
 • collaborating on annual reports and summary reports of research.
 • preparing an annex to the research activity balance.
 • administrative activities related to employees’ trips to conferences, symposia, seminars, scholarships, inquiries, etc.
 • preparing data for reports on research and staff training (for institutions such as universities, the Ministry of Education and Science, or the Statistical Office).


Contact:

Research Office

Room: B306


Research Service Office of the University of Warsaw

http://bob.uw.edu.pl/

 
Important links:

 
Publications:

Projects of NCN

Project list

 • Title: Wpływ otoczenia regulacyjnego na efektywność transmisji impulsu monetarnego poprzez kanał kredytowy
  Project manager: dr Filip Świtała
  Contract No.:  2016/23/D/HS4/02987
  Grant implementation period:  25.07.2017-24.07.2021
 • Title: Badania replikacyjne w naukach o zarządzaniu
  Project manager: prof. dr hab. Przemysław Hensel
  Contract No.: 2018/31/B/HS4/00390
  Grant implementation period: 22.07.2019 -21.12.2021
   
 • Title: Wpływ wielozadaniowości, presji czasowej i przeciążenia poznawczego na psychofizjologiczne koszty oraz wyniki pracy
  Project manager: mgr Krzysztof Nowak
  Contract No.:  2017/25/B/HS4/02137
  Grant implementation period: 24.01.2018-23.06.2021
 • Title: Recenzowanie w czasach zalewu (overflow), konsekwencje dla zarządzania środkami na badania naukowe
  Project manager: mgr Katarzyna Kowalczyk
  Contract No.: 2016/21/N/HS4/00528
  Grant implementation period: 06.04.2017-05.04.2021
 • Title: Wpływ konkurencji w sektorze bankowym na skuteczność antycyklicznej polityki makro ostrożnościowej
  Project manager: dr hab. Małgorzata Olszak
  Contract No.:  2016/23/B/HS4/02230
  Grant implementation period: 11.07.2017-10.07.2021
 • Title: Legitymizacja korporacji międzynarodowej: polityczne i społeczne strategie polskich firm w Afryce Subsaharyjskiej
  Project manager: dr Aleksandra Wąsowska
  Contract No.: 2018/29/B/HS4/02844
  Grant implementation period:  15.01.2019 – 14.01.2022
 • Title: Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE
  Project manager: dr hab. Maciej Bernatt
  Contract No.:  2018/31/B/HS5/01192
  Grant implementation period:  31.10.2019 – 30.10.2022
 • Title: Charakterystyka, warunki i zakres przedsiębiorczości uchodźców na przykładzie Szwecji
  Project manager:mgr Nina Łazarczyk-Bilal
  Contract No.: 2018/31/N/HS4/02534
  Grant implementation period:  12.07.2019 – 11.07.2021
 • Title: Strategizowanie rad i komitety strategii: praktyka, praktycy i praxis
  Project manager: mgr Małgorzata Kuczara
  Contract No.:  2018/27/N/HS4/02921
  Grant implementation period:  04.09.2018-03.09.2021
 • Title: Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych
  Project manager: dr hab. Piotr Makowski
  Contract No.:  2018/29/B/HS4/01824 
  Grant implementation period:  03.04.2019-31.03.2022
 • Title: Redystrybucyjne skutki kryzysów finansowych i dofinansowania banków
  Project manager: dr Piotr Żoch
  Contract No.:  2019/35/N/HS4/02189
  Grant implementation period:  03.07.2020-02.07.2023
 • Title: Determinanty wpływu polityki makroostrożnościowej na wyniki działalności banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym
  Project manager: dr hab. Małgorzata Olszak
  Contract No.:  2019/35/B/HS4/02471
  Grant implementation period:  14.07.2020-13.07.2024
 • Title: Równość w realizacji aspiracji
  Project manager: prof. dr hab. Joanna Tyrowicz
  Contract No.:  2019/34/H/HS4/00481
  Grant implementation period:  02.10.2020-01.10.2023
 • Title: Normy społeczne i zachowania ekonomiczne: Analiza przyczynowości na przykładzie
  aktywności kobiet na rynku pracy
  Project manager: mgr Mudassira Sarfraz
  Contract No.:  2020/37/N/HS4/02379
  Grant implementation period:  15.01.2021-14.01.2024
 • Title: Przywództwo promujące zdrowie: Uwarunkowania, praktyka, skutki
  Project manager: dr Julita Majczyk
  Contract No.: 2022/47/D/HS4/02208
  Grant implementation period: 27.06.2023 -26.06.2025

Selected, completed projects

 • Title: Dostępność transportu publicznego a ceny okolicznych nieruchomości: analiza I linii Metra Warszawskiego
  Project manager: mgr Marcin Torzewski
  Contract No.:  2016/21/N/HS4/00080
  Grant implementation period:  04.04.2017-03.01.2021
 • Title: Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa
  Project manager: dr hab. Krzysztof Walczak
  Contract No.:  UMO – 2017/25/B/HS5/00940
  Grant implementation period:  25.01.2018-24.01.2021
 • Title: Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej: archiwum historii mówionej. Przeprowadzenie wywiadów pilotażowych
  Project manager: dr Aleksandra Wąsowska
  Contract No.:  2018/02/X/HS4/02559
  Grant implementation period:  14.02.2019-13.02.2020
 • Title: Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce
  Project manager: prof. dr hab. Beata Glinka
  Contract No.: 2016/21/B/HS4/00767
  Grant implementation period:  14.04.2017 -13.10.2020
 • Title: Managing human talent in coworking environments  
  Source of financing: Fundusz Wyszehradzki
  Manager of the Polish part of the project: dr Marzena Starnawska
  Implementation period:  01.10.2019-14.10.2020