• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Studia I stopnia, zoaczne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości.

Specjalności 

Rachunkowość w organizacjach gospodarczych

Zarządzanie instytucjami finansowymi

Finanse przedsiębiorstwa

Podatki i finanse publiczne

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

  • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych),
  • sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwach o różnej skali działalności), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
  • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej  i instytucjach sektora publicznego).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje na tych stanowiskach pracę mniej zaawansowaną, wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności (np. jako asystent głównego księgowego, młodszy referent, młodszy specjalista, itp.). W celu zapewnienia awansu zawodowego, będzie musiał rozwijać swoje kwalifikacje podejmując kursy, studia podyplomowe lub studia II stopnia.

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

Program 

Program_Studia zaoczne_Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dla rozpoczynających studia w r.a.2023-24

Program_Studia zaoczne_Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dla rozpoczynających studia w r.a.2022-23

Program_Studia zaoczne_Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dla rozpoczynających studia w r.a. 2021-22

Program_Studia zaoczne_Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dla rozpoczynających studia w r.a. 2020-21

Ogłoszenia

Rejestracja do grup na semestr letni 2023/24

Informujemy o rejestracji do grup na semestr letni 2023/24.

TUTAJ

Praca dziekanatu - 02-03.11.2023

Informujemy, że w dniach: 02-03.11.2023 dziekanat będzie zamknięty w związku z ogłoszonymi dniami rektorskimi w tym terminie.

W sobotę 04.11.2023 dziekanat będzie czynny zgodnie z informacją na stronie WZ UW.

Rejestracja na wykłady do wyboru

Uwaga studenci III roku studiów ZAOCZNYCH!!!

Rejestracja na WYKŁADY DO WYBORU

___________________________

Rejestracja -grupy wyrównawcze 2023/24

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które powtarzają poniższe przedmioty. Osoby, które nie zarejestrują się  na zajęcia wyrównawcze nie będą mogły w nich uczestniczyć.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA zajęcia zdalne dla III roku DSM

MIKROEKONOMIA W BIZNESIE – zajęcia zdalne

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI–zajęcia zdalne  dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI-zajęcia zdalne  dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

MATEMATYKA W BIZNESIE –  zajęcia zdalne

METODY STATYSTYCZNE i PROBABILISTYCZNE – zajęcia zdalne

STATYSTYKA W BIZNESIE – zajęcia zdalne

BANKOWOŚĆ – zajęcia zdalne

Makroekonomia w biznesie - egzamin

Dnia 8.10.2023 o godz. 17.00, sala B104 odbędzie się termin z przedmiotu Makroekonomia w biznesie – egzamin. Do egzaminu mogą podejść TYLKO te osoby, które nie pisały w I lub II terminie i mają go zachowany. Na egzamin należy przyjść z wydrukowaną zgodą na zachowanie terminu.

REJESTRACJA NA WARUNKI/ POWTARZANIA/WZNOWIENIA na sem.zimowy 23/24-zaoczne i wieczorowe I st

Jeżeli powtarzasz przedmiot, sprawdź w jaki sposób się na niego zapisać.

– INFORMACJA –

Dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2023/2024

Ważne informacje dla studentów rozpoczynających studia

w r.a. 2023/2024 znajdują się  TUTAJ

____________________________

Rejestracja na lektoraty dla II i IIIroku st.zaocznych

REJESTRACJA NA LEKTORATY na r.a. 23/24 dla studentów studiów zaocznych II i III roku:

I tura: 19.09.2023-15.10.2023
II tura: 19.10.2023-23.10.2023

Dziekanat przypomina, iż dany poziom lektoratu, można realizować tylko jeden raz.

WYBÓR FORMY RATALNEJ na r.a. 2023/24

Szanowni Państwo

w dniach 19-23.09.2023 r. studenci II-go i III-go roku studiów licencjackich zaocznych i wieczorowych oraz II-go roku studiów magisterskich zaocznych będą zobowiązani w systemie USOS w zakładce płatności FK samodzielnie wybrać plan ratalny na ra 2023/24. Po tym terminie studentowi, który nie wybierze formy ratalnej, system automatycznie przydzieli płatność w dwóch ratach.

Jeżeli logując się do systemu nie mają Państwo możliwości wybrania formy ratalnej lub wybór nie jest zgodny z opłatą, którą należy uregulować, proszę skontaktować się mailowo z dziekanatem.

Termin opłaty pierwszej raty upływa w dniu 9.10.2023 r.

SESJA EGZ. LETNIA-2022/23- POPRAWKOWA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA-2022/23

Egzamin poprawkowy Rynek finansowy u Prof A. Sopocko odbędzie się 8 września, godz. 17.00 przy wykorzystaniu platformy eNauka, ale stacjonarnie na WZ:
studia dzienne i wieczorow
_____________________

PRZYPOMINA SIĘ STUDENTOM O KONIECZNOŚCI PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW POD ETAP STUDIÓW.

—————————–

UZNANIE PRZEDMIOTÓW

Dziekanat przypomina, że osoby, które chcą uznać sobie  przedmiot zaliczony na  innym kierunku lub innej Uczelni jako równoważny wobec przedmiotu/ów z programu studiów Wydziału Zarządzania UW, zgodnie z Uchwałą nr 1/11/2020 Rady Dydaktycznej WZUW, mogą to zrobić maksymalnie do końca  trzeciego tygodnia, rozpoczętego semestru,  nowego roku akademickiego.  To samo dotyczy studentów którzy chcą przepisać sobie ocenę z  wcześniej zaliczonych ćwiczeń/konwersatoriów itp.

Szczegóły: Przedmioty_rownoważne-Uchwała_RD_WZ_UW

Zmiana formy studiów na r.a 23/24

Przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku akademickiego), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 6.09.2023 r. (środa).

Podanie powinno zostać przesłane przez system USOSweb.

Szczegóły:2020-05-13_uchwala_w_sprawie_zmiany_formy_odbywania_studiow2

Zakończenie roku 2022/23

Ważne informacje dla osób, które nie zaliczyły przedmiotu lub przedmiotów w r.a. 2022/23 wymaganych w programie studiów z I, II, III roku studiów.

Okres rozliczenia studiów upływa 17 września 2023- do tego czasu należy złożyć podanie aby, Władze Dziekańskie  miały czas na jego rozpatrzenie.

LEKTORATY-ostatnie zajęcia odbędą się stacjonarnie

W związku z koniecznością przeprowadzenie zaliczenia z lektoratu dla studentów studiów zaocznych, ostatnie zajęcia z języka angielskiego odbędą się w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania:

1 rok – 18 czerwca 2023

2 rok – 4 czerwca 2023

Studenci 3 roku, którzy realizują w sem. letnim lektorat z j.angielskiego, także ostatnie zajęcia mają w formie stacjonarnej.

Na ostatnie spotkanie zapraszamy wszystkich na Wydział Zarządzania.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r oraz 18-21 września 2023 r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14 czerwca lub 8 września 2023 r. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Procedura

………………………………………

– Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

————————————-

– WZÓR dwóch pierwszych stron-

-Upoważnienie do odbioru dyplomu i innych dok.

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

---WZORY PODAŃ---tylko dla st.licencjackich

KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZYCH WZORÓW, PAMIĘTAJ O USUNIĘCIU TEKSTU, KTÓRY NIE POWINIEN SIĘ ZNALEŹĆ W PODANIU np. WZÓR PODANIA  itp.

++++REGULAMIN STUDIOWANIA na UW++++

++++++++++++++++++++++++++++

– WNIOSEK- zbilansowanie pkt ECTS z nadwyżki OG na poczet egzaminu językowego (student musi mieć zaliczone 4 semestry lektoratu w tym jeden na poziomie minimum B2 oraz posiadać nadwyżkę pkt ECTS z przedmiotów typu OG

Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: inne ;

————————————————————

– WNIOSEK- warunkowy wpis na kolejny etap/rok – Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: warunkowy wpis…;

____________________________________________

-WNIOSKE- powtarzanie etapu studiów – Tekst przekopiuj do podania w USOS

____________________________________________

– WNIOSEK- wznowienie studiów na dokończenie pisania pracy dyplomowej – wniosek ten musi być podpisany przez wznawiającego i można go złożyć tylko w formie tradycyjnej na WZ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

____________________________________________

– Oświadczenie o rezygnacji ze studiów – ośwadczenie musi posiadać oryginalny podpis  rezygnującego

III rok- wdw + kon.English r.a.22/23

Rejestracja na obowiązkowe zajęcia dla III roku studiów zaocznych na semestr letni.

wykład do wyboru od 10.02.2023 g. 21.00– student wybiera jeden wykład z oferty

– konwersatorium English od 17.02.2023 g. 21.00 – student wybiera jeden wykład z oferty

Ważne info. dot. lektoratów w r.a. 2022/23 -lato

Informacja dla studentów :

– którzy w semestrze letnim 22/23 po raz pierwszy mają zrealizować lektorat  – jeżeli nie zrobiłeś jeszcze testu poziomującego, koniecznie go zrób w terminie 9.01-27.02.2023; bez podejścia do testu poziomującego  nie zapiszesz się do żadnej grupy zajęciowej na lektorat;

 

–    którzy kontynuują lektorat;

 

–    którzy w semestrze zimowym 2022/23  zrealizowali ostatni czwarty semestr języka (koniecznie przeczytaj ogłoszenie)

 

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

27.01-30.01.2023
oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami

oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:
02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

>OGŁOSZENIE<

Rozliczenie semestru zimowego 22/23

I rok studiów -rozliczenie semestralne -sesja egzaminacyjna poprawkowa upływa 5 marca 2023r, do 20 marca 2023r wykładowcy mają czas na wpisanie ocen do USOS. Do końca marca należy zaliczyć wszystkie wymagane w programie studiów przedmioty lub  złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny etap. Warunkowy wpis  może otrzymać student, który ma maksymalnie  1/3 niezaliczonych pkt ECTS wymaganych w  programie studiów (w I sem. wymóg to 30 ECTS)

II rok studiów – rozliczenie roczne- podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie etapu nalezy składać po sesji letniej

III rok studiów- rozliczenie roczne- podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie etapu nalezy składać po sesji letniej

Dziekanat przypomina o konieczności podpięcia przedmiotów pod etap studiów zarówno z sem.zimowego .  Przedmioty, które nie są podpięte, ich pkt ECTS  nie wliczają się do sumy pkt ECTS, tym samym nie są spełnione wymogi programowe. Student który zaliczy wszystkie przedmioty a ich nie podepnie ma 0 pkt ECTS.

Zamów książki i odbierz na WZ UW

W związku z likwidacją Księgarni Wydziałowej umożliwiamy Studentom WZ UW osobisty odbiór zakupionych w sklepach internetowych współpracujących z nami księgarń książek, wydanych przez Sekcję Wydawniczą WZ UW. Obecnie taką formę realizacji zamówień wprowadziła już Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki.

Żeby skorzystać z oferty należy:

  • złożyć zamówienie przez stronę internetową: https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/
  • jako sposób dostawy prosimy wybrać „odbiór osobisty”,
  • w uwagach do zamówienia należy dopisać „odbiór na Wydziale Zarządzania UW”.

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo od księgarni paragon lub fakturę w formie elektronicznej. Po okazaniu dowodu zakupu możliwy będzie odbiór zamówienia w Sekcji Wydawniczej WZ UW (pokój C411).

Uprzejmie prosimy o telefon (22 55 34-164) lub e-mail (trosa@wz.uw.edu.pl) z informacją, że zamierzają Państwo odebrać zamówienie. Usprawni to proces wydawania książek.

Poza powyższym rozwiązaniem jest możliwość zakupu także wersji elektronicznej w księgarniach na terenie całego kraju.

I i II rok- rejestracja na OGUNY

Przypominamy, że zgodnie z programem studiów należy zaliczyć przedmioty typu OGUN za min. 9 ECTS (za 5 ECTS w sem II; 4 ECTS w sem III roku) w tym minimum 5 ECTS musi dotyczyć dziedziny humanistycznej.

Na OGUNy należy zapisać się przez Rejestrację żetonową UW (logowanie jak do USOS).

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2022L-OG-UN

 

Wydział nie przewiduje uruchomienia OGUNów dedykowanych dla studentów zaocznych.

Harmonogram rejestracji na semestr letni 2022/23

Rejestracja na seminarium dla II roku

Prosimy nie ignorować rejestracji.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o zwolnienie z opłat z powodu

– wyróżniających się wyników w nauce;

– wyróżniających się osiągnięć naukowych studenta;

– wyróżniających się osiągnięć sportowych studenta we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

szczególnie ważnej działalności społecznej studenta na rzecz Uniwersytetu, w tym uczelnianej organizacji studenckiej,

 

powinni go złożyć do KJD nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku, chyba, że KJD w drodze zarządzenia określi inny termin składania wniosku- nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku. Zatem wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do 30 września.

 

Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o zwolnienie z opłat z powodu pogorszenia sytuacji finansowej, wraz z wnioskiem powinni złożyć dokumentację jak do stypendium socjalnego.

ELS-przedłużanie mobilne

Studenci, których legitymacje uległy dezaktywacji, na nowo muszą w mobilnym USOSie zamówić ELS. Do 10 min przyjdzie na urządzenie mobilne powiadomienie o nadaniu kodu QR i kodu aktywacyjnego, które należy wpisać do aplikacji mObywatel. Na samym końcu należy wcisnąć przyciks „przedłuż ELS”. Takie czynności należy powtarzać co 3 m-ce abu ELS była aktywna.

Być może, dla niektórych z Państwa pomocny będzie filmik, który znajduje się w poniższym linku. Trzeba tylko pamiętać, że ujmuje on procedurę założenia ELS po raz pierwszy. Przy przedłużeniu ELS, procedrurę należy rozpocząć od zamówienia ELS i dalej postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami.

mLegitymacje studenckie dostępne na iOS

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr zimowy 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 17/10/2023

➫ II rok studiów, semestr zimowy 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 06/10/2023

➫ III rok studiów, semestr zimowy 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 27/09/2023

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 01/12/2023

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 01/12/2023

➫ III rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 01/12/2023

Najważniejsze informacje 

mLegitymacja przedłużenie mobilne

Obowiązkowe szkolenie BHP - 2022-23

Rejestracja na OGUNy_sem. letni_2022-23

Uznanie przedmiotu za równoważny

Zamów książki i odbierz na WZ UW

Zmiana formy studiów

Zwolnienie z opłat czesnego

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023

DLA STUDENTÓW I ROKU

Informacja_ZFR_Z_I rok -2022-23

Rejestracja do grup - jak to zrobić?

Rejestracja żetonowa - dla kogo i po co?