• Polski
 • English

Opis 

 • Menedżer Jakości Wyrobów Medycznych, czyli dedykowany program edukacyjny który przygotuje uczestników do efektywnego zarządzania procesami, jakością, rozumienia przepisów i standardów branży medycznej.
  • celem programu jest dostarczenie uczestnikom: aktualnej wiedzy z zakresu przepisów, norm, najlepszych praktyk w branży medycznej oraz umiejętności do skutecznego zarządzania jakością
  • uczestnicy studiów będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez uczestnictwo w praktycznych warsztatach
  • program prowadzony jest przez doświadczonych ekspertów, praktyków z branży medycznej we współpracy z kadrą akademicką

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25 

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 8 600 zł.

Przy płatności indywidualnej:

 • indywidualny numer  konta  generowany jest po  immatrykulacji  studenta  do  USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów)

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy:

 • faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty
 • zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika
 • numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.

Program 

Trening integracyjny 6 h
Wymagania prawne – Ustawa o Wyrobach Medycznych 9 h
Rozporządzenie 2017/745 (MDR) – omówienie wymagań 9 h
Rozporządzenie 2017/746 (IVDR) – omówienie wymagań 9 h
Wymagania dla oceny klinicznej i oceny działania 9 h
Kwalifikacja i klasyfikacja wyrobów medycznych zgodnie z MDR, IVDR oraz IAF MD9 8 h
Analiza ryzyka wyrobu medycznego wg PN-EN ISO 14971 8 h
Biologiczna Ocena Wyrobów Medycznych – Wymagania Normy Serii PN-EN ISO 10993 9 h
Wymagania normy PN-EN ISO 13485 w świetle MDR i IVDR 8 h
Warsztaty z technik audytowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13485 9 h
Pełnomocnik systemu zarządzania wg PN-EN ISO 13485, a osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną 9 h
Proces certyfikacji wyrobu medycznego a systemu zarządzania 9 h
Negocjacje 8 h
Przywództwo w organizacji 8 h
Komunikacja, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 8 h
Budowanie efektywnego zespołu 8 h
Zarządzanie projektami – warsztaty 16 h
Projekt organizacyjny 10 h
160 h

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się 5 czerwca 2024 r.

 

 • Czas trwania studiów podyplomowych
  • dwa semestry, rok akademicki
  • zajęcia prowadzone w weekendy
 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024 r

 • Termin składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.