Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 6 czerwca 2023 r.
  • Kierownik studiów:

doc. dr Robert Pietrusiński
e-mail: Robert@wz.uw.edu.pl

  • Kontakt:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

tel. 22/ 55 34 181, 22/ 55 34 032
pokój C108
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

  • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

Czesne w roku akademickim 2023/2024 wyniesie od 5 300 do 5 700 PLN.

  • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2023

  • Termin składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.