Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest organizatorem licznych konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, z zakresu finansów i zarządzania a także pokrewnych dziedzin.

Część z nich odbywa się cyklicznie, np. konferencje w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, konferencje FUROG – dotyczące finansowego uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych oraz konferencje z zakresu systemów informatycznych w zarządzaniu.

Wydział Zarządzania podejmuje także kooperację z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie współorganizowania konferencji. Efektem takiej współpracy m.in. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego czy Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka były interdyscyplinarne kongresy, sympozja oraz konkursy na referaty naukowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista ostatnich Konferencji WZUW

Ważne linki:

Polska Baza Konferencji Naukowych