• Polski
  • English

Description 

Field: Financial Management and Accounting
Bachelor’s Degree Program, full-time

General Academic Profile
Field of Study: Social Sciences
Disciplines: Management and Quality Sciences, Economics and Finance, Legal Sciences
Leading Discipline: Management and Quality Sciences

Specializations 

Accounting in Economic Organizations

Management in Financial Institutions

Corporate Finance Management

Tax Advisory and Public Finance

Employment Opportunities 

Graduates of this program will be able to work in:

  • Financial sector enterprises (banks, insurance companies, brokerage houses, investment fund companies)
  • Private non-financial sector (e.g., companies of various sizes, both in manufacturing and services)
  • Public sector institutions (e.g., in government administration and public sector institutions)

Potential job positions include: accountant, banking analyst, insurance analyst, market analyst, financial analyst, etc. Graduates with a bachelor’s degree perform less advanced tasks in these positions, requiring basic knowledge and skills (e.g., as assistant chief accountant, junior clerk, junior specialist, etc.). To ensure professional advancement, they will need to develop their qualifications by taking courses, postgraduate studies, or second-degree studies.

Tuition Fees 

Useful links related to potential fees can be found here.

Program 

Study programs for students starting their education in the academic year:

2023/2024

2022/2023

2022/2023

2020/2021

2020/2021

Announcements

3rd resit exam in Microeconomics in business - Dr. M. Olender-Skorek

The 3rd resit examination for the subject Microeconomics in Business will take place on March 3, 2024 at 9.00-10.00 in room B 303.

This deadline is ONLY for people who have the consent of the Head of Studies to keep the deadline.

Pass in Intellectual Property Protection - 2nd term

Information about passing

ATTENTION SECOND YEAR STUDENTS!!! - repeating conditional subjects in 2023/24

Macroeconomics in business

Financial accounting

Finance company

Financial mathematics

ATTENTION third-year students! - Registration for lectures of your choice!

OFFER

ATTENTION STUDENTS repeating a subject/subjects in the summer semester 2023/2024

Students repeating a subject/subjects from the program of the previous year of study in the summer semester 2023/2024 are asked to register for appropriate training/conversation groups.

 

For people repeating the following subjects during their bachelor’s studies:

– Macroeconomics in business,

– Financial mathematics,

– Introduction to statistics in business,

– Financial accounting,

– Finance company,

dedicated “repeat” groups will be launched, registration for which will open in the first week of the semester.

 

Students repeating other subjects are asked to register for lower-year course groups. This can be done by sending an e-mail to the USOS Coordinator at MGuzik@wz.uw.edu.pl with a request for additional registration to the appropriate class group.

 

I would like to remind you that regardless of whether in the previous academic year you failed the classes/seminars and failed the exam, or whether the failure included only failing the exam – you must repeat the entire subject.

 

Head of studies for teaching

Basics of Law in Economy, information about the exam

HERE

YEAR III Registration for the English Summer 2023/24 conference

Information about registration for the English conference

Exam in the subject "Microeconomics in business"

ATTENTION STUDENTS!!!

The exam in “Microeconomics in business” will be held on January 31, 2024 at 09.00-10.00

Aula A: DSZFiR

prof. T. Zalega

Exam in the subject "Public Finance" with Dr. Piotr Sokół

ATTENTION 3RD YEAR STUDENTS (full – time and part-time evening studies)

Exam in “Public Finance” with Dr. Piotr Sokół will be held in rounds on February 2, 2024 using the e-Science platform, but stationary in Aula A.

round 1: 10:00 – names from A to L

round 2: 11:00 – names from M to Ż

Assessment in Intellectual Property Protection

Winter examination session 2023/2024

November 2023 Registration for exercise groups for the semester summer 2023/2024

Registration - compensation group - BASICS OF MATHEMATICS IN BUSINESS

Rejestracja- grupa wyrównawcza-PODSTAWY MATEMATYKI W BIZNESIE

Registration - compensation group - BANKING

Rejestracja-grupa wyrównawcza-BANKOWOŚĆ

Registration - compensation group - INTRODUCTION TO STATISTICS IN BUSINESS

UWAGA STUDENCI III ROKU!!!

Rejestracja- grupa wyrównawcza-WSTĘP DO STATYSTYKI W BIZNESIE

Registration for lectures to choose from

UWAGA STUDENCI III ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

Registration - equalization group - BASICS OF ACCOUNTING

UWAGA Studenci II roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Registration - equalization group - MICROECONOMICS IN BUSINESS

UWAGA Studenci II roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – MIKROEKONOMIA W BIZNESIE

II tura obron - 2023 rok

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac licencjackich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Uwaga studenci II roku w r.a. 2022/23

Egzamin poprawkowy Rynek finansowy (prof. A. Sopoćko) odbędzie się 8 września, godz. 17.00 przy wykorzystaniu platformy eNauka, ale stacjonarnie w Auli B

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

II rok - rejestracja na seminarium licencjackie -

Rejestracja na lektoraty

Informujemy, że na początku czerwca zostanie uruchomiona rejestracja na lektoraty oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Rejestracja będzie otwarta w poniższych terminach:

 

       2-30.06.2023

       14.09 – 07.10.2023

       10-15.10.2023

       19-22.10.2023

 

Dodatkowo zostanie uruchomiona rejestracja na intensywne kursy językowe odbywające się w lipcu i wrześniu 2023 r.

Szczegóły dotyczące terminów rejestracji na kursy intensywne zamieszczone są na stronie jezyki.obce.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące lektoratów i egzaminów certyfikacyjnych mogą Państwo kierować na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl

II rok - rejestracja na seminarium licencjackie

Oferta seminariów licencjackie  na rok akademicki 2023/2024

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

– Procedura

Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

– WZÓR dwóch pierwszych stron

 

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

TERMIN z OWI dla I roku

Ochrona własności intelektualnej-zaliczenie, dr hab. A. Niewiadomski

W związku z problemami technicznymi zaliczenie  z OWI w dniu 30.03.2023  nie mogło się odbyć.

Został ustalony nowy termin zaliczenia kursu. Student będzie mógł podejść do zaliczenia w terminie od 2.04.2023 godz.10.00 (niedziela) do 4.04.2023 do godz. 22.00 (wtorek). Uruchomić test będzie można  tylko jeden raz i na wypełnienie go będzie 10 minut. Jest to termin ostateczny.

W celu przystąpienia do zaliczenia internetowego należy zalogować się na stronie enauka.wz.uw.edu.pl.

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.03.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II i III roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

Egz. uzup. Bankowość -dr P. Chodnicka-Jaworska

Uwaga Studenci II roku !!!

Egzamin uzupełniający dla osób posiadających zachowany termin i zgodę od Pełnomocnika Pani Prodziekan złożonej w formie elektronicznej przez USOS odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 16:00 w Auli A.

Egzamin z Bankowości będzie miał formę zdalną.

Na egzamin należy przynieść wydrukowaną zgodę oraz legitymację studencką. Osoby, które nie mają wskazanej zgody nie będą mogły podejść do egzaminu.

Zachowany termin to sytuacja, gdy dana osoba nie mogła podejść do egzaminu ze względu na chorobę itp. Zachowanie terminu nie ma miejsca w przypadku, gdy student nie ma zaliczonych ćwiczeń w momencie pisania egzaminu, wówczas termin przepada.

Uwaga studenci II roku w r.a. 2022/23

STUDENCI POWTARZAJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

przedmiot:

Matematyka finansowa

Uwaga studenci I roku w r.a. 2022/23

Ochrona własności intelektualnej – II termin zaliczenia, dr hab. A. Niewiadomski

II ostateczny termin zaliczenia odbędzie się we

wtorek 28 lutego 2023 r. o godz. 19.30

W celu przystąpienia do zaliczenia internetowego należy zalogować się na stronie enauka.wz.uw.edu.pl

Test będzie trwał 10 minut.

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

Poprawka dla I roku-Zastosowanie informatyki w biz

Szanowni Studenci,

Dnia 20.02 2023 r. o godz. 8.00 w sali C305 WZ UW, dla grup C5, C6, C7 i C8 jest przewidziane ostateczne zaliczenie poprawkowe z przedmiotu “Zastosowanie informatyki w biznesie” u prof. dr hab. W. Chmielarza.

Mogą w nim uczestniczyć wszystkie osoby, które z jakichś powodów nie skorzystały z dotychczasowych 3 terminów zaliczenia (nie zdały, choroby itp. – ważne przyczyny).

III ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English

Rejestracja na wykłady do wyboru- III rok 2022/23

– oferta wykładów do wyboru

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Egzamin z Bankowości

UWAGA STUDENCI II ROKU !!!

 

Egzamin z Bankowości odbędzie się w dniu 10.02.2023 (piątek) II rok DSZFIR

 

godz. 17:45 (egzamin zaczyna się o 18:00, ale proszę przyjść o 17:45, aby otworzył się system)

 

A-R DSZFIR dzienne aula A

S-Ż DSZFIR dzienne B104

DSZFIR wieczorowe B105

DSZFIR zaoczne A – M aula B

DSZFIR zaoczne N – Ż aula C

B106 – zapas

Egzamin Mikroekonomia w biznesie u prof. T. Zalegi

UWAGA STUDENCI I ROKU!!!

Rejestracji do grup ćw. na sem. letni 2022/2023

Rejestracja na zajęcia – lato 2022-23

 

Kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne

Szanowni Studenci

w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy o terminach rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej:

  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2022 – 13.01.2023
  • rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2022 – 16.01.2023

 

UWAGA! nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów.

egzaminy są utrzymane na poziomie B1 z języków częściej nauczanych w egzaminacyjnej sesji zimowej.

Class Schedule 

➫ 1st Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules are subject to change!) Updated on 06/10/2023

➫ 2nd Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules are subject to change!) Updated on 06/10/2023

➫ 3rd Year of Studies, Winter Semester 2023/2024 (Schedules are subject to change!) Updated on 29/09/2023

Key Information 

Mobile ID extension

Mandatory OHS training - 2022-23

Recognition of equivalent subject

Order books and pick up at WZ UW

WZ UW Student Handbook 2023

FOR 1ST YEAR STUDENTS

1st Year - Registration for Groups - 2022-23

Language Courses for 1st Year - 2022-23

Group Registration - How to Do It?

Token Registration - Who and Why?