• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Studia I stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości.

Specjalności 

Rachunkowość w organizacjach gospodarczych

Zarządzanie instytucjami finansowymi

Finanse przedsiębiorstwa

Podatki i finanse publiczne

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

  • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych),
  • sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwach o różnej skali działalności), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
  • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej  i instytucjach sektora publicznego).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje na tych stanowiskach pracę mniej zaawansowaną, wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności (np. jako asystent głównego księgowego, młodszy referent, młodszy specjalista, itp.). W celu zapewnienia awansu zawodowego, będzie musiał rozwijać swoje kwalifikacje podejmując kursy, studia podyplomowe lub studia II stopnia.

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Ogłoszenia

Sesja egzaminacyjna lato 2023/2024

TERMINY

PRACA DZIEKANATU W DNIU 23.05.2024

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniu 23.05.2024 (CZWARTEK) Dziekanat Studiów Stacjonarnych przyjmuje interesantów w godzinach 11.00-15.00.

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2024/2025

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY w r.ak. 2024/25

Rejestracja na seminarium licencjackie

UWAGA STUDENCI II ROKU

Zapisy na seminarium licencjackie 2024/25

Propozycje seminariów

Informacje o obronach prac dyplomowych

Informujemy, że tegoroczne obrony w I turze zaplanowane zostały w dniach 1-12 lipca 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia 16 czerwca 2024 r. Obrony w turze wrześniowej wstępnie zostały zaplanowane w dniach 11-16 września 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia  31.08.2024 r. O konkretnej dacie obrony danego studenta decyduje Promotor  w porozumieniu z Kierownikiem Studiów.

UWAGA! Studenci II roku - rejestracja na specjalności

Informacje o rejestracji

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Wstęp do statystyki w biznesie

Termin dodatkowy z przedmiotu Wstęp do statystyki w biznesie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 w godz.

18:00- I kolokwium w sali C303.

19:00- II kolokwium w sali B105

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Podstawy matematyki w biznesie

Termin dodatkowy z przedmiotu Podstawy matematyki w biznesie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 w godz.

16:45- I kolokwium w sali BP01.

18:00- II kolokwium w sali BP01

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

III termin egzaminu Mikroekonomia w biznesie

UWAGA STUDENCI 1 ROKU!!!!

III termin egzaminu z przedmiotu Mikroekonomia w biznesie u prof. Tomasza Zalegi odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024r. o godz. 12.40 w Auli C.

Dodatkowy termin poprawkowy egzaminu z Rachunkowości zarządczej

UWAGA STUDENCI 2 ROKU !!!

Dodatkowy termin poprawkowy z przedmiotu Rachunkowość zarządcza odbędzie się w dniu 18 marca 2024 w godz. 08.00-09.30 w sali B303.

III termin poprawkowy z Bankowości

UWAGA STUDENCI 2 ROKU !!!

III termin poprawkowy z przedmiotu Bankowość odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024 w godz. 16.00-17.00 w sali B104.

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

III termin poprawkowy z Mikroekonomia w biznesie - dr M. Olender-Skorek

III termin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia w biznesie odbędzie się w dniu 3 marca 2024 w godz. 9.00-10.00 w sali B 303.

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

Zaliczenie z Ochrony własności intelektualnej - II termin

Informacje o zaliczeniu

UWAGA STUDENCI II ROKU!!!- powtarzający w r.a.2023/24 przedmioty warunkowe

Makroekonomia w biznesie

Rachunkowość finansowa

Finanse przedsiębiorstwa

Matematyka finansowa

UWAGA studenci III roku! - Rejestracja na wykłady do wyboru!

OFERTA

UWAGA STUDENCI powtarzający w semestrze letnim 2023/2024 przedmiot/przedmioty

Studenci powtarzający w semestrze letnim 2023/2024 przedmiot/przedmioty z programu poprzedniego roku studiów proszeni są o zarejestrowanie się do odpowiednich grup ćwiczeniowych/konwersatoryjnych.

 

Dla osób powtarzających na studiach licencjackich następujące przedmioty:

– Makroekonomia w biznesie,

– Matematyka finansowa,

– Wstęp do statystyki w biznesie,

– Rachunkowość finansowa,

– Finanse przedsiębiorstwa,

zostaną uruchomione dedykowane grupy „dla powtarzających”, do których rejestracja zostanie uruchomiona w pierwszym tygodniu semestru.

 

            Studenci powtarzający inne przedmioty proszeni są o zarejestrowanie się do grup kursowych niższego rocznika. Można to załatwić poprzez wysłanie maila do Koordynatora ds. USOS na adres MGuzik@wz.uw.edu.pl z prośbą o dorejestrowanie  do odpowiedniej grupy zajęciowej.

 

Przypominam, że niezależnie od tego czy w poprzednim roku akademickim niezaliczone zostały ćwiczenia/konwersatorium i niezdany egzamin, czy niepowodzenie obejmowało tylko niezdanie egzaminu – należy powtórzyć cały przedmiot.

 

Kierownik studiów ds. dydaktycznych

Podstawy Prawa w Gospodarce informacje o egzaminie

TUTAJ

III ROK Rejestracja na konw. English Lato 2023/24

Informacje o rejestracji na konw. English

Egzamin z przedmiotu" Mikroekonomia w biznesie"

UWAGA STUDENCI !!!

Egzamin z „Mikroekonomii w biznesie” odbędzie się w dniu 31.01.2024 w godz. 09.00-10.00

Aula A: DSZFiR                                                      prof. T. Zalega

 

Egzamin z przedmiotu "Finanse publiczne" u dr. Piotra Sokoła

UWAGA STUDENCI III ROKU (dzienne i wieczorowe)

Egzamin z “Finansów publicznych” u dr. Piotra Sokoła odbędzie się w podziale na tury w dniu 02.02.2024 przy wykorzystaniu platformy e-Nauka, ale stacjonarnie w Auli A.

tura 1: 10:00 – nazwiskami od A do L

tura 2: 11:00 – nazwiskami od M do Ż

Zaliczenie z Ochrony własności intelektualnej

Informacja o terminie zaliczenia

Sesja egzaminacyjna zimowa 2023/2024

Terminy

listopada 2023 Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr LETNI w r.ak. 2023/24

Rejestracja - grupa wyrównawcza- PODSTAWY MATEMATYKI W BIZNESIE

Rejestracja- grupa wyrównawcza-PODSTAWY MATEMATYKI W BIZNESIE

Rejestracja - grupa wyrównawcza- BANKOWOŚĆ

Rejestracja-grupa wyrównawcza-BANKOWOŚĆ

Rejestracja - grupa wyrównawcza - WSTĘP DO STATYSTYKI W BIZNESIE

UWAGA STUDENCI III ROKU!!!

Rejestracja- grupa wyrównawcza-WSTĘP DO STATYSTYKI W BIZNESIE

Rejestracja na Wykłady do wyboru

UWAGA STUDENCI III ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

Rejestracja - grupa wyrównawcza - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

UWAGA Studenci II roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Rejestracja - grupa wyrównawcza - MIKROEKONOMIA W BIZNESIE

UWAGA Studenci II roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – MIKROEKONOMIA W BIZNESIE

II tura obron - 2023 rok

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac licencjackich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Uwaga studenci II roku w r.a. 2022/23

Egzamin poprawkowy Rynek finansowy (prof. A. Sopoćko) odbędzie się 8 września, godz. 17.00 przy wykorzystaniu platformy eNauka, ale stacjonarnie w Auli B

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

II rok - rejestracja na seminarium licencjackie -

Rejestracja na lektoraty

Informujemy, że na początku czerwca zostanie uruchomiona rejestracja na lektoraty oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Rejestracja będzie otwarta w poniższych terminach:

 

       2-30.06.2023

       14.09 – 07.10.2023

       10-15.10.2023

       19-22.10.2023

 

Dodatkowo zostanie uruchomiona rejestracja na intensywne kursy językowe odbywające się w lipcu i wrześniu 2023 r.

Szczegóły dotyczące terminów rejestracji na kursy intensywne zamieszczone są na stronie jezyki.obce.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące lektoratów i egzaminów certyfikacyjnych mogą Państwo kierować na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl

II rok - rejestracja na seminarium licencjackie

Oferta seminariów licencjackie  na rok akademicki 2023/2024

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

– Procedura

-Aktualne procedury dyplomowania obowiązujące na WZ

– Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

– WZÓR dwóch pierwszych stron

 

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

TERMIN z OWI dla I roku

Ochrona własności intelektualnej-zaliczenie, dr hab. A. Niewiadomski

W związku z problemami technicznymi zaliczenie  z OWI w dniu 30.03.2023  nie mogło się odbyć.

Został ustalony nowy termin zaliczenia kursu. Student będzie mógł podejść do zaliczenia w terminie od 2.04.2023 godz.10.00 (niedziela) do 4.04.2023 do godz. 22.00 (wtorek). Uruchomić test będzie można  tylko jeden raz i na wypełnienie go będzie 10 minut. Jest to termin ostateczny.

W celu przystąpienia do zaliczenia internetowego należy zalogować się na stronie enauka.wz.uw.edu.pl.

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.03.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II i III roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

Egz. uzup. Bankowość -dr P. Chodnicka-Jaworska

Uwaga Studenci II roku !!!

Egzamin uzupełniający dla osób posiadających zachowany termin i zgodę od Pełnomocnika Pani Prodziekan złożonej w formie elektronicznej przez USOS odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 16:00 w Auli A.

Egzamin z Bankowości będzie miał formę zdalną.

Na egzamin należy przynieść wydrukowaną zgodę oraz legitymację studencką. Osoby, które nie mają wskazanej zgody nie będą mogły podejść do egzaminu.

Zachowany termin to sytuacja, gdy dana osoba nie mogła podejść do egzaminu ze względu na chorobę itp. Zachowanie terminu nie ma miejsca w przypadku, gdy student nie ma zaliczonych ćwiczeń w momencie pisania egzaminu, wówczas termin przepada.

Uwaga studenci II roku w r.a. 2022/23

STUDENCI POWTARZAJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

przedmiot:

Matematyka finansowa

Uwaga studenci I roku w r.a. 2022/23

Ochrona własności intelektualnej – II termin zaliczenia, dr hab. A. Niewiadomski

II ostateczny termin zaliczenia odbędzie się we

wtorek 28 lutego 2023 r. o godz. 19.30

W celu przystąpienia do zaliczenia internetowego należy zalogować się na stronie enauka.wz.uw.edu.pl

Test będzie trwał 10 minut.

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

Poprawka dla I roku-Zastosowanie informatyki w biz

Szanowni Studenci,

Dnia 20.02 2023 r. o godz. 8.00 w sali C305 WZ UW, dla grup C5, C6, C7 i C8 jest przewidziane ostateczne zaliczenie poprawkowe z przedmiotu “Zastosowanie informatyki w biznesie” u prof. dr hab. W. Chmielarza.

Mogą w nim uczestniczyć wszystkie osoby, które z jakichś powodów nie skorzystały z dotychczasowych 3 terminów zaliczenia (nie zdały, choroby itp. – ważne przyczyny).

III ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English

Rejestracja na wykłady do wyboru- III rok 2022/23

– oferta wykładów do wyboru

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Egzamin z Bankowości

UWAGA STUDENCI II ROKU !!!

 

Egzamin z Bankowości odbędzie się w dniu 10.02.2023 (piątek) II rok DSZFIR

 

godz. 17:45 (egzamin zaczyna się o 18:00, ale proszę przyjść o 17:45, aby otworzył się system)

 

A-R DSZFIR dzienne aula A

S-Ż DSZFIR dzienne B104

DSZFIR wieczorowe B105

DSZFIR zaoczne A – M aula B

DSZFIR zaoczne N – Ż aula C

B106 – zapas

Egzamin Mikroekonomia w biznesie u prof. T. Zalegi

UWAGA STUDENCI I ROKU!!!

Rejestracji do grup ćw. na sem. letni 2022/2023

Rejestracja na zajęcia – lato 2022-23

 

Kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne

Szanowni Studenci

w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy o terminach rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej:

  • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2022 – 13.01.2023
  • rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2022 – 16.01.2023

 

UWAGA! nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów.

egzaminy są utrzymane na poziomie B1 z języków częściej nauczanych w egzaminacyjnej sesji zimowej.

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 03/04/2024

➫ III rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 20/02/2024

➫ II rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ III rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

Najważniejsze informacje 

mLegitymacja przedłużenie mobilne

Obowiązkowe szkolenie BHP - 2022-23

Uznanie przedmiotu za równoważny

Zamów książki i odbierz na WZ UW

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023

DLA STUDENTÓW I ROKU

I rok_W_rejestracja do grup_2022-23

Lektoraty_I rok_2022-23

Rejestracja do grup - jak to zrobić?

Rejestracja żetonowa - dla kogo i po co?