• Polski
 • English

Opis kierunku 

Celem studiów jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności sprawnego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej. Za pomocą skutecznego programu przygotowującego do budowania i wdrażania wygrywających strategii oferujemy naszym absolwentom wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego.

Profesjonalny zespół praktyków oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod aktywizujących. W ramach programu studiów zapoznacie się Państwo również z zagadnieniami networkingu, z obszaru finansów czy marketingu i PR.

Otrzymają Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest gwarancją solidnej wiedzy, otwierającej możliwości na rynku pracy z przewagą konkurencyjną.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasze studia podyplomowe i dołącz do grona ambitnych i kompetentnych specjalistów już dziś!

Możliwości zatrudnienia 

Nasi absolwenci zyskując wiedzę dotyczącą najważniejszych uwarunkowań procesu kierowania organizacją są również wzbogaceni o tzw. najlepsze praktyki, oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich menedżerów. Potrafią oni samodzielnie zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesów organizacji, a także pola potencjalnych zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie studiów są bardzo przydatne również w procesie przedsiębiorczym – tworzeniu i rozwijaniu własnych firm.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 7 000 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 3 700 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer  konta generowany jest po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

Program - kierunek Ogólnomenedżerski

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 5 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Plan zajęć