• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Zarządzanie 

Studia I stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalności 

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Zarządzanie w korporacji

Zarządzanie w e-gospodarce

Zarządzanie w sektorze publicznym

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
  • administracji państwowej,
  • administracji samorządowej,
  • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

 

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Ogłoszenia

Sesja egzaminacyjna lato 2023/2024

TERMINY

TERMINY MSEMEN

PRACA DZIEKANATU W DNIU 23.05.2024

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniu 23.05.2024 (CZWARTEK) Dziekanat Studiów Stacjonarnych przyjmuje interesantów w godzinach 11.00-15.00.

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2024/2025

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY w r.ak. 2024/25

Rejestracja na seminarium licencjackie

UWAGA STUDENCI II ROKU

Zapisy na seminarium licencjackie 2024/25

Propozycje seminariów

 

Informacje o obronach prac dyplomowych

Informujemy, że tegoroczne obrony w I turze zaplanowane zostały w dniach 1-12 lipca 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia 16 czerwca 2024 r. Obrony w turze wrześniowej wstępnie zostały zaplanowane w dniach 11-16 września 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia  31.08.2024 r. O konkretnej dacie obrony danego studenta decyduje Promotor  w porozumieniu z Kierownikiem Studiów.

UWAGA! Studenci II roku - rejestracja na specjalności

Informacje o rejestracji

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Metody statystyczne i probabilistyczne

Termin dodatkowy z przedmiotu Metody statystyczne i probabilistyczne odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 w godz.

16:45- I kolokwium w sali BP01.

18:00- II kolokwium w sali BP01

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Podstawy matematyki w biznesie

Termin dodatkowy z przedmiotu Podstawy matematyki w biznesie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 w godz.

16:45- I kolokwium w sali BP01.

18:00- II kolokwium w sali BP01

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Podstawy zarządzania

Uwaga Studenci 1 Roku !!!

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Podstawy zarządzania u prof. Krzysztofa Klincewicza odbędzie się w dniu 20 marca 2024r. w godz.  11.30-12.30 w sali B303.

III termin egzaminu Mikroekonomia w biznesie

UWAGA STUDENCI 1 ROKU!!!!

III termin egzaminu z przedmiotu Mikroekonomia w biznesie u prof. Tomasza Zalegi odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024r. o godz. 12.40 w Auli C.

III termin poprawkowy z Mikroekonomia w biznesie - dr M. Olender-Skorek

III termin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia w biznesie odbędzie się w dniu 3 marca 2024 w godz. 9.00-10.00 w sali B 303.

Jest to termin TYLKO dla osób, które mają wyrażoną przez Kierownika studiów zgodę na zachowanie terminu.

Zaliczenie z Ochrony własności intelektualnej - II termin

Informacje o zaliczeniu

UWAGA STUDENCI II ROKU!!!- powtarzający w r.a.2023/24 przedmioty warunkowe

Makroekonomia w biznesie

Wstęp do statystyki w biznesie

 

UWAGA studenci III roku! - Rejestracja na wykłady do wyboru!

OFERTA

UWAGA STUDENCI powtarzający w semestrze letnim 2023/2024 przedmiot/przedmioty

Studenci powtarzający w semestrze letnim 2023/2024 przedmiot/przedmioty z programu poprzedniego roku studiów proszeni są o zarejestrowanie się do odpowiednich grup ćwiczeniowych/konwersatoryjnych.

 

Dla osób powtarzających na studiach licencjackich następujące przedmioty:

– Makroekonomia w biznesie,

– Matematyka finansowa,

– Wstęp do statystyki w biznesie,

– Rachunkowość finansowa,

– Finanse przedsiębiorstwa,

zostaną uruchomione dedykowane grupy „dla powtarzających”, do których rejestracja zostanie uruchomiona w pierwszym tygodniu semestru.

 

            Studenci powtarzający inne przedmioty proszeni są o zarejestrowanie się do grup kursowych niższego rocznika. Można to załatwić poprzez wysłanie maila do Koordynatora ds. USOS na adres MGuzik@wz.uw.edu.pl z prośbą o dorejestrowanie  do odpowiedniej grupy zajęciowej.

 

Przypominam, że niezależnie od tego czy w poprzednim roku akademickim niezaliczone zostały ćwiczenia/konwersatorium i niezdany egzamin, czy niepowodzenie obejmowało tylko niezdanie egzaminu – należy powtórzyć cały przedmiot.

 

Kierownik studiów ds. dydaktycznych

Podstawy Prawa w Gospodarce informacje o egzaminie

TUTAJ

III ROK Rejestracja na konw. English Lato 2023/24

Informacje o rejestracji na konw. English

Egzamin z przedmiotu "Mikroekonomia w biznesie"

UWAGA STUDENCI !!!

Egzamin z „Mikroekonomii w biznesie” odbędzie się w dniu 31.01.2024 w godz. 09.00-10.00

Aula B: DSM – nazwiskami od A do K                 dr M. Olender-Skorek

Aula C: DSM– nazwiskami od L do Ż                  dr Z. Skrzypczak

Egzamin z przedmiotu "Podstawy zarządzania" u dr hab. Krzysztofa Klincewicza, prof. UW

UWAGA STUDENCI I ROKU DSM (dzienne i wieczorowe)

Egzamin z “Podstaw zarządzania” u dr hab. Krzysztofa Klincewicza, prof. UW odbędzie się w podziale na tury w dniu 29.01.2024 w Auli A.

tura 1: 13:00-13:45 – DSM dzienne, grupy ćwiczeniowe C1, C2, C3 i C4

tura 2: 13:45-14:30 – DSM dzienne, grupy ćwiczeniowe C5, C6, C7, i C8

tura 3: 14:30-15:15 – DSM dzienne, grupy ćwiczeniowe C9, C10 i C11 oraz DSM wieczorowe, grupy C1 i C2

Zaliczenie z Ochrony własności intelektualnej

Informacja o terminie zaliczenia

Sesja egzaminacyjna zima 2023/2024

Terminy

Terminy MSEMEN

Rejestracja do grup ćw. na sem. letni 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr LETNI w r.ak. 2023/24

Rejestracja - grupa wyrównawcza- Metody statystyczne i probabilistyczne

UWAGA STUDENCI III ROKU!!!

Rejestracja-grupa wyrównawcza – METODY STATYSTYCZNE I PROBABILISTYCZNE

Rejestracja - grupa wyrównawcza- PODSTAWY MATEMATYKI W BIZNESIE

UWAGA STUDENCI II ROKU!!!

Rejestracja-grupa wyrównawcza – PODSTAWY MATEMATYKI W BIZNESIE

Rejestracja na Wykłady do wyboru

UWAGA STUDENCI III ROKU

Rejestracja na Wykłady do wyboru

Rejestracja - grupa wyrównawcza - FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

UWAGA Studenci III roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

Rejestracja - grupa wyrównawcza - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

UWAGA Studenci III roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Rejestracja - grupa wyrównawcza - MIKROEKONOMIA W BIZNESIE

UWAGA Studenci II roku

Rejestracja – grupa wyrównawcza – MIKROEKONOMIA W BIZNESIE

II tura obron - 2023 rok

Szanowni Studenci,

Informujemy, że II tura obron prac licencjackich odbędzie się w terminie 18-22.09.2023

Rejestracja do grup ćw. na sem. zimowy 2023/2024

Rejestracja do grup na semestr ZIMOWY r.a.2023/24

Rejestracja na lektoraty

Informujemy, że na początku czerwca zostanie uruchomiona rejestracja na lektoraty oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Rejestracja będzie otwarta w poniższych terminach:

 

       2-30.06.2023

       14.09 – 07.10.2023

       10-15.10.2023

       19-22.10.2023

 

Dodatkowo zostanie uruchomiona rejestracja na intensywne kursy językowe odbywające się w lipcu i wrześniu 2023 r.

Szczegóły dotyczące terminów rejestracji na kursy intensywne zamieszczone są na stronie jezyki.obce.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące lektoratów i egzaminów certyfikacyjnych mogą Państwo kierować na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl

II rok - rejestracja na seminarium licencjackie

Oferta seminariów licencjackie  na rok akademicki 2023/2024

Praca dziekanatu w dniach 01.05 - 06.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w okresie weekendu majowego dziekanat będzie otwarty jak poniżej:

 

czwartek 04.05.2023 –  godz. 09.00-13.00

 

W pozostałe dni dziekanat będzie zamknięty.

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14.06.2023. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.

Drugi termin obrony (wrześniowy) zostanie podany później.

 

Procedura

– Aktualne procedury dyplomowania obowiązujące na WZ

– Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

– WZÓR dwóch pierwszych stron

 

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

TERMIN z OWI dla I roku

Ochrona własności intelektualnej-zaliczenie, dr hab. A. Niewiadomski

 

W związku z problemami technicznymi zaliczenie  z OWI w dniu 30.03.2023  nie mogło się odbyć.

Został ustalony nowy termin zaliczenia kursu. Student będzie mógł podejść do zaliczenia w terminie od 2.04.2023 godz.10.00 (niedziela) do 4.04.2023 do godz. 22.00 (wtorek). Uruchomić test będzie można  tylko jeden raz i na wypełnienie go będzie 10 minut. Jest to termin ostateczny.

W celu przystąpienia do zaliczenia internetowego należy zalogować się na stronie enauka.wz.uw.edu.pl.

Praca Dziekanatu w dniach 03.04. -07.04.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 03.04.2023 do 07.04.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę w godzinach 10.00. – 14.00, wtorek 9.00-13.00 oraz czwartek 10.00 -13.00.

Natomiast piątek dziekanat jest nieczynny.

Przedłużenie legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie będzie można przedłużyć w dziekanacie od dnia 20.03.2023.

 

Warunkiem otrzymania hologramu jest:

– dla studentów I roku: rozliczenie semestru zimowego

dla studentów II i III roku: podpięcia przedmiotów z semestru zimowego oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań  finansowych wobec Uczelni

Uwaga studenci I roku w r.a. 2022/23

Ochrona własności intelektualnej – II termin zaliczenia, dr hab. A. Niewiadomski

II ostateczny termin zaliczenia odbędzie się we

wtorek 28 lutego 2023 r. o godz. 19.30

W celu przystąpienia do zaliczenia internetowego należy zalogować się na stronie enauka.wz.uw.edu.pl

Test będzie trwał 10 minut.

Praca Dziekanatu w dniach 13.02. -17.02.2023

Drodzy  Studenci,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 13.02.2023 do 17.02.2023 godziny pracy dziekanatu ulegną zmianie. Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 10.00. – 14.00.

Natomiast we wtorek i piątek dziekanat jest nieczynny.

III ROK Rejestracja na konw. English Lato 2022/23

Informacje o rejestracji na konw. English – Konwersatorium_English_studia_licencjackie_dzienne

Rejestracja na wykłady do wyboru- III rok 2022/23

– oferta wykładów do wyboru – wdw_-III_rok_-_W_22-23

SZKOLENIE BHP UWAGA STUDENCI !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

 

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Egzamin z Systemu finansowego gospodarki UWAGA STUDENCI III ROKU!!!

Egzamin z Systemu finansowego gospodarki  odbędzie się w dniu 10.02.2023 (piątek) III rok DSM

 

godz. 18:45 (egzamin zaczyna się o 19:00, ale proszę przyjść o 18:45, aby otworzył się system)

 

DSM dzienne Aula A

DSM wieczorowe B105

DSM zaoczne A-M Aula C

DSM zaoczne N-Ż Aula B

B104, B106 zapas

Egzamin z Podstaw Rachunkowości UWAGA STUDENCI !!!

Egzamin z przedmiotu PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI” odbędzie się we wtorek 

31 stycznia 2023 r.  w Auli A.

 

Podział na podgrupy egzaminacyjne:
– godz. 13:00-14:00 – podgrupa 1: studia dzienne DSM, MSEM i studia wieczorowe DSM (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter A-Ł)
– godz. 14:00-15:00 – podgrupa 2: DSM, MSEM i studia wieczorowe DSM (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter M-Ż)

 

Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portalu E-Nauka.

Egzamin z Podstaw Zarządzania UWAGA STUDENCI I ROKU !!!

Egzamin z przedmiotu Podstawy Zarządzania” odbędzie sie w piątek 3 lutego 2023 r.  w Auli A.

 

Podział na tury egzaminacyjne:
– godz. 12:00-12:45 – tura 1: studia dzienne DSM (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter A-K)
– godz. 12:45-13:30 – tura 2: studia dzienne DSM (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter L-T)
– godz. 13:30-14:15 – tura 3: studia dzienne DSM (osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter V-Ż) + studia wieczorowe DSM (wszystkieosoby)

 

Egzamin będzie miał formę papierową, nie będzie wykorzystywał platformy Kampus tak jak było początkowo planowane.

Egzamin Mikroekonomia w biznesie u prof. T. Zalegi

UWAGA STUDENCI I ROKU!!!

Uwaga studenci I roku w r.a. 2022/23

Ochrona własności intelektualnej – zaliczenie, dr hab. A. Niewiadomski

Rejestacja do grup ćw. na sem. letni 2022/23

Rejestracja na zajęcia_lato_2022-23

 

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 03/04/2024

➫ III rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 20/02/2024

➫ II rok studiów MSEM, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 03/04/2024

➫ III rok studiów MSEM, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 15/02/2024

➫ I rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ II rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ III rok studiów, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ I rok studiów MSEM, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

➫ III rok studiów MSEM, semestr zimowy 2024/2025 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 24/05/2024

Najważniejsze informacje 

mLegitymacja przedłużenie mobilne

Obowiązkowe szkolenie BHP_2022-23

Uznanie przedmiotu za równoważny

Zamów książki i odbierz na WZ UW

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023/2024

Dla studentów I roku

I ROK-WZ - rejestracja do grup_2022-23

LEKTORATY - I ROK_IX_2022-23

Rejestracja do grup - jak to zrobić?

Rejestracja żetonowa - dla kogo i po co?