• Polski
  • English

Opis 

Kierunek Zarządzanie
Studia II stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalności 

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie ludźmi

Zarządzanie innowacjami i technologiami

Przywództwo i rozwój organizacji

Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up'ami

Analityka biznesowa

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w tym korporacjach transnarodowych,
  • administracji państwowej,
  • administracji samorządowej,
  • organizacjach niedochodowych,
  • własnych przedsiębiorstwach (rodzinnych, założonych przez absolwenta).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: starszy specjalista, analityk, menedżer niższego i średniego szczebla (kierownik zespołu, koordynator, doradca itd.). Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, posiada wiedzę umożliwiającą pracę zarówno w biznesie, jak i administracji. Wszechstronna wiedza umożliwia łatwą adaptację absolwentów do wymogów  zróżnicowanych pracodawców, w tym korporacji zagranicznych. Stanowi podstawę osiągania dalszego awansu zawodowego i stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne przy tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy.

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/24

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/23

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/22

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/21

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/20

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/19

Ogłoszenia

Sesja egzaminacyjna lato 2023/2024

TERMINY

PRACA DZIEKANATU W DNIU 23.05.2024

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniu 23.05.2024 (CZWARTEK) Dziekanat Studiów Stacjonarnych przyjmuje interesantów w godzinach 11.00-15.00.

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2024/2025

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY w r.ak. 2024/25

Informacje o obronach prac dyplomowych

Informujemy, że tegoroczne obrony w I turze zaplanowane zostały w dniach 1-12 lipca 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia 16 czerwca 2024 r. Obrony w turze wrześniowej wstępnie zostały zaplanowane w dniach 11-16 września 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia  31.08.2024 r. O konkretnej dacie obrony danego studenta decyduje Promotor  w porozumieniu z Kierownikiem Studiów.

Rejestracja na seminarium magisterskie

UWAGA STUDENCI I ROKU

Zapisy na seminarium magisterskie 2024/25

Propozycje seminariów

Dodatkowy termin poprawkowy egzaminu z Przedsiębiorczości - prof. dr hab. Beata Glinka

UWAGA STUDENCI I ROKU !!!

Dodatkowy termin poprawkowy z przedmiotu Przedsiębiorczość odbędzie się w dniu 20 marca 2024 w godz. 10:00-11:00 w sali C104.

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest uzyskana zgoda na zachowanie terminu egzaminu (należy mieć ze sobą dokument do wglądu).

III termin poprawkowy z przedmiotu Strategia organizacji- prof. K. Obłój

III termin poprawkowy z przedmiotu Strategia organizacji odbędzie się w dniu 4 marca 2024 o godz. 16.00, w sali B 433.

UWAGA studenci II roku! - Rejestracja na wykłady do wyboru!

OFERTA

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2023/24

Informacje o rejestracji na konwersatorium English

Sesja egzaminacyjna zimowa 2023/2024

TERMINY

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr LETNI w r.ak. 2023/24

I rok- II tura rejestracji na specjalności

Informacja o uruchomionych specjalnościach

I rok – rejestracja na specjalności

Informacje na temat rejestracji umieszczone są TUTAJ.

Rejestracja na Wykłady do wyboru

UWAGA STUDENCI II ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

II ROK Rejestracja na konw. English Zima 2023/24

Informacje o rejestracji na konw. English

II tura obron - 2023 rok

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac magisterskich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

I rok - II tura rejestracji na seminarium mgr

Informacje o rejestracji i propozycje seminariów na r.a. 2023/24

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.04.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Dodatkowy egzamin z "Przedsiębiorczości"-prof. B.

“Dodatkowy egzamin z Przedsiębiorczości odbędzie się w dniu 5.04.2023 w pok. C421 w godz. 9:00 – 9:40 (forma pisemna, pyt. otwarte). Egzamin wyłącznie dla osób, które uzyskały w regulaminowym terminie zgodę na przywrócenie terminu. Studenci proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu wykładowcy.”

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

I rok - rejestracja na seminarium magisterskie

Oferta seminariów magisterskich na rok akademicki 2023/2024

Egz. popraw. - Podejmowanie decyzji w organizacji

UWAGA Studenci II roku !!

Egzamin poprawkowy z Podejmowania decyzji w organizacji (prof. dr hab. Przemysław Hensel) odbędzie się 24 lutego 2023 r. godz. 15.00-16.30 sala B 104

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

II ROK Rejestracja na wykłady do wyboru Lato 22/23

Rejestracja – oferta przedmiotów

II ROK Rejestracja na wykłady do wyboru Lato 22/23

Rejestracja – oferta przedmiotów

II ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2022/2023

Rejestracja na zajęcia – lato 2022-23

 

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ I rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ II rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

Najważniejsze informacje 

Oferta_SEM_MGR_2022-23

Zamów książki i odbierz na WZ UW

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023