Informacje ogólne

Pełnomocnik ds. równości na Wydziale Zarządzania UW służy pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia lub porady z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania różnorodności i równości wśród społeczności Wydziału.

Zakres zadań pełnomocnika ds. równości na Wydziale Zarządzania UW obejmuje:

 • Współpracę z władzami Wydziału w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, kształtowania atmosfery równości i poszanowania dla różnorodności oraz dbania o równościową atmosferę w życiu codziennym Wydziału.
 • Przekazywanie studentom i pracownikom informacji o systemie wsparcia na Wydziale i na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Informowanie o kursach i szkoleniach równościowych dostępnych na UW.
 • Zbieranie informacje na temat dobrych praktyk równościowych na Wydziale, informacji o badaniach oraz statystykach na ten temat i przekazywania ich  do głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW i rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie równości i przeciwdziałania dyskryminacji na wydziale.
 • Upowszechnianie uniwersyteckich działań równościowych i im zbliżonych (np. antymobbingowych) na Wydziale.
 • Bycie „punktem” konsultacyjnym i kontaktowym w sprawach dyskryminacji na Wydziale.
 • Współpracę z główną specjalistką ds. równouprawnienia oraz z rzeczniczką akademicką ds. studenckich i pracowniczych (ombudsmanką).
 • Uczestniczenie w szkoleniach i uniwersyteckich sieciach kontaktów ze swoimi odpowiednikami w innych jednostkach.

Funkcję pełnomocniczki ds. równości na Wydziale Zarządzania UW pełni dr Karolina Łudzińska, z którą można się kontaktować poprzez pocztę email: k.ludzinska@uw.edu.pl

Przydatne linki:

 1. www.rownowazni.uw.edu.pl – równościowa strona UW – publikacje, porady, informacje
 2. www.ombudsman.uw.edu.pl – kontakt i bezpłatne wsparcie w przypadkach konfliktów, dyskryminacji i mobbingu, dla wszystkich osób pracujących i studiujących na UW
 3. https://www.facebook.com/rpsuw – profil Rzecznika Praw Studentów na Facebooku 
 4. https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/dzialania-rownosciowe-na-uw/ – działania równościowe na UW
 5. Centrum Pomocy Psychologicznej UW – inicjatywa UW dla osób pracujących i studiujących, które doświadczają różnego rodzaju problemów psychicznych, obniżenia nastroju itp. Centrum współpracuje z Biurem Osób z Niepełnosprawnościami.
 6. Pomoc prawna na UW – bezpłatne porady prawne udzielane przez: Akademicką Poradnię Prawną oraz Klinikę Prawa UW

Poradniki

Szkolenia

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie osoby studiujące i pracujące na Wydziale Zarządzania UW do skorzystania z kursu e-learningowego poświęconego problematyce równego traktowania i antydyskryminacji. „Kurs na równość” zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest nierówne traktowanie, jakie są jego przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jego świadkami lub gdy doświadczamy dyskryminacji. Kurs jest nowoczesny i interaktywny. Po jego ukończeniu można pobrać certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy w zakresie równego traktowania.

Kurs na Równość /Understanding Equality dla pracowników/-czek UW jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej na platformie e-learningowej Kampus-pracownik w kategorii: „Szkolenia dostępne dla wszystkich pracowników”.

Dla studentek i studentów Kurs na Równość / Understanding Equality dostępne są jako OGUN w każdym semestrze. Kontakt: kubisaj@is.uw.edu.pl – dr hab. Julia Kubisa prof. UW, Pełnomocniczka Rektora ds. Polityki Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu.