• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Finanse biznesu i rachunkowość
Studia I stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Specjalności 

Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bakowość i instytucje rynku finansowego

Finanse przedsiębiorstwa

Podatki i finanse publiczne

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

  • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych),
  • sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwach o różnej skali działalności), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
  • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej  i instytucjach sektora publicznego).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje na tych stanowiskach pracę mniej zaawansowaną, wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności (np. jako asystent głównego księgowego, młodszy referent, młodszy specjalista, itp.). W celu zapewnienia awansu zawodowego, będzie musiał rozwijać swoje kwalifikacje podejmując kursy, studia podyplomowe lub studia II stopnia.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024