• Polski
  • English

Description 

Field: Management
Master Programmes, full-time

General Academic Profile
Field:
Social Sciences
Disciplines: Management and Quality Sciences, Economics and Finance, Legal Sciences
Leading Discipline: Management and Quality Sciences

Specializations 

Marketing Management

HR Management

Innovation and Technology Management

Leadership and Organizational Development

Entrepreneurship and Startup Management

Business Analytics

Employment Opportunities  

Graduates of this program will be able to pursue careers in:

  • Industrial and service enterprises, including multinational corporations
  • State administration
  • Local government administration
  • Non-profit organizations
  • Their own businesses (family-owned, founded by the graduate)

Potential job positions include senior specialist, analyst, and mid-level manager (team leader, coordinator, advisor, etc.). Second-degree graduates are prepared for work requiring specialized qualifications and possess knowledge enabling them to work in both business and administration. Their versatile knowledge allows easy adaptation to the diverse requirements of employers, including foreign corporations. It forms the basis for further professional advancement and provides the opportunity to continue education in postgraduate and third-degree studies (doctoral). Graduates also have the knowledge and skills necessary for creating and running their own company.

Tuition Fee  

Useful links regarding tuition fees can be found here.

Program 

Program of studies for students starting in the academic year 2024/25

Program of studies for students starting in the academic year 2023/24

Program of studies for students starting in the academic year 2022/23

Program of studies for students starting in the academic year 2021/22

Program of studies for students starting in the academic year 2020/21

Program of studies for students starting in the academic year 2019/20

Program of studies for students starting in the academic year 2018/19

Announcements

3rd resit period for the subject Organizational strategy - prof. K. Obłój

The third resit period for the subject Organizational strategy will take place on March 4, 2024 at 4:00 p.m., room B 433.

ATTENTION second-year students! - Registration for lectures of your choice!

II YEAR Registration for the English Summer 2023/24 conference

Winter examination session 2023/2024

Registration for exercise groups for the semester summer 2023/2024

Registration for groups for the SUMMER semester in 2023/24

1st year - 2nd round of registration for the specialty

1st year – registration for the specialty

Information on registration can be found HERE.

Registration for Elective Lectures

UWAGA STUDENCI II ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

II YEAR Registration for conv. English Winter 2023/24

Informacje o rejestracji na konw. English

Second round of defenses - 2023

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac magisterskich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

I rok - II tura rejestracji na seminarium mgr

Informacje o rejestracji i propozycje seminariów na r.a. 2023/24

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.04.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Dodatkowy egzamin z "Przedsiębiorczości"-prof. B.

“Dodatkowy egzamin z Przedsiębiorczości odbędzie się w dniu 5.04.2023 w pok. C421 w godz. 9:00 – 9:40 (forma pisemna, pyt. otwarte). Egzamin wyłącznie dla osób, które uzyskały w regulaminowym terminie zgodę na przywrócenie terminu. Studenci proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu wykładowcy.”

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

I rok - rejestracja na seminarium magisterskie

Oferta seminariów magisterskich na rok akademicki 2023/2024

Egz. popraw. - Podejmowanie decyzji w organizacji

UWAGA Studenci II roku !!

Egzamin poprawkowy z Podejmowania decyzji w organizacji (prof. dr hab. Przemysław Hensel) odbędzie się 24 lutego 2023 r. godz. 15.00-16.30 sala B 104

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

II ROK Rejestracja na wykłady do wyboru Lato 22/23

Rejestracja – oferta przedmiotów

II ROK Rejestracja na wykłady do wyboru Lato 22/23

Rejestracja – oferta przedmiotów

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2022/2023

Rejestracja na zajęcia – lato 2022-23

 

Class Schedule 

➫ First Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules are subject to change!) Update 29/09/2023

➫ Second Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules are subject to change!) Update 03/10/2023

Key Information 

Offer_SEM_MGR_2022-23

Order books and pick them up at WZ UW

WZ UW Student Handbook 2023