• Polski
  • English

Description 

Field: Financial Management and Accounting
Master Programmes, full-time

General Academic Profile
Field: Social Sciences
Disciplines: Management and Quality Sciences, Economics and Finance, Legal Sciences
Leading Discipline: Management and Quality Sciences

Specializations 

Accounting and Financial Audit

Banking and Insurance

Corporate Finance Management

Tax Advisory and Public Finance

Capital Market and Investment Advisory

Employment Opportunities 

Graduates of this program will be able to pursue careers in:

  • Financial sector enterprises, e.g., banks, insurance companies, brokerage houses, investment funds
  • Private non-financial sector enterprises of various scales, both in manufacturing and services
  • Public sector institutions, e.g., government administration and public sector institutions.

Potential job positions include: accountant, banking analyst, insurance analyst, market analyst, financial analyst, etc. Second-cycle degree holders are prepared for work that requires specialized qualifications (e.g., specialist or senior specialist, customer advisor, financial advisor, etc.). After passing the relevant national or international exams and completing the appropriate internship, graduates have the opportunity to practice licensed professions, such as stockbroker, investment advisor, or insurance broker, and to use certificates such as FRM, PRM, CFA, etc.

Tuition Fees 

Useful links regarding tuition fees can be found here.

Program 

Study program for students starting in the academic year 2023/24

Study program for students starting in the academic year 2022/23

Study program for students starting in the academic year 2021/22

Study program for students starting in the academic year 2020/21

Study program for students starting in the academic year 2019/20

Announcements

Registration for Elective Lectures

UWAGA STUDENCI II ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

II YEAR Registration for conv. English Winter 2023/24

Informacje o rejestracji na konw. English

Second round of defenses - 2023

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac magisterskich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Attention second-year students in AY 2022/23

Egzamin poprawkowy z przedmiotu “Polityka ekonomiczna w UE” (Wykładowca dr hab. Przemysław Dubel) odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. w godz. 10.00-12.00 – sala B 104.

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

I rok - II tura rejestracji na seminarium mgr

Informacje o rejestracji i propozycje seminariów na r.a. 2023/24

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.04.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

I rok - rejestracja na seminarium magisterskie

Oferta seminariów magisterskich na rok akademicki 2023/2024

Egz. uzup. Ekon. finans. -dr P. Chodnicka-Jaworska

Uwaga Studenci I roku !!!

Egzamin uzupełniający dla osób posiadających zachowany termin i zgodę od Pełnomocnika Pani Prodziekan złożonej w formie elektronicznej przez USOS odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 16:00 w Auli A.

Egzamin z Ekonomii finansowej będzie miał formę papierową.

Na egzamin należy przynieść wydrukowaną zgodę oraz legitymację studencką. Osoby, które nie mają wskazanej zgody nie będą mogły podejść do egzaminu.

Zachowany termin to sytuacja, gdy dana osoba nie mogła podejść do egzaminu ze względu na chorobę itp. Zachowanie terminu nie ma miejsca w przypadku, gdy student nie ma zaliczonych ćwiczeń w momencie pisania egzaminu, wówczas termin przepada.

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

II ROK Rejestracja na wykłady do wyboru Lato 22/23

Rejestracja – oferta przedmiotów

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Egzamin z Ekonomii finansowej

UWAGA STUDENCI I ROKU !!!

 

Egzamin z Ekonomii finansowej odbędzie się w dniu 3.02.2023 (piątek) dzienne + zaoczne MSZFIR I rok

 

godz. 19:00 – 20:00 w Auli B i Auli C

Egzamin z Zaawansowanej Rachunkowości Finansowej

UWAGA STUDENCI  !!!

 

Egzamin z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ” odbędzie się we wtorek  31 stycznia 2023 r.  w Auli A.

 

Podział na podgrupy egzaminacyjne:
– godz. 11:00-12:00 – podgrupa 1: studia dzienne MSFR (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter A-L)
– godz. 12:00-13:00 – podgrupa 2: studia dzienne MSFR (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter Ł-Ż)

 

Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portalu E-Nauka.

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2022/23

Rejestracja na zajęcia – lato 2022-23

 

Class Schedule 

➫1st year of studies, winter semester 2023/2024 (Schedules are subject to change! )Update 06/10/2023

➫ 2nd year of studies, winter semester 2023/2024 (Schedules are subject to change! )Update 28/09/2023

Key Informationje 

Master's Seminars Offer 2022/2023

Order books and pick up

WZ UW Student Handbook 2023