• Polski
  • English

Description 

Field: Financial Management and Accounting
Bachelor’s Degree, part-time

General Academic Profile
Field: Social Sciences
Disciplines: Management and Quality Sciences, Economics and Finance, Legal Sciences
Leading Discipline: Management and Quality Sciences

Specializations 

Accounting in Economic Organizations

Management of Financial Institutions

Management of Financial Institutions

Tax Advisory and Public Finance

Employment Opportunities  

Graduates of this program will be able to pursue careers in:

  • Financial sector enterprises (banks, insurance companies, brokerage houses, investment funds)
  • Non-financial private sector (e.g., enterprises of various scales, both manufacturing and service-oriented)
  • Public sector institutions (e.g., in government administration and public sector institutions).

Potential job positions include accountant, bank analyst, insurance analyst, market analyst, financial analyst, etc. Graduates with a bachelor’s degree typically perform less advanced tasks that require basic knowledge and skills (e.g., assistant to the chief accountant, junior clerk, junior specialist, etc.). To ensure professional advancement, they will need to develop their qualifications by taking courses, postgraduate studies, or second-cycle studies.

Tuition Fee  

Useful links regarding tuition fees can be found here.

Program 

Program for Part-time Studies in Financial Management and Accounting for those starting studies in the academic year 2023/2024

Program for Part-time Studies in Financial Management and Accounting for those starting studies in the academic year 2022/2023

Program for Part-time Studies in Financial Management and Accounting for those starting studies in the academic year 2021/2022

Program for Part-time Studies in Financial Management and Accounting for those starting studies in the academic year 2020/2021

Announcements

Registration - compensation groups 2023/24

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które powtarzają poniższe przedmioty. Osoby, które nie zarejestrują się  na zajęcia wyrównawcze nie będą mogły w nich uczestniczyć.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA zajęcia zdalne dla III roku DSM

MIKROEKONOMIA W BIZNESIE – zajęcia zdalne

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI–zajęcia zdalne  dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI-zajęcia zdalne  dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

MATEMATYKA W BIZNESIE –  zajęcia zdalne

METODY STATYSTYCZNE i PROBABILISTYCZNE – zajęcia zdalne

STATYSTYKA W BIZNESIE – zajęcia zdalne

BANKOWOŚĆ – zajęcia zdalne

Macroeconomics in business - exam

Dnia 8.10.2023 o godz. 17.00, sala B104 odbędzie się termin z przedmiotu Makroekonomia w biznesie – egzamin. Do egzaminu mogą podejść TYLKO te osoby, które nie pisały w I lub II terminie i mają go zachowany. Na egzamin należy przyjść z wydrukowaną zgodą na zachowanie terminu.

REGISTRATION FOR CONDITIONS / REPEATS / RETIREMENTS for the winter semester 23/24 - part-time and evening classes, 1st degree

Jeżeli powtarzasz przedmiot, sprawdź w jaki sposób się na niego zapisać.

– INFORMACJA –

For students starting their studies in 2023/2024

Ważne informacje dla studentów rozpoczynających studia

w r.a. 2023/2024 znajdują się  TUTAJ

____________________________

Rejestracja na lektoraty dla II i IIIroku st.zaocznych

REJESTRACJA NA LEKTORATY na r.a. 23/24 dla studentów studiów zaocznych II i III roku:

I tura: 19.09.2023-15.10.2023
II tura: 19.10.2023-23.10.2023

Dziekanat przypomina, iż dany poziom lektoratu, można realizować tylko jeden raz.

WYBÓR FORMY RATALNEJ na r.a. 2023/24

Szanowni Państwo

w dniach 19-23.09.2023 r. studenci II-go i III-go roku studiów licencjackich zaocznych i wieczorowych oraz II-go roku studiów magisterskich zaocznych będą zobowiązani w systemie USOS w zakładce płatności FK samodzielnie wybrać plan ratalny na ra 2023/24. Po tym terminie studentowi, który nie wybierze formy ratalnej, system automatycznie przydzieli płatność w dwóch ratach.

Jeżeli logując się do systemu nie mają Państwo możliwości wybrania formy ratalnej lub wybór nie jest zgodny z opłatą, którą należy uregulować, proszę skontaktować się mailowo z dziekanatem.

Termin opłaty pierwszej raty upływa w dniu 9.10.2023 r.

SESJA EGZ. LETNIA-2022/23- POPRAWKOWA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA-2022/23

Egzamin poprawkowy Rynek finansowy u Prof A. Sopocko odbędzie się 8 września, godz. 17.00 przy wykorzystaniu platformy eNauka, ale stacjonarnie na WZ:
studia dzienne i wieczorow
_____________________

PRZYPOMINA SIĘ STUDENTOM O KONIECZNOŚCI PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW POD ETAP STUDIÓW.

—————————–

UZNANIE PRZEDMIOTÓW

Dziekanat przypomina, że osoby, które chcą uznać sobie  przedmiot zaliczony na  innym kierunku lub innej Uczelni jako równoważny wobec przedmiotu/ów z programu studiów Wydziału Zarządzania UW, zgodnie z Uchwałą nr 1/11/2020 Rady Dydaktycznej WZUW, mogą to zrobić maksymalnie do końca  trzeciego tygodnia, rozpoczętego semestru,  nowego roku akademickiego.  To samo dotyczy studentów którzy chcą przepisać sobie ocenę z  wcześniej zaliczonych ćwiczeń/konwersatoriów itp.

Szczegóły: Przedmioty_rownoważne-Uchwała_RD_WZ_UW

Zmiana formy studiów na r.a 23/24

Przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku akademickiego), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 6.09.2023 r. (środa).

Podanie powinno zostać przesłane przez system USOSweb.

Szczegóły:2020-05-13_uchwala_w_sprawie_zmiany_formy_odbywania_studiow2

Zakończenie roku 2022/23

Ważne informacje dla osób, które nie zaliczyły przedmiotu lub przedmiotów w r.a. 2022/23 wymaganych w programie studiów z I, II, III roku studiów.

Okres rozliczenia studiów upływa 17 września 2023- do tego czasu należy złożyć podanie aby, Władze Dziekańskie  miały czas na jego rozpatrzenie.

LEKTORATY-ostatnie zajęcia odbędą się stacjonarnie

W związku z koniecznością przeprowadzenie zaliczenia z lektoratu dla studentów studiów zaocznych, ostatnie zajęcia z języka angielskiego odbędą się w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania:

1 rok – 18 czerwca 2023

2 rok – 4 czerwca 2023

Studenci 3 roku, którzy realizują w sem. letnim lektorat z j.angielskiego, także ostatnie zajęcia mają w formie stacjonarnej.

Na ostatnie spotkanie zapraszamy wszystkich na Wydział Zarządzania.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r oraz 18-21 września 2023 r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14 czerwca lub 8 września 2023 r. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Procedura

………………………………………

– Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

————————————-

– WZÓR dwóch pierwszych stron-

-Upoważnienie do odbioru dyplomu i innych dok.

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

---WZORY PODAŃ---tylko dla st.licencjackich

KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZYCH WZORÓW, PAMIĘTAJ O USUNIĘCIU TEKSTU, KTÓRY NIE POWINIEN SIĘ ZNALEŹĆ W PODANIU np. WZÓR PODANIA  itp.

++++REGULAMIN STUDIOWANIA na UW++++

++++++++++++++++++++++++++++

– WNIOSEK- zbilansowanie pkt ECTS z nadwyżki OG na poczet egzaminu językowego (student musi mieć zaliczone 4 semestry lektoratu w tym jeden na poziomie minimum B2 oraz posiadać nadwyżkę pkt ECTS z przedmiotów typu OG

Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: inne ;

————————————————————

– WNIOSEK- warunkowy wpis na kolejny etap/rok – Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: warunkowy wpis…;

____________________________________________

-WNIOSKE- powtarzanie etapu studiów – Tekst przekopiuj do podania w USOS

____________________________________________

– WNIOSEK- wznowienie studiów na dokończenie pisania pracy dyplomowej – wniosek ten musi być podpisany przez wznawiającego i można go złożyć tylko w formie tradycyjnej na WZ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

____________________________________________

– Oświadczenie o rezygnacji ze studiów – ośwadczenie musi posiadać oryginalny podpis  rezygnującego

III rok- wdw + kon.English r.a.22/23

Rejestracja na obowiązkowe zajęcia dla III roku studiów zaocznych na semestr letni.

wykład do wyboru od 10.02.2023 g. 21.00– student wybiera jeden wykład z oferty

– konwersatorium English od 17.02.2023 g. 21.00 – student wybiera jeden wykład z oferty

Ważne info. dot. lektoratów w r.a. 2022/23 -lato

Informacja dla studentów :

– którzy w semestrze letnim 22/23 po raz pierwszy mają zrealizować lektorat  – jeżeli nie zrobiłeś jeszcze testu poziomującego, koniecznie go zrób w terminie 9.01-27.02.2023; bez podejścia do testu poziomującego  nie zapiszesz się do żadnej grupy zajęciowej na lektorat;

 

–    którzy kontynuują lektorat;

 

–    którzy w semestrze zimowym 2022/23  zrealizowali ostatni czwarty semestr języka (koniecznie przeczytaj ogłoszenie)

 

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

27.01-30.01.2023
oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami

oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:
02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

>OGŁOSZENIE<

Rozliczenie semestru zimowego 22/23

I rok studiów -rozliczenie semestralne -sesja egzaminacyjna poprawkowa upływa 5 marca 2023r, do 20 marca 2023r wykładowcy mają czas na wpisanie ocen do USOS. Do końca marca należy zaliczyć wszystkie wymagane w programie studiów przedmioty lub  złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny etap. Warunkowy wpis  może otrzymać student, który ma maksymalnie  1/3 niezaliczonych pkt ECTS wymaganych w  programie studiów (w I sem. wymóg to 30 ECTS)

II rok studiów – rozliczenie roczne- podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie etapu nalezy składać po sesji letniej

III rok studiów- rozliczenie roczne- podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie etapu nalezy składać po sesji letniej

Dziekanat przypomina o konieczności podpięcia przedmiotów pod etap studiów zarówno z sem.zimowego .  Przedmioty, które nie są podpięte, ich pkt ECTS  nie wliczają się do sumy pkt ECTS, tym samym nie są spełnione wymogi programowe. Student który zaliczy wszystkie przedmioty a ich nie podepnie ma 0 pkt ECTS.

Zamów książki i odbierz na WZ UW

W związku z likwidacją Księgarni Wydziałowej umożliwiamy Studentom WZ UW osobisty odbiór zakupionych w sklepach internetowych współpracujących z nami księgarń książek, wydanych przez Sekcję Wydawniczą WZ UW. Obecnie taką formę realizacji zamówień wprowadziła już Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki.

Żeby skorzystać z oferty należy:

  • złożyć zamówienie przez stronę internetową: https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/
  • jako sposób dostawy prosimy wybrać “odbiór osobisty”,
  • w uwagach do zamówienia należy dopisać “odbiór na Wydziale Zarządzania UW”.

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo od księgarni paragon lub fakturę w formie elektronicznej. Po okazaniu dowodu zakupu możliwy będzie odbiór zamówienia w Sekcji Wydawniczej WZ UW (pokój C411).

Uprzejmie prosimy o telefon (22 55 34-164) lub e-mail (trosa@wz.uw.edu.pl) z informacją, że zamierzają Państwo odebrać zamówienie. Usprawni to proces wydawania książek.

Poza powyższym rozwiązaniem jest możliwość zakupu także wersji elektronicznej w księgarniach na terenie całego kraju.

I i II rok- rejestracja na OGUNY

Przypominamy, że zgodnie z programem studiów należy zaliczyć przedmioty typu OGUN za min. 9 ECTS (za 5 ECTS w sem II; 4 ECTS w sem III roku) w tym minimum 5 ECTS musi dotyczyć dziedziny humanistycznej.

Na OGUNy należy zapisać się przez Rejestrację żetonową UW (logowanie jak do USOS).

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2022L-OG-UN

 

Wydział nie przewiduje uruchomienia OGUNów dedykowanych dla studentów zaocznych.

Harmonogram rejestracji na semestr letni 2022/23

Rejestracja na seminarium dla II roku

Prosimy nie ignorować rejestracji.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o zwolnienie z opłat z powodu

– wyróżniających się wyników w nauce;

– wyróżniających się osiągnięć naukowych studenta;

– wyróżniających się osiągnięć sportowych studenta we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

szczególnie ważnej działalności społecznej studenta na rzecz Uniwersytetu, w tym uczelnianej organizacji studenckiej,

 

powinni go złożyć do KJD nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku, chyba, że KJD w drodze zarządzenia określi inny termin składania wniosku- nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku. Zatem wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do 30 września.

 

Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o zwolnienie z opłat z powodu pogorszenia sytuacji finansowej, wraz z wnioskiem powinni złożyć dokumentację jak do stypendium socjalnego.

ELS-przedłużanie mobilne

Studenci, których legitymacje uległy dezaktywacji, na nowo muszą w mobilnym USOSie zamówić ELS. Do 10 min przyjdzie na urządzenie mobilne powiadomienie o nadaniu kodu QR i kodu aktywacyjnego, które należy wpisać do aplikacji mObywatel. Na samym końcu należy wcisnąć przyciks “przedłuż ELS”. Takie czynności należy powtarzać co 3 m-ce abu ELS była aktywna.

Być może, dla niektórych z Państwa pomocny będzie filmik, który znajduje się w poniższym linku. Trzeba tylko pamiętać, że ujmuje on procedurę założenia ELS po raz pierwszy. Przy przedłużeniu ELS, procedrurę należy rozpocząć od zamówienia ELS i dalej postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami.

mLegitymacje studenckie dostępne na iOS

Class Schedule 

➫ 1st Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules may be subject to change!) Update: 27/09/2023

➫ 2nd Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules may be subject to change!) Update: 06/10/2023

➫ 3rd Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules may be subject to change!) Update: 27/09/2023

Key Information 

Mobile ID extension

Mandatory OHS training for 2022-23

Registration for OGUNy_sem. summer semester 2022-23

Recognition of equivalent subjects

Order books and pick them up at WZ UW

Change of study mode

Tuition fee exemption

WZ UW Student Handbook 2023

FOR 1ST YEAR STUDENTS

Information_ZFR_Z_1st year-2022-23

Group registration - how to do it?

Token registration - for whom and why?