Drukowanie dokumentów

Drukowanie w Sali Studenckiej od dnia 1 listopada 2012 jest możliwe. Pobieranie opłaty za wydruk odbywa się poprzez system kart magnatecznych oraz oprogramowania Gespage. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, w której w sposób przejrzysty wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Instrukcja w pliku PDF znajduje się w załączniku.

Aktualny cennik:

  • Karta magnetyczna – 3 zł
  • Format A4, wydruk czarno-biały – 0,25 zł za stronę
  • Format A3, wydruk czarno-biały – 0,50 zł za stronę
  • Format A4, wydruk kolorowy – 1,20 zł za stronę
  • Format A3, wydruk kolorowy – 2,40 zł za stronę

Pobierz załącznik

Laboratorium komputerowe dla studentów – sala C008

W sali C008 znajduje się laboratorium komputerowe dla studentów i jest czynne w godzinach 9:00 – 19:00. Na znajdujących się tam komputerach jest zainstalowane to samo oprogramowanie co na stacjach komputerowych w laboratoriach komputerowych, w których prowadzone są zajęcia. Dlatego każdy student Wydziału Zarządzania UW może doskonalić swoje umiejętności posługiwania się takimi programami jak np. pakiet Office, pakiet Symfonia czy IFS. Dzięki temu zaliczenie przedmiotu związanego z danym oprogramowaniem nie powinno stanowić kłopotu.

Korzystanie z komputerów

Aby skorzystać z komputera w sali C008, student musi pozostawić dokument tożsamości osobie nadzorującej pracę sali studenckiej, a następnie zostanie mu przydzielony komputer, przy którym może pracować. Aby skorzystać ze stacji roboczej, należy zalogować się do sieci komputerowej, dlatego jest konieczne posiadanie konta w sieci Wydziału Zarządzania UW. Osoby nie posiadające takiego konta nie mają możliwości skorzystania z komputerów z sali dla studentów C008.

Pomoc informatyczna dla studentów

Osoba nadzorująca pracę sali studenckiej w C008 jest przeszkolona w zakresie udzielania pomocy informatycznej dla studentów. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy z kontem studenckim, zasobami sieciowymi studenta, bądź dostępem do sieci, osoba nadzorująca w sali C008 postara się rozwiązać zaistniały problem, bądź wskaże dalsze kroki w celu jego rozwiązania.

Zmiana hasła dostępu do sieci oraz poczty

Jeżeli hasło do konta w sieci WZUW, bądź poczty WZUW zostało zapomniane, jest możliwość odzyskania dostępu poprzez zmianę hasła. Dokonuje się tego u osoby nadzorującej w sali dla studentów C008.

Aby zmienić hasło należy wypełnić, podpisać i osobiście złożyć wniosek o zmianę hasła, przedstawiając przy tym dokument tożsamości, który potwierdzi, iż student jest właścicielem danego konta. Wniosek można uzyskać w sali dla studentów C008.

Dane kontaktowe

Sala studencka C008
Pokój C008
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel.: (22) 55 34 058

Godziny pracy
poniedziałek – czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 9.00 – 16.00
sobota: 8.00 – 16.00
niedziela: 8.00 – 14.00