• Polski
  • English

Description 

Program: Management
Bachelor’s Degree, part-time

General Academic Profile
Field: Social Sciences
Disciplines: Management and Quality Sciences, Economics and Finance, Legal Sciences
Leading Discipline: Management and Quality Sciences Specializations

Specializations 

Small business management

Corporate management

Management in the e-economy

Management in the public sector

Możliwości zatrudnienia 

A graduate of this program will be able to pursue employment in:

  • Industrial and service enterprises,
  • State administration,
  • Local government administration,
  • Non-profit organizations.

Potential job positions include: analyst, specialist, senior specialist, middle-level manager, etc. A solid preparation in management sciences serves as a foundation and a convenient starting point for personal development and professional advancement. This advancement requires not only professional experience but also further education, such as pursuing a master’s degree, postgraduate studies, or specialized courses.

Tuition Fees 

Useful links regarding potential fees can be found here.

Program 

Study program for students starting in the academic year 2024/25

Study program for students starting in the academic year 2023/24

Study program for students starting in the academic year 2022/23

Study program for students starting in the academic year 2021/22

Study program for students starting in the academic year 2020/21

Study program for students starting in the academic year 2019/20

Study program for students starting in the academic year 2018/19

Announcements

Information about language courses received from the School of Foreign Languages

Students participating in language classes in the winter semester they should register for the summer semester on their own.

If a student no longer has tokens, should pay the fee for the next semester of language classes.

Students who decide not to attend for important reasons for classes in the summer semester, they will be able to deregister (only from the summer semester!) by:

26/01-30/01/2024

and re-register or re-register for classes with available places

and register for new e-lecture groups for the summer semester on the following dates:

01/02-19/02/2024
23/02-27/02/2024 2nd round (corrections)

Registration always starts at 9:00 p.m. and ends at 23:59.

All new students must register INDEPENDENTLY for foreign language courses via the USOS system – token registration: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

Students are asked to carefully read the instructions for registering for language courses available on the registration pages; instructions on the website of the Foreign Language Teaching Center of the University of Warsaw: https://szjo.uw.edu.pl/?page_id=3679

Data in the registration system are refreshed periodically and therefore a delayed flow of information, e.g. results of placement tests, should be taken into account. Students who have not yet taken the placement test and will be registering for language courses in the summer semester for the first time should take the placement test, which is available from January 8 to February 25, 2024 at: https://kampus.come.uw .edu.pl/course/index.php?categoryid=28

You only need to take the test once during your studies, but failure to do so will prevent you from registering for a foreign language course. Migration of the placement test result takes up to 2 days – only after this date will it be possible to register for a foreign language course.

The results of placement tests are intended to help in choosing a language course. However, it is the student himself who decides on the final choice of level. The results of the placement test are not binding. Registration includes taking a placement test, but the test result does not limit the possibility of enrolling in a selected language course. A student can enroll in a selected group, even if it has a different level than the result obtained in the placement test.

Group level markings refer to the target level, i.e. the level achieved after completing the course.

Students who are not registered for language courses at USOS will not be able to receive a grade for the course. This is due to the lack of the name of the unregistered student in the USOS protocol.

Part-time students have the opportunity to take advantage not only of groups dedicated to them, but also of other “token” language classes at the University of Warsaw, if they are able to participate in classes that take place during the week and not on weekends. Part-time students can take full advantage of the full range of language courses, and, just like every UW student, they have 240 language course tokens at their disposal.

In the case of e-lectures, a student can only participate in a course at each level once!

In case of problems with registration, students can use the help of the Student Affairs Office of the School of Foreign Languages ​​of the University of Warsaw (student.szjo@uw.edu.pl) or the Office of Didactic Innovation of the University of Warsaw (jezyki.koordynator@uw.edu.pl).

Public sector economics - pass

Information about passing the seminar by prof. J. Żyżyński

Public sector economics – oral assessment – February 2, 2024 room B 323

– full-time, part-time evening studies DSM and DSZFiR – hours 14.00-18.00
– DSZFiR part-time studies – hours 16.00-18.00

Pass in Intellectual Property Protection

Information here

Examination session winter 2023/24 UPDATE 15/02/2024

HERE

Registration for groups for the summer semester 2023/24

We would like to inform you about registration for groups for the summer semester 2023/24.

HERE

Dean's office work - November 2-03, 2023

We would like to inform you that on November 2-03, 2023, the dean’s office will be closed due to the announced rector’s days on this date.

On Saturday, November 4, 2023, the dean’s office will be open according to the information on the WZ UW website.

Registration for optional lectures

Attention students of the third year of part-time studies.

Registration for ELECTIVE LECTURES

______________________________

Registration - compensation groups 2023/24

UWAGA STUDENCI !!!

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które powtarzają poniższe przedmioty. Osoby, które nie zarejestrują się  na zajęcia wyrównawcze nie będą mogły w nich uczestniczyć.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA -zajęcia zdalne dla III roku DSM

MIKROEKONOMIA W BIZNESIE  – zajęcia zdalne

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCIzajęcia zdalne  dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

MATEMATYKA W BIZNESIE –  zajęcia zdalne

METODY STATYSTYCZNE i PROBABILISTYCZNE – zajęcia zdalne

STATYSTYKA W BIZNESIE – zajęcia zdalne

BANKOWOŚĆ – zajęcia zdalne

Macroeconomics in business - exam

Dnia 8.10.2023 o godz. 17.00, sala B104 odbędzie się termin z przedmiotu Makroekonomia w biznesie – egzamin. Do egzaminu mogą podejść TYLKO te osoby, które nie pisały w I lub II terminie i mają go zachowany. Na egzamin należy przyjść z wydrukowaną zgodą na zachowanie terminu.

REGISTRATION FOR CONDITIONS / REPEATS / RETIREMENTS for the winter semester 23/24 - part-time and evening classes, 1st degree

Jeżeli powtarzasz przedmiot, sprawdź w jaki sposób się na niego zapisać.

– INFORMACJA-

For students starting their studies in 2023/2024

Ważne informacje dla studentów rozpoczynających studia

w r.a. 2023/2024 znajdują się TUTAJ.

_________________________________

Registration for foreign language courses for the 2nd and 3rd year of part-time studies

REJESTRACJA NA LEKTORATY na r.a. 23/24 dla studentów studiów zaocznych II i III roku:

I tura: 19.09.2023-15.10.2023
II tura: 19.10.2023-23.10.2023

Dziekanat przypomina, iż dany poziom lektoratu, można realizować tylko jeden raz.

 

WYBÓR FORMY RATALNEJ na r.a. 2023/24

Szanowni Państwo

w dniach 19-23.09.2023 r. studenci II-go i III-go roku studiów licencjackich zaocznych i wieczorowych oraz II-go roku studiów magisterskich zaocznych będą zobowiązani w systemie USOS w zakładce płatności FK samodzielnie wybrać plan ratalny na ra 2023/24. Po tym terminie studentowi, który nie wybierze formy ratalnej, system automatycznie przydzieli płatność w dwóch ratach.

Jeżeli logując się do systemu nie mają Państwo możliwości wybrania formy ratalnej lub wybór nie jest zgodny z opłatą, którą należy uregulować, proszę skontaktować się mailowo z dziekanatem.

Termin opłaty pierwszej raty upływa w dniu 9.10.2023 r.

SESJA EGZ. LETNIA-2022/23- POPRAWKOWA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA-2022/23

PRZYPOMINA SIĘ STUDENTOM O KONIECZNOŚCI PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW POD ETAP STUDIÓW.

___________________

 

UZNANIE PRZEDMIOTÓW

Dziekanat przypomina, że osoby, które chcą uznać sobie  przedmiot zaliczony na  innym kierunku lub innej Uczelni jako równoważny wobec przedmiotu/ów z programu studiów Wydziału Zarządzania UW, zgodnie z Uchwałą nr 1/11/2020 Rady Dydaktycznej WZUW, mogą to zrobić maksymalnie do końca  trzeciego tygodnia, rozpoczętego semestru,  nowego roku akademickiego.  To samo dotyczy studentów którzy chcą przepisać sobie ocenę z  wcześniej zaliczonych ćwiczeń/konwersatoriów itp.

Szczegóły: Przedmioty_rownoważne-Uchwała_RD_WZ_UW

Zmiana formy studiów na r.a 23/24

Przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku akademickiego), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 6.09.2023 r. (środa).

Podanie powinno zostać przesłane przez system USOSweb.

Szczegóły:2020-05-13_uchwala_w_sprawie_zmiany_formy_odbywania_studiow2

Zakończenie r.a. 2022/23

Ważne informacje dla osób, które nie zaliczyły przedmiotu lub przedmiotów w r.a. 2022/23 wymaganych w programie studiów z I, II, III roku studiów.

Okres rozliczenia studiów upływa 17 września 2023- do tego czasu należy złożyć podanie aby, Władze Dziekańskie  miały czas na jego rozpatrzenie.

 

OGUNY dla ostatniego rocznika

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się oferta na przedmioty typu OG proponowane przez Wydział. Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku, którym brakuje pkt ECTS do uzyskania absolutorium i obrony pracy dyplomowej. Rejestracja rozpoczyna się 11 czerwca br.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r oraz 18-21 września 2023 r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14 czerwca lub 8 września 2023 r. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Procedura

………………………………………

– Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

————————————-

– WZÓR dwóch pierwszych stron-

-Upoważnienie do odbioru dyplomu i innych dok.

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

---WZORY PODAŃ---tylko dla st.licencjackich

KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZYCH WZORÓW, PAMIĘTAJ O USUNIĘCIU TEKSTU, KTÓRY NIE POWINIEN SIĘ ZNALEŹĆ W PODANIU np. WZÓR PODANIA  itp.

++++REGULAMIN STUDIOWANIA na UW++++

++++++++++++++++++++++++++++

– WNIOSEK- zbilansowanie pkt ECTS z nadwyżki OG na poczet egzaminu językowego (student musi mieć zaliczone 4 semestry lektoratu w tym jeden na poziomie minimum B2 oraz posiadać nadwyżkę pkt ECTS z przedmiotów typu OG

Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: inne ;

————————————————————

– WNIOSEK- warunkowy wpis na kolejny etap/rok – Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: warunkowy wpis…;

____________________________________________

-WNIOSKE- powtarzanie etapu studiów – Tekst przekopiuj do podania w USOS

____________________________________________

– WNIOSEK- wznowienie studiów na dokończenie pisania pracy dyplomowej – wniosek ten musi być podpisany przez wznawiającego i można go złożyć tylko w formie tradycyjnej na WZ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

____________________________________________

– Oświadczenie o rezygnacji ze studiów – ośwadczenie musi posiadać oryginalny podpis  rezygnującego

III rok- wdw + kon.English r.a.22/23

Rejestracja na obowiązkowe zajęcia dla III roku studiów zaocznych na semestr letni.

wykład do wyboru od 10.02.2023 g. 21.00– student wybiera jeden wykład z oferty

konwersatorium English od 17.02.2023 g. 21.00 – student wybiera jeden wykład z oferty

ważne info. dot. lektoratów w r.a. 2022/23 -lato

Informacja dla studentów :

– którzy w semestrze letnim 22/23 po raz pierwszy mają zrealizować lektorat  – jeżeli nie zrobiłeś jeszcze testu poziomującego, koniecznie go zrób w terminie 9.01-27.02.2023; bez podejścia do testu poziomującego  nie zapiszesz się do żadnej grupy zajęciowej na lektorat;

 

–    którzy kontynuują lektorat;

 

–    którzy w semestrze zimowym 2022/23  zrealizowali ostatni czwarty semestr języka (koniecznie przeczytaj ogłoszenie)

 

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

27.01-30.01.2023
oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami

oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:
02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

OGŁOSZENIE – LEKTORATY_lato_22-23

Rozliczenie semestru zimowego 22/23

I rok studiów -rozliczenie semestralne -sesja egzaminacyjna poprawkowa upływa 5 marca2023r, do 20 marca 2023r wykładowcy mają czas na wpisanie ocen do USOS. Do końca marca należy zaliczyć wszystkie wymagane w programie studiów przedmioty lub  złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny etap. Warunkowy wpis  może otrzymać student, który ma maksymalnie  1/3 niezaliczonych pkt ECTS wymaganych w  programie studiów (w I sem. wymóg to 30 ECTS)

II rok studiów – rozliczenie roczne

III rok studiów- rozliczenie roczne

 

Dziekanat przypomina o konieczności podpięcia przedmiotów pod etap studiów zarówno z sem.zimowego .  Przedmioty, które nie są podpięte, ich pkt ECTS  nie wliczają się do sumy pkt ECTS, tym samym nie są spełnione wymogi programowe. Student który zaliczy wszystkie przedmioty a ich nie podepnie ma 0 pkt ECTS.

Rozliczenie semestru zimowego 22/23

I rok studiów -rozliczenie semestralne -sesja egzaminacyjna poprawkowa upływa 5 marca2023r, do 20 marca 2023r wykładowcy mają czas na wpisanie ocen do USOS. Do końca marca należy zaliczyć wszystkie wymagane w programie studiów przedmioty lub  złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny etap. Warunkowy wpis  może otrzymać student, który ma maksymalnie  1/3 niezaliczonych pkt ECTS wymaganych w  programie studiów (w I sem. wymóg to 30 ECTS)

II rok studiów – rozliczenie roczne

III rok studiów- rozliczenie roczne

 

Dziekanat przypomina o konieczności podpięcia przedmiotów pod etap studiów zarówno z sem.zimowego .  Przedmioty, które nie są podpięte, ich pkt ECTS  nie wliczają się do sumy pkt ECTS, tym samym nie są spełnione wymogi programowe. Student który zaliczy wszystkie przedmioty a ich nie podepnie ma 0 pkt ECTS.

Kursy repetytoryjne i egzaminy certyfikacyjne

UWAGA!!!!

w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy o terminach rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej:

  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2022 – 13.01.2023
  • rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2022 – 16.01.2023

 

UWAGA! nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów.

egzaminy są utrzymane na poziomie B1 z języków częściej nauczanych w egzaminacyjnej sesji zimowej.

Class Schedule 

➫1st year of studies, winter semester 2023/2024 (Schedules are subject to change! )Update 27/09/2023

➫2nd year of studies, winter semester 2023/2024 (Schedules are subject to change! )Update 27/09/2023

➫ 3rd year of studies, winter semester 2023/2024 (Schedules are subject to change! )Update 06/10/2023

Key Information 

mLegitymacja mobile extension

Mandatory health and safety training 2022-23

Registration for oguny sem. summer 2022-23

Recognition of an item as equivalent

Order books and pick them up at the FoM UW

Changing the form of studies

Exemption from tuition fees

WZ UW Student Handbook 2023

FOR FIRST YEAR STUDENTS

Information_DSM_I YEAR_2022-23

Registration for groups - how to do it?

Token registration - for whom and why?