Skończyłeś studia licencjackie?  

Dołącz do prestiżowego grona absolwentów WZ UW!

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku, co czyni go najstarszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest też największym wydziałem UW, czyli największej uczelni i najlepszego ośrodka badawczego w kraju. WZ jest co roku doceniany w rankingach. W rankingu “Perspektywy” 2021 studia (w grupie kierunków ekonomicznych, w kategorii “Zarządzanie”), studia prowadzone przez Wydział Zarządzania UW zostały uznane za najlepsze w Polsce.

Wydział Zarządzania UW posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym na świecie. Został też wielokrotnie wyróżniony jako lider w międzynarodowych rankingach Eduniversal – m.in. jako najlepsza szkoła biznesu w Polsce oraz III najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego warto kontynuować studia magisterskie na WYDZIALE ZARZĄDZANIA UW?

Jest to jeden z najbardziej praktycznych i najpopularniejszych wydziałów najlepszej uczelni w Polsce. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego:

 • posiada prestiżowe akredytacje EQUIS, AACSB i AMBA, czyli międzynarodowe potwierdzenie standardu jakości kształcenia i współpracy z biznesem;
 • uczy praktycznych i rynkowych rozwiązań;
 • zrzesza wokół siebie aktywną społeczność – m.in. poprzez sprawnie działające Biuro Karier i Absolwentów WZ UW, Stowarzyszenie Absolwentów WZ UW, a także portal Synergia WZ UW;
 • umożliwia praktyki zagraniczne – studenci Wydziału Zarządzania UW mają możliwość skorzystania z praktyk studenckich za granicą w trakcie trwania studiów lub praktyk absolwenckich (do 12 m-cy od daty obrony pracy). Praktykę można odbyć aż w 27 krajach członkowskich UE oraz Islandii, Lichtensteinie, Serbii, Norwegii, Macedonii Północnej oraz Turcji. W ramach realizacji praktyk zagranicznych student/ absolwent otrzymuje stypendium z programu Erasmus+.
 • oferuje wymianę zagraniczną – umożliwia swoim studentom prostą rekrutację na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ do 18 krajów w Europie oraz do 7 krajów w ramach umów bilateralnych tj.: Korea, USA, Chile czy Malezja. Studenci wyjeżdżając (dzięki aż 78 umowom zawartym przez WZ), realizują część swoich studiów za granicą, uzyskując w ten sposób zaliczenie semestru lub nawet całego roku.


Dołącz do naszej społeczności Uniwersyteckiej Szkoły Biznesu!

ZARZĄDZANIE

DZIENNE/ ZAOCZNE

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Wykształcą absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia:

 • technologicznego, społecznego, politycznego,
 • prawnego, ekonomicznego i ekologicznego.

Studia wykształcą umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim.

Specjalności:

 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie innowacjami i technologiami
 • Przywództwo i rozwój organizacji
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up`ami
 • Analityka biznesowa.

FINANSE BIZNESU I RACHUNKOWOŚĆ

DZIENNE/ ZAOCZNE

Program ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami oraz do określenia wpływu otoczenia:

 • technologicznego, społecznego, politycznego,
 • prawnego, ekonomicznego i ekologicznego

na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim.

Specjalności:

 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Doradztwo podatkowe i finanse publiczne
 • Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne.

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

DZIENNE/ ZAOCZNE

Absolwent tego kierunku posiada szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w rachunkowości i controllingu.

Specjalności:

 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Controlling

STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Nasz Wydział oferuje także wyjątkowe studia magisterskie w języku angielskim:

 • Studia Global MBA (1,5 roczne studia) – to wyjątkowy program dający studentom możliwość połączenia intensywnych studiów ze specjalnie opracowanym zestawem zajęć oraz pobytem na uniwersytetach w 4 krajach: Niemczech, Polsce, Korei Płd., Stanach Zjednoczonych. po pomyślnym zakończeniu wszystkich wymogów programu studiów oraz obronie pracy magisterskiej każdy student otrzymuje 2 tytuły magisterskie: Master of Business Administration z University of Florida i European Masters z uniwersytetów europejskich (dyplom łączony Uniwersytetu Warszawskiego i Technische Hochschule Köln).
 • International Business Progam (2 letnie studia) – studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego zaawansowaną wiedzę z zarządzania, w szczególności w jego aspekcie międzynarodowym oraz dyscyplin pokrewnych, jak ekonomia, finanse i nauki prawne.
 • Master in Food Systems.
Przywództwo i uczenie się są sobie nawzajem niezbędne.
John F. Kennedy

NAUKA. BIZNES. PRZYSZŁOŚĆ

Niezaprzeczalnymi atutami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego są jego doświadczeni wykładowcy i praktyki zawodowe.

 • Zajęcia dla studentów prowadzą naukowcy, którzy niejednokrotnie mają dużo praktycznego doświadczenia. Ponadto często zapraszają na zajęcia ekspertów rynkowych.
 • Studenci studiów licencjackich są zobligowani do zaliczenia praktyk zawodowych. Mogą skorzystać z pomocy Biura Karier i Absolwentów lub portalu Synergia WZ UW, który skupia zarówno studentów, absolwentów, jak i przedstawicieli nauki oraz biznesu.

Poznaj opinie naszych studentów i absolwentów!

Polecamy też obejrzenie filmu, z którego dowiesz się, dlaczego inni wybrali WZ UW 🙂


Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego